Veel mensen die arbeidsongeschikt zijn, willen een activiteit hernemen en terugkeren naar de arbeidsmarkt, zegt François Perl, directeur-generaal van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV. "Het is belangrijk dat we de juiste ingang vinden zodat de betrokkene de beste begeleiding krijgt die aangepast is aan zijn of haar situatie. De terugkeer naar de arbeidsmarkt moet verenigbaar zijn met zijn gezondheidstoestand."

Werknemers in primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit hebben nu al de mogelijkheid om nieuwe professionele competenties te ontwikkelen om zo terug te keren op de arbeidsmarkt. Diverse actoren begeleiden hen: de adviserende geneesheer van de ziekenfondsen, de tewerkstellings- en opleidingsdiensten, de diensten voor integratie van mensen met een handicap en dies meer.

Volgens Perl is er nood aan een specifieke regionale benadering. Dankzij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst coördineren het RIZIV, de FOREM, de geneesheer en het Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) hun acties. Het is de bedoeling dat de instellingen tijdens het hele re-integratietraject systematisch en regelmatig communiceren. Ze hebben één doel: iedereen die het wil beter begeleiding bij de terugkeer naar het werk.

Veel mensen die arbeidsongeschikt zijn, willen een activiteit hernemen en terugkeren naar de arbeidsmarkt, zegt François Perl, directeur-generaal van de dienst voor uitkeringen van het RIZIV. "Het is belangrijk dat we de juiste ingang vinden zodat de betrokkene de beste begeleiding krijgt die aangepast is aan zijn of haar situatie. De terugkeer naar de arbeidsmarkt moet verenigbaar zijn met zijn gezondheidstoestand." Werknemers in primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit hebben nu al de mogelijkheid om nieuwe professionele competenties te ontwikkelen om zo terug te keren op de arbeidsmarkt. Diverse actoren begeleiden hen: de adviserende geneesheer van de ziekenfondsen, de tewerkstellings- en opleidingsdiensten, de diensten voor integratie van mensen met een handicap en dies meer. Volgens Perl is er nood aan een specifieke regionale benadering. Dankzij de nieuwe samenwerkingsovereenkomst coördineren het RIZIV, de FOREM, de geneesheer en het Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH) hun acties. Het is de bedoeling dat de instellingen tijdens het hele re-integratietraject systematisch en regelmatig communiceren. Ze hebben één doel: iedereen die het wil beter begeleiding bij de terugkeer naar het werk.