Verschillende systemen

In ons land kennen we drie grote pensioensystemen: voor werknemers, voor zelfstandigen en voor ambtenaren.

 • Voor werknemers wordt het bedrag van het pensioen berekend op basis van dire parameters: de duur van de loopbaan, de ontvangen bezoldiging en de gezinstoestand. Het is de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP, www.onprvp.fgov.be) die zich bezighoudt met de berekening en betaling van het pensioen van werknemers.
 • Voor zelfstandigen: hier worden dezelfde criteria ( loopbaan, ontvangen bezoldiging en gezinstoestand) gebruikt, maar er is wel een verschil. Beroepsinkomsten die voor 1984 geïnd werden, geven recht op een bijkomend pensioen, terwijl het pensioen voor de jaren erna berekend worden op basis van reële inkomsten. Het uitbetalen van het pensioen is ook in handen van de RVP, maar de berekening van het bedrag wordt uitgevoerd door het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ, www.rsvz.be).
 • Voor ambtenaren: dat pensioenstelsel is helemaal anders dan dat van de twee andere systemen: de berekening van het pensioen is niet gebaseerd op de ontvangen bezoldiging tijdens de loopbaan, maar men gat uit van een referteloon, dat overeenkomt met het gemiddelde van dat salaris tijdens de tien laatste jaren van de loopbaan. De pensioenen voor ambtenaren worden berekend en uitbetald door de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS, www.pdos.fgov.be).

Hoedanook is het voor niemand erg eenvoudig om een idee te krijgen van het bedrag waarop men recht heeft.

Welke middelen staan ter uwer beschikking?

Er zijn nogal wat mogelijkheden als u een idee wil hebben van het bedrag waarop u recht heeft als u met pensioen gaat. De laatste jaren heeft de Rijksdienst voor Pensioenen een aantal initiatieven genomen die u helpen om een goede schatting te maken. Bijvoorbeeld:

 • de automatische raming (op 55 jaar) De Rijksdienst voor Pensioenen stuurt automatisch een pensioenraming aan werknemers en zelfstandigen die 55 worden. Die gedetailleerde schatting is gebaseerd op de loopbaangegevens warover de RVP al beschikt. Eind 2011 werd die dienst van de RVP echter opgeschort, omdat de regering een groot aantal maatregelen wilde invoeren om (onder andere) het systeem van pensioenen en prepensioenen te hervormen en de berekeningen dus daaraan aangepast moesten worden.
 • de raming op aanvraag (na 55 jaar) Voor wie ouder is dan 55 en een vraag heeft over de berekening van zijn pensioen of een nieuwe pensioenraming wil, is dat mogelijk op volgende vier manieren:
 1. door middel van het formulier op de internetsite van de Rijksdienst voor pensioenen
 2. als u nog niet met pensioen bent, laat MyPension u toe om in alle veiligheid uw loopbaangegevens als werknemer te raadplegen en een simulatie te maken van wat u als pensioen zou ontvangen. Omdat uw dossier al uw persoonlijke gegevens bevat en dus vertrouwelijk is, moet u u wel eerst kunnen identificeren door uw token of door uw elektronische identiteitskaart. (zie ook: "Nieuw!")
 3. door naar het gratis nummer 1765 te bellen, dat u rechtstreeks in contact brengt met de drie pensioenorganisaties RVP, RSVZ en PDOS.
 4. in een Pensioenpunt: als u in meer dan een systeem heeft gewerkt (werknemer en/of zelfstandige en/of ambtenaar), dan noemt men dat een gemengde loopbaan. Om dan meer over uw pensioen te weten te komen, kunt u deskundigen van de drie pensioenorganisaties raadplegen op eenzelfde plek: een Pensioenpunt. Om er eentje te vinden dat in uw buurt gelegen is, kunt u het gratis nummer 0800 502 56 bellen of op de site www.onprvp.fgov.be te rade gaan.
 5. te rade gaan op een lokale zitdag van de RVP of bij een van hun gewestelijke kantoren.

Opgelet! De site www.kenuwpensioen.be liet u toe om zelf uw pensioen te berekenen op basis van gegevens die u zelf kon invoeren én hij hield rekening met de inkomsten van uw partner. Maar als gevolg van de pensioenhervorming van eind 2011 is de site al sinds 15 maart 2013 niet meer online. De drie pensioenorganisaties bouwen nu een nieuwe site die normaal in 2014 zou moeten operationeel zijn.

NIEUW!

 • Minister van Pensionen Alexander De Croo heeft op 23 oktober angekondigd dat de Rijksdienst voor Pensioenen opnieuw automatische pensioenramingen zou sturen aan 55-plussers.
 • Iedereen die de leeftijd van 55 bereikt heeft, kan vanaf december de site MyPension.be radplegen om te kijken op hoeveel pensioen hij of zij recht heeft. Sinds zijn lancvering in mei 2010 was de site enkel nuttig voor werknemers met een volledige loopbaan als werknemer. Vanaf nu tot einde 2014 zullen de gegevens van de andere pensioensystemen ook in de site geïntegreerd worden, zodat ze in de toekomst ook kan gebruikt worden door zelfstandigen, ambtenaren en mensen met een gemengde loopbaan.
In ons land kennen we drie grote pensioensystemen: voor werknemers, voor zelfstandigen en voor ambtenaren.Hoedanook is het voor niemand erg eenvoudig om een idee te krijgen van het bedrag waarop men recht heeft.Er zijn nogal wat mogelijkheden als u een idee wil hebben van het bedrag waarop u recht heeft als u met pensioen gaat. De laatste jaren heeft de Rijksdienst voor Pensioenen een aantal initiatieven genomen die u helpen om een goede schatting te maken. Bijvoorbeeld:Opgelet! De site www.kenuwpensioen.be liet u toe om zelf uw pensioen te berekenen op basis van gegevens die u zelf kon invoeren én hij hield rekening met de inkomsten van uw partner. Maar als gevolg van de pensioenhervorming van eind 2011 is de site al sinds 15 maart 2013 niet meer online. De drie pensioenorganisaties bouwen nu een nieuwe site die normaal in 2014 zou moeten operationeel zijn.