De pensioenbonus werd ingevoerd in 2007, in het kader van 'het Generatiepact'. De bedoeling van deze bonus was mensen langer aan het werk te houden op het einde van hun loopbaan. De bonus bestaat zowel voor de loontrekkenden als voor de zelfstandigen die hun beroepsactiviteit verderzetten na de leeftijd van 62 jaar of vanaf hun 44ste loopbaanjaar.

Bedrag

De pensioenbonus bedraagt ? 2,2524 (bedrag sinds 1 februari 2012) per effectief gewerkte dag tijdens de referteperiode. Per jaar kunnen er 30 gelijkgestelde dagen in aanmerking genomen worden per jaar.

De referteperiode begint op 1 januari van het jaar waarin u 62 wordt of op 1 januari van het jaar waarin u begint aan het 44ste kalenderjaar van uw loopbaan.

De referteperiode eindigt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de ingangsdatum van het pensioen en ten laatste op de laatste dag van de maand waarin u 65 wordt.

Er wordt dus geen pensioenbonus toegekend voor wie nog werkt na zijn 65ste, tenzij u op uw 65ste nog niet aan 45 loopbaanjaren komt. In dat geval kan de referentieperiode verlengd worden tot 31 december van het jaar waarin u aan een totale tewerkstelling van 45 jaar komt.

Het bedrag van de pensioenbonus wordt betaald samen met het pensioen. Net als het pensioen wordt het geïndexeerd en worden er inhoudingen op gedaan (een inhouding voor de ziekte-en invaliditeitsverzekering, bedrijfsvoorheffing en eventueel een solidariteitsbijdrage).

Rapport

Uit een studie van de vergrijzingscommissie blijkt dat de pensioenbonus slechts heel beperkt zijn doel bereikt: mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven. Sommige mensen moeten sowieso al langer werken dan tot 62 jaar (omdat ze niet aan voldoende loopbaanjaren komen voor een vervroegd pensioen voor 65 jaar) en dan is de bonus een 'surplus' en geen 'stimulans'. Anderen zouden ook zonder de bonus de keuze gemaakt hebben om langer dan tot 62 jaar te werken. Verder blijkt uit het rapport dat maar 1/5 van de werknemers op de hoogte was van het bestaan van de bonus.

Hervorming

MinisterVan Quickenborne laat weten dat het systeem van de pensioenbonus tegen eind 2012 hervormd zou moeten worden. Er zal daarbij rekening worden gehouden met volgende principes:

  • De bonus zou enkel mogen uitgekeerd worden aan mensen die vervroegd mogen stoppen (en dus niet aan wie sowieso al langer moet werken). Op die manier zal de bonus afgestemd worden op de pensioenhervorming. Die heeft immers de leeftijd en de loopbaanvereiste voor het vervroegd pensioen opgetrokken. Tegen 2016 zal het vervroegd pensioen mogelijk zijn vanaf 62 jaar, mits 40 loopbaanjaren (nu nog 60 jaar en 35 loopbaanjaren - vanaf 2013 worden de voorwaarden langzaam opgetrokken).
  • De lengte van de loopbaan zal zwaarder doorwegen dan de leeftijd. Dit omdat anders mensen die heel vroeg zijn beginnen werken, benadeeld worden.
  • Het bedrag van de bonus zou moeten variëren naarmate u dichter bij de leeftijd van 65 jaar komt. Op die manier zal er een extra aanmoediging zijn om door te werken tot de wettelijke pensioenleeftijd, die in België nog steeds vastgesteld is op 65 jaar.

Ook het pensioencomplement bij de overheidssector is aan herziening toe. In de overheidssector wordt een pensioencomplement wegens leeftijd toegekend aan de personeelsleden die hun loopbaan verderzetten na de leeftijd van 60 jaar. In deze sector zijn er dan ook nog veel meer mensen die een complement ontvangen, terwijl ze eigenlijk verplicht zijn verder te werken na 60.

De pensioenbonus werd ingevoerd in 2007, in het kader van 'het Generatiepact'. De bedoeling van deze bonus was mensen langer aan het werk te houden op het einde van hun loopbaan. De bonus bestaat zowel voor de loontrekkenden als voor de zelfstandigen die hun beroepsactiviteit verderzetten na de leeftijd van 62 jaar of vanaf hun 44ste loopbaanjaar. De pensioenbonus bedraagt ? 2,2524 (bedrag sinds 1 februari 2012) per effectief gewerkte dag tijdens de referteperiode. Per jaar kunnen er 30 gelijkgestelde dagen in aanmerking genomen worden per jaar. De referteperiode begint op 1 januari van het jaar waarin u 62 wordt of op 1 januari van het jaar waarin u begint aan het 44ste kalenderjaar van uw loopbaan. De referteperiode eindigt de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de ingangsdatum van het pensioen en ten laatste op de laatste dag van de maand waarin u 65 wordt. Er wordt dus geen pensioenbonus toegekend voor wie nog werkt na zijn 65ste, tenzij u op uw 65ste nog niet aan 45 loopbaanjaren komt. In dat geval kan de referentieperiode verlengd worden tot 31 december van het jaar waarin u aan een totale tewerkstelling van 45 jaar komt.Het bedrag van de pensioenbonus wordt betaald samen met het pensioen. Net als het pensioen wordt het geïndexeerd en worden er inhoudingen op gedaan (een inhouding voor de ziekte-en invaliditeitsverzekering, bedrijfsvoorheffing en eventueel een solidariteitsbijdrage). Uit een studie van de vergrijzingscommissie blijkt dat de pensioenbonus slechts heel beperkt zijn doel bereikt: mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven. Sommige mensen moeten sowieso al langer werken dan tot 62 jaar (omdat ze niet aan voldoende loopbaanjaren komen voor een vervroegd pensioen voor 65 jaar) en dan is de bonus een 'surplus' en geen 'stimulans'. Anderen zouden ook zonder de bonus de keuze gemaakt hebben om langer dan tot 62 jaar te werken. Verder blijkt uit het rapport dat maar 1/5 van de werknemers op de hoogte was van het bestaan van de bonus. MinisterVan Quickenborne laat weten dat het systeem van de pensioenbonus tegen eind 2012 hervormd zou moeten worden. Er zal daarbij rekening worden gehouden met volgende principes:Ook het pensioencomplement bij de overheidssector is aan herziening toe. In de overheidssector wordt een pensioencomplement wegens leeftijd toegekend aan de personeelsleden die hun loopbaan verderzetten na de leeftijd van 60 jaar. In deze sector zijn er dan ook nog veel meer mensen die een complement ontvangen, terwijl ze eigenlijk verplicht zijn verder te werken na 60.