Voor wie werkt onder een zelfstandig statuut is er de jongste tijd toch een en ander verbeterd: afschaffing van de malus bij een vervroegd pensioen, een andere berekening van de sociale bijdragen, die dichter aanleunt bij de realiteit, ... Minister Sabine Laruelle voegt daar nog een aantal maatregelen aan toe, die te maken hebben met het zelfstandigenpensioen. Meer bepaald: een hervorming van het overlevingspensioen, een andere berekeningswijze van het pensioen waarbij de laatste gewerkte kwartalen ook meetellen en een versoepeling van het principe van de eenheid van loopbaan.

Overlevingspensioen

Studies hebben aangetoond dat het overlevingspensioen, zoals het momenteel bestaat, een rem kan zijn voor de voortzetting van een beroepsloopbaan. De combinatie van het overlevingspensioen met de geplafonneerde toegelaten beroepsinkomsten, kan weduwen en weduwnaars immers ofwel ertoe brengen niet meer te werken ofwel minder te werken. Zo bouwen zij zelf ook geen pensioenrechten meer op.

Het ontwerp dat in eerste lezing werd aanvaard, zal vanaf 1 januari 2015, zonder terugwerkende kracht, het volgende invoeren:

  • een overgangsuitkering (bedrag gelijk aan het overlevingspensioen) van 12 maanden (zonder kinderen ten laste) of van 24 maanden (met kinderen ten laste) voor de personen die geen overlevingspensioen zouden genieten. Tijdens deze periode zal er geen plafond meer bestaan op de beroepsinkomsten. Het overlevingspensioen zal worden toegekend op de wettelijke pensioenleeftijd of de wettelijke leeftijd voor het vervroegd pensioen, als er intussen niet werd hertrouwd.
  • het principe van het overlevingspensioen toegekend onder een leeftijdsvoorwaarde (minimaal 45 jaar nu, minimaal 55 jaar na 2025) met een beperking van de beroepsinkomsten.

Alle gewerkte kwartalen tellen mee

In het huidige systeem stopt de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de pensionering. Met andere woorden, voor de zelfstandigen die blijven werken na 31 december, wordt geen rekening gehouden met deze extra gepresteerde kwartalen in hun pensioenberekening. Het ontwerp neemt bij de pensioenberekening de kwartalen in aanmerking van het jaar waarin het pensioen ingaat.

Er wordt geteld in dagen, niet meer in jaren

Men zal niet meer tellen in kalenderjaren, maar in voltijdse dagequivalenten. (1 kwartaal = 78 dagen, 1 jaar = 312 dagen, 1 volledige loopbaan = 14.040 dagen).

Deze hervorming is belangrijk voor al wie van statuut is veranderd in de loop van hun beroepsloopbaan (gemengde loopbaan). Dit ontwerp zal voor de betrokken personen immers alle gepresteerde dagen werkelijk in aanmerking nemen bij de berekening van hun toekomstige pensioen.

Bron: www.sabinelaruelle.be

Voor wie werkt onder een zelfstandig statuut is er de jongste tijd toch een en ander verbeterd: afschaffing van de malus bij een vervroegd pensioen, een andere berekening van de sociale bijdragen, die dichter aanleunt bij de realiteit, ... Minister Sabine Laruelle voegt daar nog een aantal maatregelen aan toe, die te maken hebben met het zelfstandigenpensioen. Meer bepaald: een hervorming van het overlevingspensioen, een andere berekeningswijze van het pensioen waarbij de laatste gewerkte kwartalen ook meetellen en een versoepeling van het principe van de eenheid van loopbaan. Studies hebben aangetoond dat het overlevingspensioen, zoals het momenteel bestaat, een rem kan zijn voor de voortzetting van een beroepsloopbaan. De combinatie van het overlevingspensioen met de geplafonneerde toegelaten beroepsinkomsten, kan weduwen en weduwnaars immers ofwel ertoe brengen niet meer te werken ofwel minder te werken. Zo bouwen zij zelf ook geen pensioenrechten meer op.Het ontwerp dat in eerste lezing werd aanvaard, zal vanaf 1 januari 2015, zonder terugwerkende kracht, het volgende invoeren:In het huidige systeem stopt de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de pensionering. Met andere woorden, voor de zelfstandigen die blijven werken na 31 december, wordt geen rekening gehouden met deze extra gepresteerde kwartalen in hun pensioenberekening. Het ontwerp neemt bij de pensioenberekening de kwartalen in aanmerking van het jaar waarin het pensioen ingaat.Men zal niet meer tellen in kalenderjaren, maar in voltijdse dagequivalenten. (1 kwartaal = 78 dagen, 1 jaar = 312 dagen, 1 volledige loopbaan = 14.040 dagen).Deze hervorming is belangrijk voor al wie van statuut is veranderd in de loop van hun beroepsloopbaan (gemengde loopbaan). Dit ontwerp zal voor de betrokken personen immers alle gepresteerde dagen werkelijk in aanmerking nemen bij de berekening van hun toekomstige pensioen.Bron: www.sabinelaruelle.be