Tot eind 2014 was er sprake van recidive als een bestuurder, binnen een termijn van drie jaar, dezelfde overtreding beging als degene waarvoor hij veroordeeld was door de politierechtbank. Bijvoorbeeld: opnieuw veroordeeld worden voor het rijden onder invloed van alcohol.

Verschillende zware overtredingen

Op 1 januari 2015 trad de wet van 9 maart 2014 in werking die de verkeersveiligheid wil verhogen door automobilisten die verschillende zware overtredingen begaan, strenger te straffen.

Daarom werd de invulling van het begrip 'recidive' gewijzigd. Voortaan is het niet meer nodig dat het om dezelfde inbreuk gaat. Er wordt enkel nog gekeken naar de zwaarte van de inbreuk. Als je verschillende zware overtredingen begaat, zal je zwaarder gestraft worden.

Deze inbreuken zijn:

  • Rijden met overdreven en onaangepaste snelheid
  • Rijden zonder geldig rijbewijs
  • Rijden onder invloed van alcohol en drugs
  • Vluchtmisdrijf plegen
  • Een radardetector gebruiken
  • Inbreuken van de vierde graad, dus inbreuken die de veiligheid van personen in het gedrang brengen, bijvoorbeeld het niet naleven van de aanwijzingen van een agent in functie, inhalen waar het verboden is, in de tegenovergestelde richting rijden in een straat met éénrichtingsverkeer.

Zo zal een automobilist die geflitst werd bij te snel rijden in 2015 en positief blaast bij een alcoholcontrole in 2017, als recidivist beschouwd worden.

Zwaardere straffen

Een zware overtreding zal je meer kosten: ? 450 ipv ? 300

Als een automobilist bovendien, binnen de drie jaar:

  • een tweede zware overtreding begaat, zal hij zijn rijbewijs kwijtspelen gedurende drie maanden
  • een derde zware overtreding begaat, zal hij zijn rijbewijs kwijtspelen gedurende zes maanden
  • een vierde zware overtreding begaat, zal hij zijn rijbewijs kwijtspelen gedurende minstens negen maanden.

Let op! Vanaf drie achtereenvolgende zware overtredingen, loopt hij zelfs het risico op een levenslange schorsing van het rijbewijs.

In elk geval zal de rechter een recidivist opleggen om opnieuw een theoretisch en praktisch rij-examen af te leggen, maar ook om medische en psychologische tests af te leggen om aan te tonen dat hij het verdient om opnieuw op de baan toegelaten te worden.

Tot eind 2014 was er sprake van recidive als een bestuurder, binnen een termijn van drie jaar, dezelfde overtreding beging als degene waarvoor hij veroordeeld was door de politierechtbank. Bijvoorbeeld: opnieuw veroordeeld worden voor het rijden onder invloed van alcohol.Op 1 januari 2015 trad de wet van 9 maart 2014 in werking die de verkeersveiligheid wil verhogen door automobilisten die verschillende zware overtredingen begaan, strenger te straffen.Daarom werd de invulling van het begrip 'recidive' gewijzigd. Voortaan is het niet meer nodig dat het om dezelfde inbreuk gaat. Er wordt enkel nog gekeken naar de zwaarte van de inbreuk. Als je verschillende zware overtredingen begaat, zal je zwaarder gestraft worden.Deze inbreuken zijn:Zo zal een automobilist die geflitst werd bij te snel rijden in 2015 en positief blaast bij een alcoholcontrole in 2017, als recidivist beschouwd worden. Een zware overtreding zal je meer kosten: ? 450 ipv ? 300Als een automobilist bovendien, binnen de drie jaar:Let op! Vanaf drie achtereenvolgende zware overtredingen, loopt hij zelfs het risico op een levenslange schorsing van het rijbewijs.In elk geval zal de rechter een recidivist opleggen om opnieuw een theoretisch en praktisch rij-examen af te leggen, maar ook om medische en psychologische tests af te leggen om aan te tonen dat hij het verdient om opnieuw op de baan toegelaten te worden.