Nederlandstalige abonnees die hun vraag telefonisch willen stellen kunnen op vrijdagnamiddag tussen 16 en 18 u terecht op het nummer 0900-100 08 van de Juriservice. Zij krijgen dan ofwel advocaat Jan Roodhooft, ofwel advocate Veerle Allaerts aan de lijn. Plus Magazine ging een kijkje nemen.
Jullie verzorgen sinds 6 jaar de Juriservice van Plus Magazine. Waar stellen de bellers of schrijvers het meest vragen over?

Jan Roodhooft: Het grootste deel van de vragen gaat over erfenissen. Dat blijft een thema dat alle generaties beroert. Het gaat dan zowel om erfrecht (wie zijn mijn erfgenamen? wat mag ik in mijn testament zetten?,...) als de meer fiscaal geïnspireerde vragen in verband met erven: hoe houd ik de successierechten zo laag mogelijk?

Veerle Allaerts: Na een erfenis krijg je heel vaak te maken met een situatie van naakte eigendom en vruchtgebruik. Veel kersverse vruchtgebruikers vragen zich af wat ze precies mogen doen, of ze bijvoorbeeld het huis dat ze in vruchtgebruik hebben mogen verhuren of zelfs verkopen.

Jan Roodhooft: Andere thema's die heel vaak aan bod komen zijn mede-eigendom (problemen met andere mede-eigenaars, ontevredenheid over de syndicus...), problemen met aannemers (werken worden niet of te laat uitgevoerd) en huurperikelen (waarbij er zowel gebeld of geschreven wordt door eigenaars als door huurders).

Is er een evolutie in de vragen te merken? Jullie Franstalige collega's-advocaten krijgen momenteel veel meer vragen over echtscheiding dan vroeger.

Jan Roodhooft:De 'hoofdthema's' die we daarnet vernoemden blijven. We merken wel dat we de laatste tijd nog vrij weinig vragen krijgen over pensioenen. Misschien wel eigenaardig, vermits er dit jaar toch een en ander veranderd is aan de pensioenwetgeving. Echtscheiding is inderdaad ook wel een thema waar regelmatig vragen over gesteld worden. Vroeger werd er meer geklaagd over de lange procedures. Dat is nu minder het geval, maar de problemen zijn wat verschoven. De echtscheiding op zich is rapper rond, maar de vereffening-verdeling kan dan weer op zich laten wachten.

Veerle Allaerts: Er is wel recente wetgeving om ook de vereffeningen sneller te laten verlopen, maar er kunnen toch nog allerlei vertragingen optreden. Zo wordt er een inventaris gemaakt en daar kunnen wel wat problemen bij opduiken.

Wat zijn de grootste misverstanden?

Jan Roodhooft: Eén van de misverstanden heeft precies te maken met de versnelde procedure bij echtscheiding. Veel mensen gaan ervan uit dat op één jaar sowieso alles rond is, maar dat is dus niet noodzakelijk zo. Verder zijn er vooral veel misverstanden over de 3 jaar-termijn bij schenkingen. Dit is een louter fiscale termijn: als de schenker van een roerend goed (geld, juwelen,...) binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt en er zijn nog geen schenkingsrechten betaald, dan zullen er successierechten op het bedrag worden geheven. Maar deze 3 jaar-termijn speelt niet op andere vlakken. Een ander misverstand is dat mensen soms denken dat ze recht hebben op hun erfenis terwijl hun ouders nog leven... wat dus niet zo is!

Als mensen naar de dokter gaan hebben ze vaak allerlei zaken opgezocht op het internet. Gebeurt dat bij jullie ook?

Veerle Allaerts: Juridische antwoorden zijn niet zo gemakkelijk te vinden op het internet en bovendien gebeurt het ook vaak dat de informatie niet up-to-date is. De meeste vragen die we krijgen worden gesteld naar aanleiding van een artikel in Plus magazine, dat de lezers dan toepassen op hun eigen geval. Vaak hebben ze dan bijkomende vragen. We houden daarom ook altijd de laatste Plus magazines bij de hand, zodat we even kunnen 'meelezen' wat er precies in het artikel vermeld staat.

