Toen de Recht & gelddag van september 2021 plaatsvond, hadden we nog geen zicht op de energiecrisis waarin we ons vandaag bevinden. Naast de zorgen die deze nieuwe crisis meebrengt, willen we ook een aantal andere zaken 'op orde hebben'. Hieronder geven we een kort overzicht van de thema's die aan bod kwamen tijdens de Recht & gelddag van Plus Magazine 2022. Je vindt de presentaties van de sprekers op www.rechtengeld.be

© koen fasseur

Je partner erfrechtelijk beschermen

Erenotaris en prof. aan de KUL, Eric Spruyt, legde ons uit hoe partners elkaar erfrechtelijk kunnen beschermen. Eerst en vooral is het daarbij belangrijk op welke manier jij samenwoont met je partner. Ben je gehuwd, dan heb je de beste bescherming via de wet. Woon je wettelijk samen, dan heb je wel een wettelijk erfrecht, maar dat is beperkt tot het vruchtgebruik van de gezinswoning en inboedel. Je kan elkaar meer nalaten, maar daar moet je iets voor doen (een testament maken). Woon je feitelijk samen, dan beschouwt de wet jou niet als een erfgenaam. Jullie erven niets van elkaar, tenzij jullie een testament hebben gemaakt.

Eric Spruyt, koen fasseur
Eric Spruyt © koen fasseur

Het begint dus al hij de samenlevingsvorm. Verder is het ook belangrijk wie er samen met jou erft. Ben je gehuwd en hebben jullie kinderen, dan zal de langstlevende partner het vruchtgebruik erven van de nalatenschap van de partner die eerst overlijdt. De kinderen erven dan de naakte eigendom. Dat is toch niet niets... Stel dat je samen met je partner een huis had gekocht, dat 400.000 euro waard is op het moment dat jouw partner overlijdt. Dan ben jij maar eigenaar meer van 200.000 euro (jouw helft) en van de andere 200.000 euro zijn je kinderen naakte eigenaar.

Nieuw: een contract van aanwas

Willen jullie niet dat deze situatie zich zou voordoen, dan moeten jullie iets ondernemen: een testament maken, een schenking doen, een huwelijkscontract maken of werken met een contract van aanwas. Dat laatste is iets nieuws. Voor gehuwden is het enkel mogelijk als je getrouwd bent met scheiding van goederen. Samenwoners kunnen er ook gebruik van maken.

Er gelden een aantal voorwaarden: het is een kanscontract (er mag geen te groot leeftijdsverschil zijn) , je moet een gelijkwaardige inleg doen en het kan niet voor je ganse vermogen. Maar als die voorwaarden voldaan zijn, betaal je bij een contract van aanwas voor roerende goederen momenteel geen belasting! Meer hierover in Plus Magazine van december.

Pensioenopbouw en financiële planning

Franky Stevens, Head of Actuarial team bij HRbedrijf Mercer, lichtte de pensioenpijlers nog eens toe en legde uit waarmee je rekening moet houden als je een financiële planning maakt.

Franky Stevens, koen fasseur
Franky Stevens © koen fasseur

Ons pensioen is opgebouwd rond 4 pijlers: het wettelijk pensioen (wat je krijgt van de staat als je gewerkt hebt), het aanvullende (als jouw werkgever een pensioenplan heeft, pensioensparen en eigen sparen (je eigen huis, spaargeld).

Franky Stevens wees erop dat alle pijlers belangrijk zijn om zoveel mogelijk je levensstandaard te kunnen behouden eens je met pensioen bent. HR Mercer berekende een tijd terug dat je tijdens je actieve loopbaan 85 netto maandlonen zou moeten opzijzetten.

De derde pijler, het pensioensparen, is zeker een aanrader om te doen, maar je mag er ook niet teveel van verwachten. Je kan een maximaal bedrag per jaar sparen, waar je een fiscaal voordeel voor krijgt. Maar er zijn ook een aantal nadelen aan: je wordt op je 60ste belast . Je betaalt 8% op je stortingen en aangroei. De fiscus kijkt daarbij niet naar de huidige waarde van je pensioenspaarfonds, maar gaat uit van 4,75% rendement. Als jouw werkelijke rendement lager ligt word je dus belast op een meerwaarde die je nooit hebt behaald.

Als je een financiële planning maakt, moet je eigenlijk een balans opmaken, waarbij je rekening houdt met je kapitaal (vermogen, maar ook menselijk kapitaal zoals de mogelijkheid om een bijscholing te volgen) en je verplichtingen (lening, wagen, voorziene consumptie, eventueel een erfenis...)

