Tot nu toe konden werknemers met een loopbaan van 35 jaar vanaf 55 jaar genieten van een landingsbaan zonder dat ze moesten inboeten op hun pensioen. Minister Bacquelaine snijdt nu in dat voordelig regime. De berekening voor die landingsbaners zal voortaan gebeuren op basis van een 'minimumrecht', wat tot minder pensioen leidt voor iedereen die meer dan 1.950 euro bruto per maand verdient.

ABVV
© ABVV

Bovendien, aldus de bonden, gebeurt dat retroactief. "3.425 werknemers die sinds 1 januari 2015 instapten in dit soort landingsbaan worden getroffen. Deze mensen worden voor voldongen feiten geplaatst", klinkt het bij de vakbonden. "Ze vertrouwden erop dat de landingsbaan hun pensioen niet zou schaden. Door de beslissing van minister Bacquelaine is die impact er wel. En de betrokkenen kunnen niets meer veranderen aan hun keuze die ze in onverdachte tijden en te goeder trouw maakten."

De vakbonden willen dat er een politieke oplossing komt voor de retroactiviteit. Zoniet stappen ze naar de Raad van State.

Voor alle duidelijkheid: het stelsel dat door de ingreep wordt getroffen is dat van de landingsbanen vanaf 55 jaar met een 35-jarige loopbaan. Er is geen impact voor de landingsbanen in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, zware beroepen, nachtwerk en voor bouwvakkers met verminderde arbeidsgeschiktheid.

Tot nu toe konden werknemers met een loopbaan van 35 jaar vanaf 55 jaar genieten van een landingsbaan zonder dat ze moesten inboeten op hun pensioen. Minister Bacquelaine snijdt nu in dat voordelig regime. De berekening voor die landingsbaners zal voortaan gebeuren op basis van een 'minimumrecht', wat tot minder pensioen leidt voor iedereen die meer dan 1.950 euro bruto per maand verdient. Bovendien, aldus de bonden, gebeurt dat retroactief. "3.425 werknemers die sinds 1 januari 2015 instapten in dit soort landingsbaan worden getroffen. Deze mensen worden voor voldongen feiten geplaatst", klinkt het bij de vakbonden. "Ze vertrouwden erop dat de landingsbaan hun pensioen niet zou schaden. Door de beslissing van minister Bacquelaine is die impact er wel. En de betrokkenen kunnen niets meer veranderen aan hun keuze die ze in onverdachte tijden en te goeder trouw maakten." De vakbonden willen dat er een politieke oplossing komt voor de retroactiviteit. Zoniet stappen ze naar de Raad van State. Voor alle duidelijkheid: het stelsel dat door de ingreep wordt getroffen is dat van de landingsbanen vanaf 55 jaar met een 35-jarige loopbaan. Er is geen impact voor de landingsbanen in ondernemingen in moeilijkheden of herstructurering, zware beroepen, nachtwerk en voor bouwvakkers met verminderde arbeidsgeschiktheid.