Eind 2012 boden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling aan ongeveer 66.000 gezinnen budget- en schuldhulpverlening. In vergelijking met vorig jaar is het aantal licht gestegen. Meer dan de helft van de gezinnen kampt met aanpassingsschulden. Dit zijn schulden die ontstaan nadat het gezin in een andere situatie is terecht gekomen: als gevolg van een echtscheiding, het werkloos of ziek worden van één van de partners,... De helft van de gezinnen die beroep doen op een OCMW of een CAW (centrum algemeen welzijn) heeft schulden bij leveranciers van energie of nutsvoorzieningen. Een andere grote oorzaak van schulden zijn medische kosten. En dan zijn er ook nog veel gezinnen die huurschulden hebben of problemen om een lening af te betalen.

Hulp

Gelukkig bestaat er hulp voor gezinnen met schulden. Zij kunnen gratis terecht bij een erkend centrum voor schuldbemiddeling. Vlaanderen telt bij de OCMW's en de CAW's 331 erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Deze instellingen bieden budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. Dit laatste is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen, die u moet aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden (zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk voor tijdelijke schulden, maar moet het gaan om structurele schulden). Als u toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen, die in eerste instantie tot een minnelijke regeling zal proberen te komen.

Preventie

Omgaan met geld en (proberen) geen schulden te maken, is ook iets dat kan worden aangeleerd. Daarom is het belangrijk dat scholen er ook voldoende aandacht aan besteden. Sinds 2010 is budgetbeheer opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. Minister Vandeurzen volgde budgetles in de Reynaertschook in Gent, die samenwerkt met een CAW om jongeren basis inzichten bij te brengen over inkomsten en uitgaven.

Een belangrijke speler op het vlak van preventie inzake schulden is het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS). Via informatiesessies zal het VCS in 2013 verder werken aan een preventieve aanpak, zodat mensen die in het geval zijn, op tijd naar de juiste hulpinstantie kunnen worden geleid.

Meer info over schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling: www.eerstehulpbijschulden.be, www.economie.fgov.be.

Eind 2012 boden de erkende instellingen voor schuldbemiddeling aan ongeveer 66.000 gezinnen budget- en schuldhulpverlening. In vergelijking met vorig jaar is het aantal licht gestegen. Meer dan de helft van de gezinnen kampt met aanpassingsschulden. Dit zijn schulden die ontstaan nadat het gezin in een andere situatie is terecht gekomen: als gevolg van een echtscheiding, het werkloos of ziek worden van één van de partners,... De helft van de gezinnen die beroep doen op een OCMW of een CAW (centrum algemeen welzijn) heeft schulden bij leveranciers van energie of nutsvoorzieningen. Een andere grote oorzaak van schulden zijn medische kosten. En dan zijn er ook nog veel gezinnen die huurschulden hebben of problemen om een lening af te betalen. Gelukkig bestaat er hulp voor gezinnen met schulden. Zij kunnen gratis terecht bij een erkend centrum voor schuldbemiddeling. Vlaanderen telt bij de OCMW's en de CAW's 331 erkende instellingen voor schuldbemiddeling. Deze instellingen bieden budgetbegeleiding, budgetbeheer, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling. Dit laatste is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen, die u moet aanvragen met een verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Er zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden (zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk voor tijdelijke schulden, maar moet het gaan om structurele schulden). Als u toegelaten wordt tot een collectieve schuldenregeling zal de rechter een schuldbemiddelaar aanstellen, die in eerste instantie tot een minnelijke regeling zal proberen te komen.Omgaan met geld en (proberen) geen schulden te maken, is ook iets dat kan worden aangeleerd. Daarom is het belangrijk dat scholen er ook voldoende aandacht aan besteden. Sinds 2010 is budgetbeheer opgenomen in de vakoverschrijdende eindtermen. Minister Vandeurzen volgde budgetles in de Reynaertschook in Gent, die samenwerkt met een CAW om jongeren basis inzichten bij te brengen over inkomsten en uitgaven.Een belangrijke speler op het vlak van preventie inzake schulden is het Vlaams Centrum Schuldenlast (VCS). Via informatiesessies zal het VCS in 2013 verder werken aan een preventieve aanpak, zodat mensen die in het geval zijn, op tijd naar de juiste hulpinstantie kunnen worden geleid. Meer info over schuldbemiddeling en collectieve schuldenregeling: www.eerstehulpbijschulden.be, www.economie.fgov.be.