Franky Stevens schreef daarover het boek "Financiële vrijheid na pensionering" - Hoe zelf uw persoonlijk pensioenspaarplan opstellen.

Hoe veilig kopen en betalen op het internet?

Karel Baert, CEO van Febelfin, en Veronique Vanherck van Santander Bank gaven toelichting hoe je je veilig op het internet kan bewegen. Karel Baert benadrukte dat online bankieren op een veilige manier gebeurt. De verbinding is beveiligd, je moet je aanmelden met je persoonlijke code, betaalopdrachten moet je digitaal ondertekenen, de kaartlezer heeft een pincode en responscode en er is een automatische afmelding als jij de app zou laten openstaan. Verder zijn er experts die het gedrag van internetcriminelen volgen. Fraudeurs doen hun best om jouw gegevens te ontfutselen. Eén boodschap is heel duidelijk: de beste verdediging tegen internetfraude ben je zelf. Een bank zal nooit jouw pincode of persoonlijke codes vragen.

Karel Baert, koen fasseur
Karel Baert © koen fasseur

Verder is het belangrijk dat jij je gegevens en je apparatuur beschermt. Kies voor automatische updates en kijk uit op welke site je gaat surfen. Als de website niet begint met https://.... dan klik je er beter niet op. Als je de afzender van een bericht niet kent, dan is het best dat je de link in het bericht niet aanklikt. Ga liever zelf naar een website dan via een link in een mail of sms.

Krijg je een bericht, let dan ook op volgende zaken: kijk naar de aanspreektitel (als die heel onpersoonlijk is, is dat verdacht), kijk na of het bericht voldoende details vermeldt (bijvoorbeeld een zogezegde factuur zonder gegevens), let op onrealistische voorstellen (een spaarrekening die 8% biedt zal waarschijnlijk vals zijn...). Vaak is er een tijdsdruk of speelt het bericht in op angst.

Wat biedt de pensioenhervorming 2020?

Johan Janssens, Ere adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst gaf een analyse van de pensioenhervorming van 2020. Deze zomer kwam de regering ook tot het 'Zomerakkoord 2022' dat een aantal punten hervormt: de voorwaarden voor het minimumpensioen (dat al eerder werd opgetrokken), de herinvoering van een pensioenbonus en een herwaardering van de deeltijdse arbeid in de berekening van het minimumpensioen. Johan Janssens drukte erop dat dit Zomerakkoord een politiek akkoord is dat nog in wetgeving moet worden gegoten. (In het oktobernummer van Plus Magazine vind je deze hervorming uitgelegd. Maar er kunnen dus nog zaken veranderen.)

Johan Janssens, koen fasseur
Johan Janssens © koen fasseur

Johan Janssens wees erop dat de pensioenhervorming 2020 een parametrische hervorming is en geen structurele. Er worden parameters veranderd (bv criteria voor de loopbaanduur, leeftijdsvoorwaarden, gelijkgestelde periodes,...). Er wordt dus niets veranderd aan de structuur van het pensioensysteem. Dat zou bijvoorbeeld wel het geval zijn als de splitsing van de pensioenrechten bij echtscheiding er zou doorkomen.

Een aantal zaken van de pensioenhervorming 2020 werden doorgevoerd: verhoging minimumpensioen, afschaffing van de correctiecoëfficiënt bij de berekening van het zelfstandigenpensioen, de verhoging van het pensioenplafond (meer inkomen wordt meegerekend). Andere zaken werden intussen op de lange baan geschoven, zoals het deeltijds pensioen.

Investeren in de derde helft van je leven

VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck en Knack-journalist Ewald Pironet schreven eerder al 2 boeken. Ze begonnen met 'Investeren in de tweede helft van je leven' (rond je 50, je werkt en je hebt wat stilaan extra financiële ruimte doordat je kinderen het huis uit zijn). Daarna keerden ze terug in de tijd met 'Investeren in de eerste helft van je leven'.

Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet, koen fasseur
Michaël Van Droogenbroeck en Ewald Pironet © koen fasseur

Vandaag is hun derde boek klaar, 'Investeren in de derde helft van je leven'. Daarmee bedoelen ze de periode vlak voor je pensioen en de periode dat je effectief met pensioen bent. Hoe kan je je vermogen veilig stellen, dat is de grote vraag. Want zet je je geld op een spaarrekening, dan word je langzaam maar zeker armer. Dat is te wijten aan de combinatie van een lage rente en een hoge inflatie. Hun bedoeling is niet om jou te vertellen wat je moet doen, maar om je zicht te geven op de mogelijkheden en wat er gebeurt als je al je geld op een spaarrekening zou laten staan. Verder is het natuurlijk ook de vraag hoeveel je nodig gaat hebben om jouw pensioentijd comfortabel te kunnen doorbrengen. Hun vuistregel is dat je op je 65ste 8 jaarlonen moet gespaard hebben.