Jan Roodhooft: Wat internet betreft, verwijs ik wel eens door naar de huurcalculator. Vaak vragen huurders of hun huurprijs wel correct geïndexeerd is. Met de huurcalculator kan je gemakkelijk en snel de indexatie berekenen. Uiteraard hebben niet alle huurders internet, maar voor degenen die het wel hebben is het een handig instrument. En veel mensen zonder internet doen voor dit soort zaken even beroep op hun (klein)kinderen.

Wat bieden jullie in het kader van de Juriservice en ... wat niet?

Jan Roodhooft:Zoals aangegeven in Plus Magazine, bieden wij een 'eerstelijnsadvies'. Dat wil zeggen: we geven vooral de richting aan die mensen moeten volgen om juridisch correct te handelen. Uiteraard kunnen we geen volledig dossier behandelen in die korte tijd (bij een betaallijn verbreekt Belgacom de verbinding na 10 minuten) en evenmin in de schriftelijke antwoorden. Daarvoor beschikken we ook niet over alle nodige elementen. Zo is het voor ons bijvoorbeeld onmogelijk om uit te rekenen hoeveel successierechten iemand precies gaat betalen. Daar spelen heel wat factoren in mee.

Veerle Allaerts: De bedoeling van de Juriservice is vooral: concreet aangeven wat mensen als eerstvolgende stap moeten zetten.

Belangrijk is ook dat jullie onafhankelijk zijn.

Jan Roodhooft: Absoluut. We zijn niet gebonden aan een bank, een notaris, een bedrijf,...We proberen kritisch mee te denken met de vraagsteller.

Hebben jullie nog praktische tips voor de bellers of briefschrijvers?

Jan Roodhooft:Voor de bellers hebben we 1 concrete tip: zorg ervoor dat u uw abonneenummer bij de hand hebt. De 0900-lijn stopt automatisch na 10 minuten. Dan is het jammer als er tijd verloren gaat aan het zoeken naar het abonneenummer. Verder: probeer de vraag zo kort en concreet mogelijk te formuleren. Voor de briefschrijvers: zoals gezegd kunnen we in het kader van de Juriservice geen volledig dossier behandelen. We vragen dan ook om het in de brief te houden bij één concrete juridische vraag. Uiteraard mag er wel een kopie bijgestoken worden van een overeenkomst, maar het is niet de bedoeling dat de abonnees een heel dossier opsturen.

