Met een Strafwetboek dat nog dateerde uit 1867 waren we dringend toe aan vernieuwing. Het volledige ontwerp van het nieuw Strafwetboek is klaar voor bespreking in het parlement. Een veranderde maatschappij en een nieuwe visie op straffen leidden tot een ander strafrecht.

Ze zijn almaar talrijker, de elektronische documenten, en dat baart kopzorgen. Hoe lang en waar moet je ze bewaren? En hebben je erfgenamen later toegang tot je digitale archief?

23 juni is de Dag van de mantelzorg. Verschillende erkende mantelzorgverenigingen pleiten voor meer (h)erkenning. Vlaams minister Hilde Crevits heeft een nieuw Mantelzorgplan klaar om mantelzorgers op lange termijn meer te ondersteunen en te begeleiden.

Ruim 250.000 Belgen openden al een Izimi-kluis om documenten veilig te bewaren en te delen met hun contacten. Data overdragen naar erfgenamen is intussen ook mogelijk. En bovendien kan je via Izimi nu ook documenten laten certificeren door een notaris.

Als jouw medische kosten gedurende 8 kwartalen hoger liggen dan een grensbedrag, krijg jij het statuut chronische aandoening. Wat houdt dit in? Welke kosten tellen mee en wat zijn de financiële gevolgen?

Scheiden maakt arm. De boutade gaat al jaren mee, maar is helaas vaak waar. Want wat je samen hebt vergaard, moet worden verdeeld, en je moet elk apart verder. Dat roept tal van praktische vragen op. We selecteerden er tien.

Valerie Gravey is familiaal bemiddelaar en scheidingscoach. Ze informeert, luistert en probeert naar boven te halen wat er achter de vragen of zorgen van haar klanten schuilgaat.

Om een schadevergoeding te krijgen moet je als slachtoffer van een medische fout zelf bewijzen dat een zorgverlener in de fout ging. Dat is niet makkelijk en een strijd van lange adem, met niet altijd een succesvolle afloop.

De manier waarop je als koppel samenleeft, heeft heel wat juridische gevolgen. Bart Chiau bracht die allemaal in kaart in zijn boek 'Trouwen of samenwonen?'

De Vlaamse Belastingdienst lanceerde dit jaar ERFonline, een digitale toepassing om een nalatenschap aan te geven. Sinds 18 juli kan je ook het attest van erfopvolging - dat je nodig hebt om de rekeningen te deblokkeren - online opvragen via MyMinfin.

Op 7 juli maakten de FOD Economie en de minister van Economie Pierre-Yves Dermagne de praktische details bekend voor het verkrijgen van de toelage van 225 euro voor wie verwarmt met huisbrandolie (stookolie) en propaan in bulk. De aanvraag kan worden ingediend tot 10 januari 2023.

De vakantie staat voor de deur en velen onder ons hebben mooie vooruitzichten in het buitenland: een citytrip, een familievakantie, een meerdaagse trektocht... Febelfin lijst op hoe je ter plekke best betaalt en geld afhaalt.

Toch is het niet met verdwijnen gedoemd, want de gemeenten worden aangemoedigd om er een object met een hoge symbolische en sentimentele waarde van te maken. Maar bij erfeniskwesties en dergelijke heeft nu al geen echte waarde meer.

Hoewel er in België geen wettelijke leeftijd bestaat voor het behouden van een rijbewijs B, worden sommige mensen door hun arts naar een gespecialiseerd centrum gestuurd. De bedoeling? Blijven autorijden, ook met een handicap, ziekte of ouderdomskwalen. Slechts zo'n 5% van de mensen die zich voor zo'n test aanbieden, wordt niet rijgeschikt bevonden en moet zijn rijbewijs inleveren.

Je wordt gevraagd om te getuigen voor de rechtbank. Kan men je hiertoe verplichten, als je dat niet wil? Hoe leg je een getuigenverklaring af? En wat riskeer je als je de waarheid verdraait?

Ook dit jaar zal het voor de meeste gepensioneerden makkelijk zijn om hun belastingaangifte in te vullen. De Pensioendienst heeft hun pensioenbedragen rechtstreeks aan de FOD Financiën bezorgd, zoals dit al jaren het geval is. Zo staan de gegevens al ingevuld voor de burger in MyMinfin, Tax-on-web en het voorstel van vereenvoudigde aangifte.