De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vroeg informatie aan zowat 50 pensioenfondsen waarvan ze denkt dat de kans op een nieuw of bijkomend tekort het grootst is.

De resultaten geven aan dat de gevolgen van de eurocrisis veel kleiner zijn dan die van de kredietcrisis drie jaar geleden. In 2008 hadden ruim 100 fondsen een tekort en eind 2010 liepen nog 50 herstelplannen.

De krant maakt de vergelijking met Nederlandse pensioenfondsen, die wel worstelen met grote problemen en die in 2013 bijna zeker de pensioenen zullen verlagen. In België is een verlaging van het pensioen niet mogelijk en verboden.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vroeg informatie aan zowat 50 pensioenfondsen waarvan ze denkt dat de kans op een nieuw of bijkomend tekort het grootst is.De resultaten geven aan dat de gevolgen van de eurocrisis veel kleiner zijn dan die van de kredietcrisis drie jaar geleden. In 2008 hadden ruim 100 fondsen een tekort en eind 2010 liepen nog 50 herstelplannen.De krant maakt de vergelijking met Nederlandse pensioenfondsen, die wel worstelen met grote problemen en die in 2013 bijna zeker de pensioenen zullen verlagen. In België is een verlaging van het pensioen niet mogelijk en verboden.