Dat ons kleine landje een ingewikkelde structuur heeft, hoeven we u niet te vertellen. Er zijn nog steeds 3 pensioenstelsels: dat van de loontrekkenden, dat van de zelfstandigen en dat van de openbare sector. Voor loontrekkenden en zelfstandigen lopen de regels wel dicht bij elkaar. Het pensioenstelsel van de openbare sector zit echter helemaal anders in mekaar.

  1. Voor loontrekkenden en zelfstandigen wordt het bedrag van het pensioen berekend op basis van 3 parameters: de duur van de loopbaan, het loon dat iemand gedurende zijn loopbaan vergaart en de gezinstoestand (alleenstaande, samenwonend, kinderen).
  2. Voor ambtenarenwordt het pensioen op een heel andere manier berekend.
    De formule is: RP = RW x D x T

RP =nominaal bedrag van het rustpensioen

RW =referentiewedde. Vanaf 1 januari 2012 is de referentiewedde (RW) de gemiddelde wedde van de laatste

10 loopbaanjaren of van de hele loopbaan als die geen 10 jaar telt. Als u vóór 1 januari 1962 bent geboren, dan wordt uw pensioen berekend op basis van de laatste 5 jaar van uw loopbaan of op basis van de hele loopbaan als die korter is dan 5 jaar (pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid).

D =het aantal aanneembare dienstjaren en periodes

T =de loopbaanbreuk (ook tantième genaamd) of het deel van de referentiewedde dat voor elk aanneembaar dienstjaar wordt toegekend voor de pensioenberekening

Let op, in de overheidssector bestaat er geen pensioen voor alleenstaanden en geen gezinspensioen.

Voor wie?

De openbare sector stelt twee soorten werknemers terecht:

  • Ambtenaren: deze werknemers van de openbare sector zijn benoemd. Hieronder vallen ook de magistraten, onderwijzend personeel, militairen, politie, enz. het pensioen van de ambtenaren wordt beheerd (berekend en betaald) door de Pensioendienst voor de Overheidssector.
  • Contractuelen: deze werknemers zijn niet benoemd en werken met een contract, zij hebben geen statuut. Hun pensioen zal dan ook berekend worden zoals het pensioen voor de loontrekkenden in de privésector. Voor vragen in verband met hun pensioen zullen zij zich moeten richten tot de Rijksdienst voor Pensioenen.

Nieuwe brochure

De pensioendienst voor de Overheidssector heeft een nieuwe brochure klaar over het pensioen: "Rustpensioen van de Overheidssector". Deze brochure bevat de aangepaste wetgeving sinds de pensioenhervorming. U kunt de brochure downloaden van de website: www.pdos.fgov.be

Dat ons kleine landje een ingewikkelde structuur heeft, hoeven we u niet te vertellen. Er zijn nog steeds 3 pensioenstelsels: dat van de loontrekkenden, dat van de zelfstandigen en dat van de openbare sector. Voor loontrekkenden en zelfstandigen lopen de regels wel dicht bij elkaar. Het pensioenstelsel van de openbare sector zit echter helemaal anders in mekaar.RP =nominaal bedrag van het rustpensioenRW =referentiewedde. Vanaf 1 januari 2012 is de referentiewedde (RW) de gemiddelde wedde van de laatste10 loopbaanjaren of van de hele loopbaan als die geen 10 jaar telt. Als u vóór 1 januari 1962 bent geboren, dan wordt uw pensioen berekend op basis van de laatste 5 jaar van uw loopbaan of op basis van de hele loopbaan als die korter is dan 5 jaar (pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid).D =het aantal aanneembare dienstjaren en periodesT =de loopbaanbreuk (ook tantième genaamd) of het deel van de referentiewedde dat voor elk aanneembaar dienstjaar wordt toegekend voor de pensioenberekeningLet op, in de overheidssector bestaat er geen pensioen voor alleenstaanden en geen gezinspensioen.De openbare sector stelt twee soorten werknemers terecht:De pensioendienst voor de Overheidssector heeft een nieuwe brochure klaar over het pensioen: "Rustpensioen van de Overheidssector". Deze brochure bevat de aangepaste wetgeving sinds de pensioenhervorming. U kunt de brochure downloaden van de website: www.pdos.fgov.be