Het BIV vermoedt dat de stijging te maken heeft met de betere bekendheid van het instituut. De meeste Nederlandstalige klachten gingen over gebreken in de informatieplicht: bijvoorbeeld een energieprestatiecertificaat of stedenbouwkundige informatie die ontbreekt. Van de 1.183 klachten werden er 783 geseponeerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat het BIV onbevoegd is omdat het geen deontologische fout betreft maar wel een burgerlijk geschil, of omdat de klacht onvoldoende bewijskracht heeft.

De resterende klachten hebben geleid tot 283 tuchtbeslissingen. Daarbij waren 32 schrappingen, de strengste straf. Die vastgoedmakelaars mogen hun beroep niet meer uitoefenen omdat ze bijvoorbeeld met derdengelden gingen lopen of huurwaarborgen niet terugbetaalden. In 97 gevallen draaide de procedure uit op een tijdelijke schorsing. Voor andere makelaars bleef het bij een waarschuwing of een berisping. Negentien keer werd de vastgoedmakelaar vrijgesproken.

Er zijn meer dan 10.000 erkende makelaars. Daarnaast blijkt echter ook een "hardnekkige groep" zonder erkenning te opereren, wat volgens het BIV schadelijk is voor sector en consument. Het instituut bracht vorig jaar 43 nepmakelaars voor de rechtbank. In 42 gevallen werden zij veroordeeld. De beroepsvereniging heeft eigen detectives in dienst om te controleren of betrapte nepmakelaars hun activiteiten wel hebben stopgezet.

Het BIV vermoedt dat de stijging te maken heeft met de betere bekendheid van het instituut. De meeste Nederlandstalige klachten gingen over gebreken in de informatieplicht: bijvoorbeeld een energieprestatiecertificaat of stedenbouwkundige informatie die ontbreekt. Van de 1.183 klachten werden er 783 geseponeerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld omdat het BIV onbevoegd is omdat het geen deontologische fout betreft maar wel een burgerlijk geschil, of omdat de klacht onvoldoende bewijskracht heeft.De resterende klachten hebben geleid tot 283 tuchtbeslissingen. Daarbij waren 32 schrappingen, de strengste straf. Die vastgoedmakelaars mogen hun beroep niet meer uitoefenen omdat ze bijvoorbeeld met derdengelden gingen lopen of huurwaarborgen niet terugbetaalden. In 97 gevallen draaide de procedure uit op een tijdelijke schorsing. Voor andere makelaars bleef het bij een waarschuwing of een berisping. Negentien keer werd de vastgoedmakelaar vrijgesproken.Er zijn meer dan 10.000 erkende makelaars. Daarnaast blijkt echter ook een "hardnekkige groep" zonder erkenning te opereren, wat volgens het BIV schadelijk is voor sector en consument. Het instituut bracht vorig jaar 43 nepmakelaars voor de rechtbank. In 42 gevallen werden zij veroordeeld. De beroepsvereniging heeft eigen detectives in dienst om te controleren of betrapte nepmakelaars hun activiteiten wel hebben stopgezet.