Maar in het boek boren de auteurs ook andere zaken aan die belangrijk in die derde helft van je leven: hoeveel mag je bijverdienen bovenop je pensioen? Is een zorgvolmacht nuttig? Wat kost een hospitalisatieverzekering?

En tot slot.... hoe genieten van het leven? Hoe investeer je in jezelf?

Toen de Recht & gelddag van september 2021 plaatsvond, hadden we nog geen zicht op de energiecrisis waarin we ons vandaag bevinden. Naast de zorgen die deze nieuwe crisis meebrengt, willen we ook een aantal andere zaken 'op orde hebben'. Hieronder geven we een kort overzicht van de thema's die aan bod kwamen tijdens de Recht & gelddag van Plus Magazine 2022. Je vindt de presentaties van de sprekers op www.rechtengeld.beErenotaris en prof. aan de KUL, Eric Spruyt, legde ons uit hoe partners elkaar erfrechtelijk kunnen beschermen. Eerst en vooral is het daarbij belangrijk op welke manier jij samenwoont met je partner. Ben je gehuwd, dan heb je de beste bescherming via de wet. Woon je wettelijk samen, dan heb je wel een wettelijk erfrecht, maar dat is beperkt tot het vruchtgebruik van de gezinswoning en inboedel. Je kan elkaar meer nalaten, maar daar moet je iets voor doen (een testament maken). Woon je feitelijk samen, dan beschouwt de wet jou niet als een erfgenaam. Jullie erven niets van elkaar, tenzij jullie een testament hebben gemaakt.Het begint dus al hij de samenlevingsvorm. Verder is het ook belangrijk wie er samen met jou erft. Ben je gehuwd en hebben jullie kinderen, dan zal de langstlevende partner het vruchtgebruik erven van de nalatenschap van de partner die eerst overlijdt. De kinderen erven dan de naakte eigendom. Dat is toch niet niets... Stel dat je samen met je partner een huis had gekocht, dat 400.000 euro waard is op het moment dat jouw partner overlijdt. Dan ben jij maar eigenaar meer van 200.000 euro (jouw helft) en van de andere 200.000 euro zijn je kinderen naakte eigenaar.Franky Stevens, Head of Actuarial team bij HRbedrijf Mercer, lichtte de pensioenpijlers nog eens toe en legde uit waarmee je rekening moet houden als je een financiële planning maakt.Ons pensioen is opgebouwd rond 4 pijlers: het wettelijk pensioen (wat je krijgt van de staat als je gewerkt hebt), het aanvullende (als jouw werkgever een pensioenplan heeft, pensioensparen en eigen sparen (je eigen huis, spaargeld).Franky Stevens wees erop dat alle pijlers belangrijk zijn om zoveel mogelijk je levensstandaard te kunnen behouden eens je met pensioen bent. HR Mercer berekende een tijd terug dat je tijdens je actieve loopbaan 85 netto maandlonen zou moeten opzijzetten.De derde pijler, het pensioensparen, is zeker een aanrader om te doen, maar je mag er ook niet teveel van verwachten. Je kan een maximaal bedrag per jaar sparen, waar je een fiscaal voordeel voor krijgt. Maar er zijn ook een aantal nadelen aan: je wordt op je 60ste belast . Je betaalt 8% op je stortingen en aangroei. De fiscus kijkt daarbij niet naar de huidige waarde van je pensioenspaarfonds, maar gaat uit van 4,75% rendement. Als jouw werkelijke rendement lager ligt word je dus belast op een meerwaarde die je nooit hebt behaald.Als je een financiële planning maakt, moet je eigenlijk een balans opmaken, waarbij je rekening houdt met je kapitaal (vermogen, maar ook menselijk kapitaal zoals de mogelijkheid om een bijscholing te volgen) en je verplichtingen (lening, wagen, voorziene consumptie, eventueel een erfenis...)Franky Stevens schreef daarover het boek "Financiële vrijheid na pensionering" - Hoe zelf uw persoonlijk pensioenspaarplan opstellen. Karel Baert, CEO van Febelfin, en Veronique Vanherck van Santander Bank gaven toelichting hoe je je veilig op het internet kan bewegen. Karel Baert benadrukte dat online bankieren op een veilige manier gebeurt. De verbinding is beveiligd, je moet je aanmelden met je persoonlijke code, betaalopdrachten moet je digitaal ondertekenen, de kaartlezer heeft een pincode en responscode en er is een automatische