"Toen mijn dochter vorig jaar verhuisde, hoefde zij die dag geen vakantie te nemen maar kreeg ze een dag klein verlet. Nu zijn we zelf aan de beurt. Maar toen ik mijn werkgever om klein verlet vroeg, kreeg ik te horen dat dat in ons bedrijf niet geldt. Is die regeling er dan niet voor alle werknemers?"

Als werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger,...) hebt u het recht om bij bepaalde familiegebeurtenissen, gerechtelijke aangelegenheden en staatsbur- gerlijke verplichtingen afwezig te blijven van het werk (met behoud van loon). Dit is wat men het kort verzuim of klein verlet noemt. Om recht te hebben op loon is wel vereist dat u uw werkgever vooraf (of zo vlug mogelijk) verwittigt. Bovendien moet u de vakantie gebruiken waarvoor ze werd toegestaan. Er bestaat een koninklijk besluit dat de gevallen aangeeft waarin u als werknemer mag afwezig zijn en hoelang dat dan precies mag duren. Zo mag u bijv. als u zelf huwt twee dagen afwezig blijven op het werk. Bij een verhuis hebt u echter in principe geen recht op klein verlet. Er bestaat alleen een uitzondering op die regel als er binnen het bedrijf (of de sector) waarin u werkt, een afwijkende regeling is voorzien in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.

"Toen mijn dochter vorig jaar verhuisde, hoefde zij die dag geen vakantie te nemen maar kreeg ze een dag klein verlet. Nu zijn we zelf aan de beurt. Maar toen ik mijn werkgever om klein verlet vroeg, kreeg ik te horen dat dat in ons bedrijf niet geldt. Is die regeling er dan niet voor alle werknemers?"Als werknemer (arbeider, bediende, handelsvertegenwoordiger,...) hebt u het recht om bij bepaalde familiegebeurtenissen, gerechtelijke aangelegenheden en staatsbur- gerlijke verplichtingen afwezig te blijven van het werk (met behoud van loon). Dit is wat men het kort verzuim of klein verlet noemt. Om recht te hebben op loon is wel vereist dat u uw werkgever vooraf (of zo vlug mogelijk) verwittigt. Bovendien moet u de vakantie gebruiken waarvoor ze werd toegestaan. Er bestaat een koninklijk besluit dat de gevallen aangeeft waarin u als werknemer mag afwezig zijn en hoelang dat dan precies mag duren. Zo mag u bijv. als u zelf huwt twee dagen afwezig blijven op het werk. Bij een verhuis hebt u echter in principe geen recht op klein verlet. Er bestaat alleen een uitzondering op die regel als er binnen het bedrijf (of de sector) waarin u werkt, een afwijkende regeling is voorzien in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.