Het betaald educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan werknemers in de privésector. Het recht is weggelegd voor voltijdse werknemers en bepaalde deeltijdse werknemers: wie minstens 4/5 werkt, wie deeltijds werkt met een variabele werktijdregeling of wie minder dan 4/5 werkt en een beroepsopleiding volgt. Het educatief verlof stelt hen in staat bepaalde erkende opleidingen te volgen met behoud van hun normale loon, betaald op het normale tijdstip.

De werkgever moet dus instemmen met een aanvraag voor educatief verlof als de werknemer én de opleiding voldoen aan de wettelijke voorwaarden.

De overheidssector heeft een eigen systeem van verlof voor het volgen van opleidingen .

Aantal uren

Het aantal uren educatief is sowieso elk jaar begrensd. Enkel de effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof. Het aantal uren educatief verlof waarop een werknemer recht heeft varieert naargelang het gaat om een beroepsopleiding, een algemene opleiding, een taalopleiding of een academische bachelor of master. Voor de beroepsopleidingen varieert het aantal uren ook naargelang de opleiding tijdens de werkuren valt of erbuiten (zie tabellen).

Sinds1 september 2012 hebben de werknemers recht op 180 uren betaald educatief verlof, als zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie. Een knelpuntberoep is een beroep dat voorkomt op de lijst die de RVA elk jaar opstelt in het kader van de werkloosheidsreglementering.

Jaarlijkse plafonds

Jaarlijkse plafonds indien werkuren en
opleidingsuren niet samenvallen
MaximaMaxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal)100180
Algemene opleiding80/
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding100180
Academische bachelor of master120180
Jaarlijkse plafonds indien werkuren en opleidingsuren samenvallenMaximaMaxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal)120180
Algemene opleiding80/
Beroepsopleiding (uitgezonderd taal) + algemene opleiding120180
Specifieke plafonds met of zonder samenvallen
van opleidingsuren en werkuren
MaximaMaxima als beroepsopleiding = knelpuntberoep/basiseducatie/1e diploma HSO
Taalopleiding80/
Taalopleiding + andere beroepsopleiding100180

Specifieke gevallen

Examen Middenjury/Examencontract diploma hoger onderwijs:driemaal de wekelijkse arbeidsduur

Examen van certificering van verworven competenties: 8 uren, op de dag van het examen

Wat moet u doen als werknemer?

Om te beginnen moet u informeren of de opleiding die u wenst te volgen erkend is en dus recht geeft op betaald educatief verlof. Verder bezorgt u aan uw werkgever een inschrijvingsbewijs en dit ten laatste op 31 oktober. U doet dit met een aangetekende brief of met een gewone brief met ontvangstbewijs. Schrijft u later in dan 31 oktober of verandert u van werkgever, dan bezorgt u het inschrijvingsbewijs binnen de 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.

Brochure

De Fod Werkgelegenheid bracht een nieuwe versie uit van de brochure 'Wegwijs in het betaald educatief verlof'. U kunt ze gratis bestellen:

  • Telefonisch op 02 233 42 11
  • Schriftelijk bij de Cel Publicaties van de FOD werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel
  • Via e-mail: publicatieswerk.belgie.be
  • Of u kunt de brochure downloaden van www.werk.belgie.be, Publicaties
Het betaald educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan werknemers in de privésector. Het recht is weggelegd voor voltijdse werknemers en bepaalde deeltijdse werknemers: wie minstens 4/5 werkt, wie deeltijds werkt met een variabele werktijdregeling of wie minder dan 4/5 werkt en een beroepsopleiding volgt. Het educatief verlof stelt hen in staat bepaalde erkende opleidingen te volgen met behoud van hun normale loon, betaald op het normale tijdstip.De werkgever moet dus instemmen met een aanvraag voor educatief verlof als de werknemer én de opleiding voldoen aan de wettelijke voorwaarden.De overheidssector heeft een eigen systeem van verlof voor het volgen van opleidingen .Het aantal uren educatief is sowieso elk jaar begrensd. Enkel de effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof. Het aantal uren educatief verlof waarop een werknemer recht heeft varieert naargelang het gaat om een beroepsopleiding, een algemene opleiding, een taalopleiding of een academische bachelor of master. Voor de beroepsopleidingen varieert het aantal uren ook naargelang de opleiding tijdens de werkuren valt of erbuiten (zie tabellen).Sinds1 september 2012 hebben de werknemers recht op 180 uren betaald educatief verlof, als zij een opleiding volgen die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep of een opleiding volgen die leidt naar een eerste diploma secundair onderwijs of een opleiding basiseducatie. Een knelpuntberoep is een beroep dat voorkomt op de lijst die de RVA elk jaar opstelt in het kader van de werkloosheidsreglementering. Examen Middenjury/Examencontract diploma hoger onderwijs:driemaal de wekelijkse arbeidsduurExamen van certificering van verworven competenties: 8 uren, op de dag van het examenOm te beginnen moet u informeren of de opleiding die u wenst te volgen erkend is en dus recht geeft op betaald educatief verlof. Verder bezorgt u aan uw werkgever een inschrijvingsbewijs en dit ten laatste op 31 oktober. U doet dit met een aangetekende brief of met een gewone brief met ontvangstbewijs. Schrijft u later in dan 31 oktober of verandert u van werkgever, dan bezorgt u het inschrijvingsbewijs binnen de 15 dagen na de inschrijving of de verandering van werkgever.De Fod Werkgelegenheid bracht een nieuwe versie uit van de brochure 'Wegwijs in het betaald educatief verlof'. U kunt ze gratis bestellen: