Op Vlaams niveau is een compromis gevonden tussen de meerderheidspartijen om de tarieven op schenkingen aan stiefkinderen en zorgkinderen (kinderen voor wie iemand anders dan de natuurlijke ouders verantwoordelijk is) gelijk te schakelen met die voor de eigen kinderen. In het Waals gewest is die gelijkschakeling al langer doorgevoerd.

LET OP! We hebben het hier niet over de eerder aangekondigde hervorming van het erfrecht waarvan minister Annemie Turtelboom werk zou maken tegen het jaareinde. Tot dusver zijn stiefkinderen geen erfgenamen. Wie iets wil nalaten aan een stiefkind kan dat momenteel enkel doen via een testament en moet daarbij rekening houden met de reserve van de eigen kinderen (het deel dat hen niet ontnomen kan worden). Hebt u één eigen kind en één stiefkind, dan is het mogelijk om elk kind evenveel na te laten (elk de helft) . Bij twee eigen kinderen en één stiefkind kan het ook (elk 1/3). Maar hebt u twee eigen kinderen en twee stiefkinderen, dan krijgen uw eigen kinderen elk 1/3 (dit is nu eenmaal de reserve) en uw twee stiefkinderen elk 1/6.

De belasting op wat iemand erft of geschonken krijgt

Het komende wetsvoorstel van minister Turtelboom gaat over het erven zelf, wat nog steeds een federale bevoegdheid is. De belasting op wat iemand erft (successierechten) of geschonken krijgt (schenkingsrechten) is echter een regionale bevoegdheid.

- Voor de successierechten is er in de drie gewesten al een gelijkschakeling van stiefkinderen met eigen kinderen als de ouders gehuwd zijn. Wonen ze samen, dan verschillen de voorwaarden per gewest.

- Voor de schenkingsrechten is er nog geen gelijkschakeling in Vlaanderen en Brussel. Het is op dit punt dat er in Vlaanderen nu een compromis werd bereikt over de gelijkschakeling van stief-en zorgkinderen.Het is momenteel onduidelijk of de gelijkschakeling zowel voor de schenkingsrechten op onroerende goederen als voor de schenkingsrechten op roerende goederen zal gelden. Want die verschillen enorm!

Tarieven van de schenkingsrechten

Op onroerende goederen

- In Vlaanderen betaalt een eigen kind van 3% tot 30%, naargelang de schijf. Voor de schenkingsrechten zijn er 9 schijven. Als een stiefkind een schenking krijgt betaalt het momenteel het tarief voor vreemden. Dit tarief gaat van 30% (het begint dus waar de tarieven voor eigen kinderen eindigen!) en loopt op tot 80%, naargelang de schijf.

- In Brussel betaalt een eigen kind 3 tot 30%, naargelang de schijf. Een stiefkind betaalt 40% tot 80%, naargelang de schijf.

- In Wallonië was een stiefkind al sinds 2005 gelijkgeschakeld met een eigen kind op het vlak van de schenkingsrechten. Ze betalen 3% tot 30%, naargelang de schijf.

Op roerende goederen

Voor roerende goederen bestaat er in de 3 gewesten een voordelig tarief. In Vlaanderen en Brussel is dat 3% in de rechte lijn en 7% voor alle andere begunstigden. In Wallonië zijn er 3 tarieven: 3,5 en 7%.

Een stiefkind betaalt in Vlaanderen en Brussel dus 7%, terwijl een eigen kind op de schenking van een roerend goed (geld bijvoorbeeld) 3% betaalt (als de schenking geregistreerd wordt).

Nog geen nieuw decreet

Dit voorstel in Vlaanderen moet nog goedgekeurd worden in de bevoegde commissie en moet dan nog het wetgevend parcours afleggen. Momenteel gelden dus nog de bestaande tarieven voor de stiefkinderen.

Op Vlaams niveau is een compromis gevonden tussen de meerderheidspartijen om de tarieven op schenkingen aan stiefkinderen en zorgkinderen (kinderen voor wie iemand anders dan de natuurlijke ouders verantwoordelijk is) gelijk te schakelen met die voor de eigen kinderen. In het Waals gewest is die gelijkschakeling al langer doorgevoerd. LET OP! We hebben het hier niet over de eerder aangekondigde hervorming van het erfrecht waarvan minister Annemie Turtelboom werk zou maken tegen het jaareinde. Tot dusver zijn stiefkinderen geen erfgenamen. Wie iets wil nalaten aan een stiefkind kan dat momenteel enkel doen via een testament en moet daarbij rekening houden met de reserve van de eigen kinderen (het deel dat hen niet ontnomen kan worden). Hebt u één eigen kind en één stiefkind, dan is het mogelijk om elk kind evenveel na te laten (elk de helft) . Bij twee eigen kinderen en één stiefkind kan het ook (elk 1/3). Maar hebt u twee eigen kinderen en twee stiefkinderen, dan krijgen uw eigen kinderen elk 1/3 (dit is nu eenmaal de reserve) en uw twee stiefkinderen elk 1/6. Het komende wetsvoorstel van minister Turtelboom gaat over het erven zelf, wat nog steeds een federale bevoegdheid is. De belasting op wat iemand erft (successierechten) of geschonken krijgt (schenkingsrechten) is echter een regionale bevoegdheid.- Voor de successierechten is er in de drie gewesten al een gelijkschakeling van stiefkinderen met eigen kinderen als de ouders gehuwd zijn. Wonen ze samen, dan verschillen de voorwaarden per gewest.- Voor de schenkingsrechten is er nog geen gelijkschakeling in Vlaanderen en Brussel. Het is op dit punt dat er in Vlaanderen nu een compromis werd bereikt over de gelijkschakeling van stief-en zorgkinderen.Het is momenteel onduidelijk of de gelijkschakeling zowel voor de schenkingsrechten op onroerende goederen als voor de schenkingsrechten op roerende goederen zal gelden. Want die verschillen enorm!Op onroerende goederen- In Vlaanderen betaalt een eigen kind van 3% tot 30%, naargelang de schijf. Voor de schenkingsrechten zijn er 9 schijven. Als een stiefkind een schenking krijgt betaalt het momenteel het tarief voor vreemden. Dit tarief gaat van 30% (het begint dus waar de tarieven voor eigen kinderen eindigen!) en loopt op tot 80%, naargelang de schijf. - In Brussel betaalt een eigen kind 3 tot 30%, naargelang de schijf. Een stiefkind betaalt 40% tot 80%, naargelang de schijf.- In Wallonië was een stiefkind al sinds 2005 gelijkgeschakeld met een eigen kind op het vlak van de schenkingsrechten. Ze betalen 3% tot 30%, naargelang de schijf.Op roerende goederenVoor roerende goederen bestaat er in de 3 gewesten een voordelig tarief. In Vlaanderen en Brussel is dat 3% in de rechte lijn en 7% voor alle andere begunstigden. In Wallonië zijn er 3 tarieven: 3,5 en 7%. Een stiefkind betaalt in Vlaanderen en Brussel dus 7%, terwijl een eigen kind op de schenking van een roerend goed (geld bijvoorbeeld) 3% betaalt (als de schenking geregistreerd wordt). Dit voorstel in Vlaanderen moet nog goedgekeurd worden in de bevoegde commissie en moet dan nog het wetgevend parcours afleggen. Momenteel gelden dus nog de bestaande tarieven voor de stiefkinderen.