Nederlandstalige abonnees die hun vraag telefonisch willen stellen kunnen op vrijdagnamiddag tussen 16 en 18 u terecht op het nummer 0900-100 08 van de Juriservice. Zij krijgen dan ofwel advocaat Jan Roodhooft, ofwel advocate Veerle Allaerts aan de lijn. Plus Magazine ging een kijkje nemen.Jullie verzorgen sinds 6 jaar de Juriservice van Plus Magazine. Waar stellen de bellers of schrijvers het meest vragen over?Jan Roodhooft: Het grootste deel van de vragen gaat over erfenissen. Dat blijft een thema dat alle generaties beroert. Het gaat dan zowel om erfrecht (wie zijn mijn erfgenamen? wat mag ik in mijn testament zetten?,...) als de meer fiscaal geïnspireerde vragen in verband met erven: hoe houd ik de successierechten zo laag mogelijk? Veerle Allaerts: Na een erfenis krijg je heel vaak te maken met een situatie van naakte eigendom en vruchtgebruik. Veel kersverse vruchtgebruikers vragen zich af wat ze precies mogen doen, of ze bijvoorbeeld het huis dat ze in vruchtgebruik hebben mogen verhuren of zelfs verkopen. Jan Roodhooft: Andere thema's die heel vaak aan bod komen zijn mede-eigendom (problemen met andere mede-eigenaars, ontevredenheid over de syndicus...), problemen met aannemers (werken worden niet of te laat uitgevoerd) en huurperikelen (waarbij er zowel gebeld of geschreven wordt door eigenaars als door huurders). Is er een evolutie in de vragen te merken? Jullie Franstalige collega's-advocaten krijgen momenteel veel meer vragen over echtscheiding dan vroeger.Jan Roodhooft:De 'hoofdthema's' die we daarnet vernoemden blijven. We merken wel dat we de laatste tijd nog vrij weinig vragen krijgen over pensioenen. Misschien wel eigenaardig, vermits er dit jaar toch een en ander veranderd is aan de pensioenwetgeving. Echtscheiding is inderdaad ook wel een thema waar regelmatig vragen over gesteld worden. Vroeger werd er meer geklaagd over de lange procedures. Dat is nu minder het geval, maar de problemen zijn wat verschoven. De echtscheiding op zich is rapper rond, maar de vereffening-verdeling kan dan weer op zich laten wachten.Veerle Allaerts: Er is wel recente wetgeving om ook de vereffeningen sneller te laten verlopen, maar er kunnen toch nog allerlei vertragingen optreden. Zo wordt er een inventaris gemaakt en daar kunnen wel wat problemen bij opduiken.Wat zijn de grootste misverstanden?Jan Roodhooft: Eén van de misverstanden heeft precies te maken met de versnelde procedure bij echtscheiding. Veel mensen gaan ervan uit dat op één jaar sowieso alles rond is, maar dat is dus niet noodzakelijk zo. Verder zijn er vooral veel misverstanden over de 3 jaar-termijn bij schenkingen. Dit is een louter fiscale termijn: als de schenker van een roerend goed (geld, juwelen,...) binnen de 3 jaar na de schenking overlijdt en er zijn nog geen schenkingsrechten betaald, dan zullen er successierechten op het bedrag worden geheven. Maar deze 3 jaar-termijn speelt niet op andere vlakken. Een ander misverstand is dat mensen soms denken dat ze recht hebben op hun erfenis terwijl hun ouders nog leven... wat dus niet zo is! Als mensen naar de dokter gaan hebben ze vaak allerlei zaken opgezocht op het internet. Gebeurt dat bij jullie ook?Veerle Allaerts: Juridische antwoorden zijn niet zo gemakkelijk te vinden op het internet en bovendien gebeurt het ook vaak dat de informatie niet up-to-date is. De meeste vragen die we krijgen worden gesteld naar aanleiding van een artikel in Plus magazine, dat de lezers dan toepassen op hun eigen geval. Vaak hebben ze dan bijkomende vragen. We houden daarom ook altijd de laatste Plus magazines bij de hand, zodat we even kunnen 'meelezen' wat er precies in het artikel vermeld staat.Jan Roodhooft: Wat internet betreft, verwijs ik wel eens door naar de huurcalculator. Vaak vragen huurders of hun huurprijs wel correct geïndexeerd is. Met de huurcalculator kan je gemakkelijk en snel de indexatie berekenen. Uiteraard hebben niet alle huurders internet, maar voor degenen die het wel hebben is het een handig instrument. En veel mensen zonder internet doen voor dit soort zaken even beroep op hun (klein)kinderen. Wat bieden jullie in het kader van de Juriservice en ... wat niet?Jan Roodhooft:Zoals aangegeven in Plus Magazine, bieden wij een 'eerstelijnsadvies'. Dat wil zeggen: we geven vooral de richting aan die mensen moeten volgen om juridisch correct te handelen. Uiteraard kunnen we geen volledig dossier behandelen in die korte tijd (bij een betaallijn verbreekt Belgacom de verbinding na 10 minuten) en evenmin in de schriftelijke antwoorden. Daarvoor beschikken we ook niet over alle nodige elementen. Zo is het voor ons bijvoorbeeld onmogelijk om uit te rekenen hoeveel successierechten iemand precies gaat betalen. Daar spelen heel wat factoren in mee.Veerle Allaerts: De bedoeling van de Juriservice is vooral: concreet aangeven wat mensen als eerstvolgende stap moeten zetten.Belangrijk is ook dat jullie onafhankelijk zijn.Jan Roodhooft: Absoluut. We zijn niet gebonden aan een bank, een notaris, een bedrijf,...We proberen kritisch mee te denken met de vraagsteller. Hebben jullie nog praktische tips voor de bellers of briefschrijvers?Jan Roodhooft:Voor de bellers hebben we 1 concrete tip: zorg ervoor dat u uw abonneenummer bij de hand hebt. De 0900-lijn stopt automatisch na 10 minuten. Dan is het jammer als er tijd verloren gaat aan het zoeken naar het abonneenummer. Verder: probeer de vraag zo kort en concreet mogelijk te formuleren. Voor de briefschrijvers: zoals gezegd kunnen we in het kader van de Juriservice geen volledig dossier behandelen. We vragen dan ook om het in de brief te houden bij één concrete juridische vraag. Uiteraard mag er wel een kopie bijgestoken worden van een overeenkomst, maar het is niet de bedoeling dat de abonnees een heel dossier opsturen.