Jongeren doen het massaal tegenwoordig. Ze huren samen een huis of appartement en kunnen zo een aantal kosten delen. Ook dit is een vorm van deeleconomie, zou je kunnen zeggen. En het fenomeen beperkt zich niet tot jongeren. De huur delen kan op elk moment in je leven een (tijdelijke) oplossing bieden om de woonfactuur wat te verlichten. Bijvoorbeeld na een scheiding. In dit artikel hebben we het over samen iets huren in plaats van alleen. Je deelt dus alle gemeenschappelijke ruimtes, alsof je zou samenhuizen als een gezin. Samen wonen kan ook via cohousingprojecten die speciaal daartoe bestemd zijn, met eigen en gemeenschappelijke ruimtes, maar dat is niet waar het hier om draait.
...