In de commissie Sociale Zaken werden twee wetsontwerpen gestemd die ervoor zorgen dat de pensioenberekening in de toekomst meer zal aansluiten bij de werkelijke carrière dan vandaag het geval is.

Het laatst gewerkte jaar zal meetellen

Tot dusver is het zo dat de maanden van het laatst gewerkte jaar niet meetellen voor de pensioenberekening. Voor wie bijvoorbeeld met pensioen gaat op 1 juni 2014, tellen de 5 gewerkte maanden januari tot mei 2014 niet mee voor de pensioenberekening. Daarom werd vaak aangeraden om aan de werkgever te vragen om verder te werken na 65 jaar en zo het laatste jaar te vervolledigen. Voor wie dan in januari van het volgend kalenderjaar met pensioen ging, telde het vorige kalenderjaar dan integraal mee.

Vanaf 1 januari 2015 zal dit niet langer nodig zijn. Alle gewerkte maanden zullen dan meegeteld worden in de pensioenberekening.

De eenheid van loopbaan

Momenteel wordt er voor de pensioenloopbaan in 45sten gerekend. Wie 45 loopbaanjaren telt, heeft recht op een volledig pensioen. Langer werken dan 45 jaar verandert niets aan de berekening. Alleen is het zo dat de 45 voordeligste jaren worden meegerekend. Voor wie bijvoorbeeld 46 jaar gewerkt heeft, wordt het minst voordelige jaar geschrapt.

Vanaf 1 januari 2015 zal er niet meer geteld worden in jaren, maar wel in dagen. Er geldt wel nog steeds een maximum, nl. 14.040 dagen. Er zullen slechts dagen geschrapt worden voor wie boven dit aantal van 14.040 zit.

Dit betekent dat:

  • voor wie een volledige loopbaan voltijds gewerkt heeft, er eigenlijk niets verandert. Momenteel geldt een maximum van 45 jaren, vanaf 1 januari 2015 geldt een maximum van 14.040 dagen. Vermits elk jaar 312 gewerkte dagen telt, wordt het nieuwe maximum ook bereikt na 45 jaar (312 x 45 = 14.040).
  • deeltijdse werknemers baat hebben bij de nieuwe berekening in dagen. Momenteel wordt er per jaar berekend. Ook al hebt u in een bepaald jaar heel weinig dagen gewerkt, het jaar wordt 'afgesloten' voor de berekening. Vanaf 1 januari 2015 worden de dagen geteld, zodat een deeltijdser boven de 45 jaar zal kunnen gaan en zo zijn pensioen zal kunnen opkrikken.
In de commissie Sociale Zaken werden twee wetsontwerpen gestemd die ervoor zorgen dat de pensioenberekening in de toekomst meer zal aansluiten bij de werkelijke carrière dan vandaag het geval is.Tot dusver is het zo dat de maanden van het laatst gewerkte jaar niet meetellen voor de pensioenberekening. Voor wie bijvoorbeeld met pensioen gaat op 1 juni 2014, tellen de 5 gewerkte maanden januari tot mei 2014 niet mee voor de pensioenberekening. Daarom werd vaak aangeraden om aan de werkgever te vragen om verder te werken na 65 jaar en zo het laatste jaar te vervolledigen. Voor wie dan in januari van het volgend kalenderjaar met pensioen ging, telde het vorige kalenderjaar dan integraal mee.Vanaf 1 januari 2015 zal dit niet langer nodig zijn. Alle gewerkte maanden zullen dan meegeteld worden in de pensioenberekening. Momenteel wordt er voor de pensioenloopbaan in 45sten gerekend. Wie 45 loopbaanjaren telt, heeft recht op een volledig pensioen. Langer werken dan 45 jaar verandert niets aan de berekening. Alleen is het zo dat de 45 voordeligste jaren worden meegerekend. Voor wie bijvoorbeeld 46 jaar gewerkt heeft, wordt het minst voordelige jaar geschrapt. Vanaf 1 januari 2015 zal er niet meer geteld worden in jaren, maar wel in dagen. Er geldt wel nog steeds een maximum, nl. 14.040 dagen. Er zullen slechts dagen geschrapt worden voor wie boven dit aantal van 14.040 zit.Dit betekent dat: