Begin dit jaar werden de voorwaarden voor het vervroegd pensioen (voor de wettelijke leeftijd van 65 jaar) verstrengd. De aanpassing zal geleidelijk gebeuren. Tegen 2016 zal het vervroegd pensioen enkel mogelijk zijn voor wie 62 jaar is en 40 jaar gewerkt heeft. Deze aanpassing geldt in alle pensioenstelsels: loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren.

Loontrekkenden

Voor loontrekkenden was de oorspronkelijke maatregel al wat gemilderd voor wie op 31 december 2012 tussen 57 en 61 jaar is en minstens 31 loopbaanjaren telt.

Deze personen moeten - in vergelijking met de vroegere regeling - slechts 2 jaar wachten tot ze met vervroegd pensioen kunnen en geen (maximum) 5 jaar.

Een voorbeeld:

U bent op 31 december 2012 59 jaar en u hebt er 33 loopbaanjaren opzitten. In de oude regeling zou u met vervroegd pensioen gekund zijn op 61 jaar. Dan zou u voldaan hebben aan de oude leeftijds én loopbaanvoorwaarde: 60 jaar en 35 loopbaanjaren. In de nieuwe regeling moet u maximum 2 jaar langer wachten dan in de oude regeling. U kunt dus met pensioen op 63 jaar, na 37 loopbaanjaren. Zonder deze overgangsmaatregel had u moeten werken tot uw 65 (dus 4 jaar langer dan in de oude regeling) want vanaf 2016 is het vervroegd pensioen in principe enkel mogelijk na 40 loopbaanjaren.

Zelfstandigen

Ook voor zelfstandigen zal zulke overgangsmaatregel gelden. Voorlopig is het wetsontwerp enkel goedgekeurd door de Kamer. Als het wet wordt zal de zelfstandige die op 31 december 2012 tussen 57 en 61 jaar is en op dat moment 31 loopbaanjaren telt ook maar 2 jaar langer moeten wachten (in vergelijking met de vroegere regeling) om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.

Begin dit jaar werden de voorwaarden voor het vervroegd pensioen (voor de wettelijke leeftijd van 65 jaar) verstrengd. De aanpassing zal geleidelijk gebeuren. Tegen 2016 zal het vervroegd pensioen enkel mogelijk zijn voor wie 62 jaar is en 40 jaar gewerkt heeft. Deze aanpassing geldt in alle pensioenstelsels: loontrekkenden, zelfstandigen en ambtenaren.Voor loontrekkenden was de oorspronkelijke maatregel al wat gemilderd voor wie op 31 december 2012 tussen 57 en 61 jaar is en minstens 31 loopbaanjaren telt.Deze personen moeten - in vergelijking met de vroegere regeling - slechts 2 jaar wachten tot ze met vervroegd pensioen kunnen en geen (maximum) 5 jaar.Een voorbeeld:U bent op 31 december 2012 59 jaar en u hebt er 33 loopbaanjaren opzitten. In de oude regeling zou u met vervroegd pensioen gekund zijn op 61 jaar. Dan zou u voldaan hebben aan de oude leeftijds én loopbaanvoorwaarde: 60 jaar en 35 loopbaanjaren. In de nieuwe regeling moet u maximum 2 jaar langer wachten dan in de oude regeling. U kunt dus met pensioen op 63 jaar, na 37 loopbaanjaren. Zonder deze overgangsmaatregel had u moeten werken tot uw 65 (dus 4 jaar langer dan in de oude regeling) want vanaf 2016 is het vervroegd pensioen in principe enkel mogelijk na 40 loopbaanjaren.Ook voor zelfstandigen zal zulke overgangsmaatregel gelden. Voorlopig is het wetsontwerp enkel goedgekeurd door de Kamer. Als het wet wordt zal de zelfstandige die op 31 december 2012 tussen 57 en 61 jaar is en op dat moment 31 loopbaanjaren telt ook maar 2 jaar langer moeten wachten (in vergelijking met de vroegere regeling) om met vervroegd pensioen te kunnen gaan.