In zijn nota bevestigt de Minister van Pensioenen de eerste pijler als centraal element van het pensioenbeleid met een rol voor de tweede pijlers als aanvulling op de eerste pijler.

De Minister verdedigt de visie van een pensioen dat nog meer gelinkt wordt aan de arbeidsprestaties. Het pensioen met punten moet de weerspiegeling zijn van de rechten opgebouwd gedurende de professionele loopbaan. Elke euro die wordt bijgedragen moet in rekening worden gebracht voor het pensioen.

Hij wil eveneens de keuzevrijheid versterken van de werknemer aangaande het moment waarop hij op pensioen wil vetrekken, in functie van de gepresteerde loopbaan. Deze vrijheid kan enkel toegestaan worden mits actuariële correcties: een negatieve correctie voor zij die hun pensioen opnemen zonder te voldoen aan de referentieloopbaan, een positieve correctie voor zij die een langere loopbaan kunnen bewijzen dan de referentieloopbaan. Om een zo groot mogelijke flexibiliteit aan te bieden, komt er ook de mogelijkheid om deeltijds op pensioen te gaan.

Het pensioen met punten moet ook de erkenning van de zwaarte van bepaalde functies integreren.

Het moet tenslotte uitmonden in een grotere convergentie tussen de verschillende pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) en aanpassingen van het systeem toelaten in functie van de economische en demografische context.

De ambitie van de Minister van Pensioenen blijft om de wettelijke basis van het pensioen met punten vast te leggen voor het einde van deze legislatuur en om dit systeem ingang te doen vinden vanaf 2025.

Minister Bacquelaine : 'Het pensioen met punten, dat vandaag wordt voorgelegd aan de sociale partners, heeft vele voordelen: het versterkt de link tussen het pensioen en de beroepsloopbaan. Het zal een grotere convergentie toelaten tussen de verschillende pensioenstelsels en meer flexibiliteit geven aan de werknemers bij het invullen van het einde van hun loopbaan.Door zich te engageren in deze hervorming garandeert België een houdbaar pensioenstelsel aan de komende generaties, en dit zowel op financieel als op sociaal vlak. Ons land volgt het voorbeeld van Duitsland en Zweden die het pensioen met punten al hebben aangenomen.'

In zijn nota bevestigt de Minister van Pensioenen de eerste pijler als centraal element van het pensioenbeleid met een rol voor de tweede pijlers als aanvulling op de eerste pijler. De Minister verdedigt de visie van een pensioen dat nog meer gelinkt wordt aan de arbeidsprestaties. Het pensioen met punten moet de weerspiegeling zijn van de rechten opgebouwd gedurende de professionele loopbaan. Elke euro die wordt bijgedragen moet in rekening worden gebracht voor het pensioen.Hij wil eveneens de keuzevrijheid versterken van de werknemer aangaande het moment waarop hij op pensioen wil vetrekken, in functie van de gepresteerde loopbaan. Deze vrijheid kan enkel toegestaan worden mits actuariële correcties: een negatieve correctie voor zij die hun pensioen opnemen zonder te voldoen aan de referentieloopbaan, een positieve correctie voor zij die een langere loopbaan kunnen bewijzen dan de referentieloopbaan. Om een zo groot mogelijke flexibiliteit aan te bieden, komt er ook de mogelijkheid om deeltijds op pensioen te gaan.Het pensioen met punten moet ook de erkenning van de zwaarte van bepaalde functies integreren.Het moet tenslotte uitmonden in een grotere convergentie tussen de verschillende pensioenstelsels (werknemers, zelfstandigen en ambtenaren) en aanpassingen van het systeem toelaten in functie van de economische en demografische context. De ambitie van de Minister van Pensioenen blijft om de wettelijke basis van het pensioen met punten vast te leggen voor het einde van deze legislatuur en om dit systeem ingang te doen vinden vanaf 2025. Minister Bacquelaine : 'Het pensioen met punten, dat vandaag wordt voorgelegd aan de sociale partners, heeft vele voordelen: het versterkt de link tussen het pensioen en de beroepsloopbaan. Het zal een grotere convergentie toelaten tussen de verschillende pensioenstelsels en meer flexibiliteit geven aan de werknemers bij het invullen van het einde van hun loopbaan.Door zich te engageren in deze hervorming garandeert België een houdbaar pensioenstelsel aan de komende generaties, en dit zowel op financieel als op sociaal vlak. Ons land volgt het voorbeeld van Duitsland en Zweden die het pensioen met punten al hebben aangenomen.'