afmelding als jij de app zou laten openstaan. Verder zijn er experts die het gedrag van internetcriminelen volgen. Fraudeurs doen hun best om jouw gegevens te ontfutselen. Eén boodschap is heel duidelijk: de beste verdediging tegen internetfraude ben je zelf. Een bank zal nooit jouw pincode of persoonlijke codes vragen. Verder is het belangrijk dat jij je gegevens en je apparatuur beschermt. Kies voor automatische updates en kijk uit op welke site je gaat surfen. Als de website niet begint met https://.... dan klik je er beter niet op. Als je de afzender van een bericht niet kent, dan is het best dat je de link in het bericht niet aanklikt. Ga liever zelf naar een website dan via een link in een mail of sms.Krijg je een bericht, let dan ook op volgende zaken: kijk naar de aanspreektitel (als die heel onpersoonlijk is, is dat verdacht), kijk na of het bericht voldoende details vermeldt (bijvoorbeeld een zogezegde factuur zonder gegevens), let op onrealistische voorstellen (een spaarrekening die 8% biedt zal waarschijnlijk vals zijn...). Vaak is er een tijdsdruk of speelt het bericht in op angst. Johan Janssens, Ere adjunct-administrateur-generaal van de Federale Pensioendienst gaf een analyse van de pensioenhervorming van 2020. Deze zomer kwam de regering ook tot het 'Zomerakkoord 2022' dat een aantal punten hervormt: de voorwaarden voor het minimumpensioen (dat al eerder werd opgetrokken), de herinvoering van een pensioenbonus en een herwaardering van de deeltijdse arbeid in de berekening van het minimumpensioen. Johan Janssens drukte erop dat dit Zomerakkoord een politiek akkoord is dat nog in wetgeving moet worden gegoten. (In het oktobernummer van Plus Magazine vind je deze hervorming uitgelegd. Maar er kunnen dus nog zaken veranderen.)Johan Janssens wees erop dat de pensioenhervorming 2020 een parametrische hervorming is en geen structurele. Er worden parameters veranderd (bv criteria voor de loopbaanduur, leeftijdsvoorwaarden, gelijkgestelde periodes,...). Er wordt dus niets veranderd aan de structuur van het pensioensysteem. Dat zou bijvoorbeeld wel het geval zijn als de splitsing van de pensioenrechten bij echtscheiding er zou doorkomen.Een aantal zaken van de pensioenhervorming 2020 werden doorgevoerd: verhoging minimumpensioen, afschaffing van de correctiecoëfficiënt bij de berekening van het zelfstandigenpensioen, de verhoging van het pensioenplafond (meer inkomen wordt meegerekend). Andere zaken werden intussen op de lange baan geschoven, zoals het deeltijds pensioen. VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck en Knack-journalist Ewald Pironet schreven eerder al 2 boeken. Ze begonnen met 'Investeren in de tweede helft van je leven' (rond je 50, je werkt en je hebt wat stilaan extra financiële ruimte doordat je kinderen het huis uit zijn). Daarna keerden ze terug in de tijd met 'Investeren in de eerste helft van je leven'.Vandaag is hun derde boek klaar, 'Investeren in de derde helft van je leven'. Daarmee bedoelen ze de periode vlak voor je pensioen en de periode dat je effectief met pensioen bent. Hoe kan je je vermogen veilig stellen, dat is de grote vraag. Want zet je je geld op een spaarrekening, dan word je langzaam maar zeker armer. Dat is te wijten aan de combinatie van een lage rente en een hoge inflatie. Hun bedoeling is niet om jou te vertellen wat je moet doen, maar om je zicht te geven op de mogelijkheden en wat er gebeurt als je al je geld op een spaarrekening zou laten staan. Verder is het natuurlijk ook de vraag hoeveel je nodig gaat hebben om jouw pensioentijd comfortabel te kunnen doorbrengen. Hun vuistregel is dat je op je 65ste 8 jaarlonen moet gespaard hebben.Maar in het boek boren de auteurs ook andere zaken aan die belangrijk in die derde helft van je leven: hoeveel mag je bijverdienen bovenop je pensioen? Is een zorgvolmacht nuttig? Wat kost een hospitalisatieverzekering?En tot slot.... hoe genieten van het leven? Hoe investeer je in jezelf?