Veel mensen doen het als spontaan, maar vanaf 1 maart wordt het hoffelijk rijgedrag wettelijk verplicht. Dan moet er geritst worden. Het koninklijk besluit over het verplichte ritsen werd gepubliceerd in het Staatsblad op 13 februari.

Wat is ritsten?

De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook', zo luidt het in het KB. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder. Wanneer het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook.

Sanctie

De woordvoerster van minister van Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) en het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) bevestigen. Ze voegen toe dat niet-ritsen een overtreding vormt van de eerste graad. Daarop staat een boete van 55 euro.

Andere wijzigingen

  • Het strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurderswordt teruggebracht tot 0,2 promille.
  • Het bedrag van de onmiddellijke inning voor een alcoholintoxicatie tussen 0,5 en 0,8 promille wordt verhoogd van 150 naar ? 170. De extra inkomsten zullen geïnvesteerd worden in de aanschaf van controletoestellen voor de politiediensten. Op deze manier draagt de verhoging van de boete onmiddellijk bij aan meer verkeersveiligheid voor iedereen.
  • Meer voertuigen zullen de pechstrook mogen gebruiken bij een ongeval. Naast ambulances en brandweer zullen voortaan nu ook takelwagens, deskundigen, parketmagistraten en begrafenisondernemers gebruik mogen maken van de pechstrook wanneer zij gevorderd zijn door de politie of het parket en mits verplicht gebruik van de oranje-gele knipperlichten.

Meer info: www.bivv.be, http://wathelet.belgium.be

Veel mensen doen het als spontaan, maar vanaf 1 maart wordt het hoffelijk rijgedrag wettelijk verplicht. Dan moet er geritst worden. Het koninklijk besluit over het verplichte ritsen werd gepubliceerd in het Staatsblad op 13 februari.De bestuurders die, bij sterk vertraagd verkeer, rijden op een rijstrook die ophoudt of waarop het verder rijden wordt verhinderd, mogen slechts vlak voor de versmalling invoegen in de aangrenzende vrije rijstrook', zo luidt het in het KB. De bestuurders die rijden op die vrije rijstrook moeten vlak voor de versmalling beurtelings voorrang verlenen aan één invoegende bestuurder. Wanneer het rijden in zowel de linker als in de rechter rijstrook wordt verhinderd, moet eerst voorrang worden verleend aan één bestuurder op de rechter rijstrook en daarna aan één bestuurder op de linker rijstrook.De woordvoerster van minister van Mobiliteit Melchior Wathelet (cdH) en het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) bevestigen. Ze voegen toe dat niet-ritsen een overtreding vormt van de eerste graad. Daarop staat een boete van 55 euro.Meer info: www.bivv.be, http://wathelet.belgium.be