De goedkeuring van de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 betekende een mijlpaal voor de Belgische burgers.

Door deze wet hebben we een aantal afdwingbare rechten :

  • Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening
  • Recht op vrije keuze van de beroepsbeoefenaar
  • Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer
  • Recht op informatie Recht om vrij en geïnformeerd toe te stemmen in de behandeling of te weigeren
  • Recht op pijnbehandeling
  • Recht op inzage/afschrift van het patiëntendossier
  • Recht op klachtenbemiddeling/de ombudsdienst

De wet betreffende de patiëntenrechten laat toe deze keuzes weloverwogen te nemen, af te dwingen en zelfs vast te leggen in een voorafgaande wilsverklaring voor de toekomst.

Deze voorafgaande wilsverklaring betreffende de rechten van de patiënt - ook negatieve wilsverklaring genoemd - kan vandaag echter niet geregistreerd worden op de gemeente. Dit mogelijk maken vormt een opdracht voor onze wetgever. Deze negatieve wilsverklaring is belangrijk voor de patiënt om bepaalde wensen vast te leggen bij het levenseinde. Een mogelijke registratie kan immers voor velen een geruststelling zijn.

Ook blijft er nog steeds een nood bestaan voor de verdere verspreiding van informatie betreffende de rechten van de patiënt aan de burgers in het algemeen en aan de zorgverstrekkers. Een nieuwe campagne vanuit de FOD Volksgezondheid ter bevordering van de bekendmaking van deze rechten van de patiënt zou dit gebrek aan kennis kunnen verhelpen.

Een goede kennis van de patiëntenrechten laat de mensen toe om optimaal zelf hun eigen beslissingen te kunnen nemen.

De goedkeuring van de wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002 betekende een mijlpaal voor de Belgische burgers.Door deze wet hebben we een aantal afdwingbare rechten :De wet betreffende de patiëntenrechten laat toe deze keuzes weloverwogen te nemen, af te dwingen en zelfs vast te leggen in een voorafgaande wilsverklaring voor de toekomst. Deze voorafgaande wilsverklaring betreffende de rechten van de patiënt - ook negatieve wilsverklaring genoemd - kan vandaag echter niet geregistreerd worden op de gemeente. Dit mogelijk maken vormt een opdracht voor onze wetgever. Deze negatieve wilsverklaring is belangrijk voor de patiënt om bepaalde wensen vast te leggen bij het levenseinde. Een mogelijke registratie kan immers voor velen een geruststelling zijn. Ook blijft er nog steeds een nood bestaan voor de verdere verspreiding van informatie betreffende de rechten van de patiënt aan de burgers in het algemeen en aan de zorgverstrekkers. Een nieuwe campagne vanuit de FOD Volksgezondheid ter bevordering van de bekendmaking van deze rechten van de patiënt zou dit gebrek aan kennis kunnen verhelpen.Een goede kennis van de patiëntenrechten laat de mensen toe om optimaal zelf hun eigen beslissingen te kunnen nemen.