Op 11 januari 2022 wordt het eerste 'Steunpunt Bewindvoering' van ons land gelanceerd in West-Vlaanderen. Dit steunpunt is een uniek aanspreekpunt voor iedereen die vragen heeft en ondersteuning nodig heeft over bewindvoering in de kustprovincie.

Card Stop, de diensten die toelaat om in geval van diefstal, verlies of fraude jouw betaalkaarten telefonisch te laten blokkeren, heeft vanaf 10 januari een nieuw nummer.

De Kamercommissie Mobiliteit heeft dinsdag het licht op groen gezet voor strengere regels en een hogere boete om het gebruik van elektronische apparaten achter het stuur in te dammen. "De huidige wetgeving dateert van het pre-smartphonetijdperk. We actualiseren de definitie in de wegcode", zo zei Kamerlid Joris Vandenbroucke in het VRT-radioprogramma De Ochtend.

Niets mooier dan de band tussen grootouders en kleinkinderen. Helaas verlopen niet alle relaties met de kleinkinderen zoals de grootouders dat zouden willen.

Mag je buur een bouwkraan op jouw grond plaatsen? Wat moet je doen als je een ring vindt? Mag een handelaar een hersteld voorwerp dat jij vergat op te halen weggooien? Het antwoord op deze en nog veel meer vragen vind je in het nieuwe wetboek goederenrecht.

Een zorgvolmacht opstellen is een manier om, buiten het gerecht om, beslissingen te kunnen nemen in de plaats van iemand anders, vaak je partner of ouder. Met een zorgvolmacht voorkom je moeilijke situaties, zoals bijvoorbeeld bij de verkoop van de gezinswoning.

Premier Alexander De Croo en zijn vicepremiers hebben dinsdagochtend het begrotingsakkoord finaal afgeklopt. De details van de meer dan honderd maatregelen zijn voorbehouden voor het parlement, maar de grote lijnen zijn wel al duidelijk. Een overzicht.

Wie aan de slag gaat als ondernemer hoeft zich niet meer fysiek te verplaatsen naar een notariskantoor. De oprichtingsakte kan op afstand worden getekend via videoconferentie. Vice-eersteminister en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zette hiervoor eind maart de bakens uit met een wetswijziging die is ingegaan vanaf 1 augustus.

Sommige zelfstandigen werden door de overstromingen opnieuw gedwongen om hun activiteiten te onderbreken. Waar heb je recht op als je als zelfstandige door deze natuurramp bent getroffen? Valérie Mawet, Legal Expert bij Partena Professional, geeft toelichting.

Hoe kan je met jouw gsm documenten officialiseren zoals een arbeidsovereenkomst ondertekenen, een lening bij een bank afsluiten, een verzekering en of zelfs tekenen voor ontvangst van een aangetekende brief?

Hebben je ouders onvoldoende financiële middelen om het woon-zorgcentrum te betalen, dan kunnen ze hun kinderen om financiële hulp vragen. Ook het OCMW kan bijspringen, maar vordert dat bedrag vaak terug van de kinderen.

Werknemers die mantelzorgverlof opnemen, kunnen rekenen op een aanvullende Vlaamse aanmoedigingspremie. Dat heeft de Vlaamse regering definitief beslist. De aanvragen kunnen vanaf deze week zowel op papier als digitaal worden ingediend.