Sinds 2013 zijn buitenlandse gepensioneerden vrijgesteld van inkomstenbelasting voor een periode van tien jaar. Die maatregel werd door de Portugese regering genomen om de vastgoedsector te hulp te snellen, die hard getroffen werd door de financiële crisis van 2008.

Dankzij het regime 'niet-inwoner residenten' zijn gepensioneerden uit de private sector vrijgesteld van belasting op hun pensioen. België is ontheven van het recht belasting te heffen op dit pensioen, dit wegens een fiscaal akkoord dat werd afgesloten tussen Portugal en België. Dit speciale regime was voorbehouden aan buitenlandse residenten en was niet van toepassing voor Portugese gepensioneerden, en dat viel daar slecht. De klagers wonnen hun zaak, want de socialistische regering in Portugal besliste af te zien van het systeem van volledige vrijstelling en opteert voor een systeem van forfaitaire taxatie van 10 procent op de inkomsten van buitenlandse gepensioneerden.

Op dit ogenblik geldt de nieuwigheid enkel voor wie zich sinds 1 december 2019 in Portugal installeerde. Volgens de krant hebben zich circa 3.200 Belgische gepensioneerden in Portugal gevestigd.

Sinds 2013 zijn buitenlandse gepensioneerden vrijgesteld van inkomstenbelasting voor een periode van tien jaar. Die maatregel werd door de Portugese regering genomen om de vastgoedsector te hulp te snellen, die hard getroffen werd door de financiële crisis van 2008.Dankzij het regime 'niet-inwoner residenten' zijn gepensioneerden uit de private sector vrijgesteld van belasting op hun pensioen. België is ontheven van het recht belasting te heffen op dit pensioen, dit wegens een fiscaal akkoord dat werd afgesloten tussen Portugal en België. Dit speciale regime was voorbehouden aan buitenlandse residenten en was niet van toepassing voor Portugese gepensioneerden, en dat viel daar slecht. De klagers wonnen hun zaak, want de socialistische regering in Portugal besliste af te zien van het systeem van volledige vrijstelling en opteert voor een systeem van forfaitaire taxatie van 10 procent op de inkomsten van buitenlandse gepensioneerden.Op dit ogenblik geldt de nieuwigheid enkel voor wie zich sinds 1 december 2019 in Portugal installeerde. Volgens de krant hebben zich circa 3.200 Belgische gepensioneerden in Portugal gevestigd.