Momenteel moeten spaarders op de eerste 1.830 euro rente op hun spaarrekening
geen roerende voorheffing betalen. Als de intresten hoger zijn, houdt de bank 15 procent af op dat surplus. Maar als de spaarder zijn geld op verschillende spaarboekjes parkeert, en als de intresten op elk van die rekeningen niet boven het plafond uitkomen, dan wordt er geen roerende voorheffing geheven. Dan is de spaarder in principe verplicht om de rente-inkomsten boven de vrijgestelde schijf zelf aan te geven. Aangezien velen die laatste stap "vergeten" en zo belastingen ontlopen, wil de regering het systeem hervormen. Er wordt gedacht aan een automatische roerende voorheffing van 15 procent op alle intresten. De vrijstelling voor de eerste schijf blijft gelden, maar belastingplichtigen zouden dat zelf moeten terugvorderen via de belastingaangifte.

Test-Aankoop vreest dat dat het spaarproduct zo nodeloos ingewikkeld zal worden en dat het bovendien de zwaksten zal treffen, zoals kinderen die geen aangifte indienen of gepensioneerden van wie de aangifte vooraf is ingevuld.

De consumentenorganisatie vindt dat wie zich daar geen zorgen wil over maken, nog altijd moet kunnen kiezen voor een automatische berekening door de fiscus.

Test-Aankoop ziet dus twee mogelijkheden: ofwel laat de belastingplichtige zijn bank toe het intrestbedrag geboekt op zijn spaarboekje aan de fiscus te melden. Dan moet de fiscus bekijken of dat intrestbedrag de vrijgestelde schijf overschrijdt. Als dat niet het geval is, is er ook geen voorheffing.

Ofwel staat de belastingplichtige zijn bank dat niet toe. Dan kan - zoals de regering-Di Rupo overweegt - de bank wel de voorheffing toepassen op de volledige rente-inkomsten, en kan de spaarder zelf het teveel betaalde bedrag terugvorderen via zijn belastingaangifte.

Momenteel moeten spaarders op de eerste 1.830 euro rente op hun spaarrekening geen roerende voorheffing betalen. Als de intresten hoger zijn, houdt de bank 15 procent af op dat surplus. Maar als de spaarder zijn geld op verschillende spaarboekjes parkeert, en als de intresten op elk van die rekeningen niet boven het plafond uitkomen, dan wordt er geen roerende voorheffing geheven. Dan is de spaarder in principe verplicht om de rente-inkomsten boven de vrijgestelde schijf zelf aan te geven. Aangezien velen die laatste stap "vergeten" en zo belastingen ontlopen, wil de regering het systeem hervormen. Er wordt gedacht aan een automatische roerende voorheffing van 15 procent op alle intresten. De vrijstelling voor de eerste schijf blijft gelden, maar belastingplichtigen zouden dat zelf moeten terugvorderen via de belastingaangifte. Test-Aankoop vreest dat dat het spaarproduct zo nodeloos ingewikkeld zal worden en dat het bovendien de zwaksten zal treffen, zoals kinderen die geen aangifte indienen of gepensioneerden van wie de aangifte vooraf is ingevuld. De consumentenorganisatie vindt dat wie zich daar geen zorgen wil over maken, nog altijd moet kunnen kiezen voor een automatische berekening door de fiscus.Test-Aankoop ziet dus twee mogelijkheden: ofwel laat de belastingplichtige zijn bank toe het intrestbedrag geboekt op zijn spaarboekje aan de fiscus te melden. Dan moet de fiscus bekijken of dat intrestbedrag de vrijgestelde schijf overschrijdt. Als dat niet het geval is, is er ook geen voorheffing. Ofwel staat de belastingplichtige zijn bank dat niet toe. Dan kan - zoals de regering-Di Rupo overweegt - de bank wel de voorheffing toepassen op de volledige rente-inkomsten, en kan de spaarder zelf het teveel betaalde bedrag terugvorderen via zijn belastingaangifte.