Een kleine 100.000 gezinnen maken in ons land gebruik van de collectieve schuldenregeling. Het is een gerechtelijke procedure, waarbij de persoon die schulden heeft de arbeidsrechtbank verzoekt om een schuldbemiddelaar (meestal een advocaat) aan te stellen. De rechter zal dat doen als de schuldenaar aan de voorwaarden voldoet. Zo moet het bijvoorbeeld om een structureel schuldenprobleem gaan en niet om een tijdelijk betalingsprobleem. De schuldbemiddelaar onderhandelt met de schuldeisers over het opstellen van een afbetalingsplan. Lukt dat, dan spreekt men van een minnelijke regeling. Lukt dat niet, dan zal de rechter beslissen hoeveel de schuldeisers krijgen.

Voor-en nadelen

Het voordeel van deze procedure is dat de schuldeisers geen vordering meer kunnen instellen en dat er geen intresten op de schulden meer mogen aangerekend worden. Het nadeel is dat de persoon zelf niet meer vrij over zijn inkomsten kan beschikken en dat de procedure lang kan aanslepen. Ook weten de schuldenaars vaak niet wat al afbetaald is en wat niet. Ze krijgen een leefgeld, wat vaak te laag is om rond te komen.

Voorstel tot verbetering

Om de regeling wat menselijker te maken werd een voorstel gedaan dat intussen door de Kamercommissie Justitie werd goedgekeurd:

  • Het leefgeld zal geïndexeerd worden op basis van de gezondheidsindex. Het moet minstens zo hoog zijn als het leefloon plus de kinderbijslag. De kinderbijslag mag niet meer gebruikt worden om schulden af te betalen.
  • De schuldbemiddelaar moet voor iedere collectieve schuldenregeling een aparte rekening bijhouden en de schuldenaar informeren over de verrichtingen. Verder moet hij jaarlijks een verslag maken met de stand van zaken (wat is afbetaald).
  • De bemiddelaar moet binnen een termijn van één jaar tot een akkoord komen met de schuldeisers. Is er geen akkoord binnen het jaar, dan neemt de rechter over. Nu staat er geen termijn op.
  • Bij een minnelijke regeling moeten de schulden afbetaald zijn binnen 7 jaar (5 jaar bij een gerechtelijke regeling). De schuldenaar kan wel vragen om de termijn te verlengen.
  • Schuldbemiddelaars zullen erkend moeten worden door de overheid en moeten een opleiding en bijscholingen volgen.

Info: een interessante website is: www.eerstehulpbijschulden.be.
Op de website van de FOD Economie vindt u een brochure: http://economie.fgov.be.

Een kleine 100.000 gezinnen maken in ons land gebruik van de collectieve schuldenregeling. Het is een gerechtelijke procedure, waarbij de persoon die schulden heeft de arbeidsrechtbank verzoekt om een schuldbemiddelaar (meestal een advocaat) aan te stellen. De rechter zal dat doen als de schuldenaar aan de voorwaarden voldoet. Zo moet het bijvoorbeeld om een structureel schuldenprobleem gaan en niet om een tijdelijk betalingsprobleem. De schuldbemiddelaar onderhandelt met de schuldeisers over het opstellen van een afbetalingsplan. Lukt dat, dan spreekt men van een minnelijke regeling. Lukt dat niet, dan zal de rechter beslissen hoeveel de schuldeisers krijgen. Het voordeel van deze procedure is dat de schuldeisers geen vordering meer kunnen instellen en dat er geen intresten op de schulden meer mogen aangerekend worden. Het nadeel is dat de persoon zelf niet meer vrij over zijn inkomsten kan beschikken en dat de procedure lang kan aanslepen. Ook weten de schuldenaars vaak niet wat al afbetaald is en wat niet. Ze krijgen een leefgeld, wat vaak te laag is om rond te komen. Om de regeling wat menselijker te maken werd een voorstel gedaan dat intussen door de Kamercommissie Justitie werd goedgekeurd:Info: een interessante website is: www.eerstehulpbijschulden.be. Op de website van de FOD Economie vindt u een brochure: http://economie.fgov.be.