In juni is de nieuwe Europese verordening over de rechten en verplichtingen van treinreizigers in werking getreden. Op zowel internationale als binnenlandse trajecten binnen de EU gelden nu voor alle treinreizigers dezelfde rechten.
...

In juni is de nieuwe Europese verordening over de rechten en verplichtingen van treinreizigers in werking getreden. Op zowel internationale als binnenlandse trajecten binnen de EU gelden nu voor alle treinreizigers dezelfde rechten. Annulering & vertraging.In geval van een annulering of een vertraging van meer dan 60 minuten bij vertrek, heb je als reiziger twee opties: Schadevergoeding. Daarnaast heb je recht op een compensatie van: Weet wel dat de huidige regeling van de NMBS nog gunstiger is, want vanaf 1 uur vertraging krijg je 100% van de ticketprijs terugbetaald. Gemiste aansluiting. Voor een gemiste aansluiting door een vertraging geldt een ruimere compensatie. Dan is de verkoper verplicht je het volledige bedrag van deze transactie terug te betalen, met daarbovenop nog een schadevergoeding gelijk aan 75% van dit bedrag. De regeling geldt wel enkel voor tickets die samen werden aangekocht. Alternatief vervoer. Wordt er binnen de 100 minuten na de vertraging of annulering geen alternatief transport aangekondigd, dan mag je zelf een ander vervoermiddel kiezen (bus, enz.) en moet de spoorwegmaatschappij die kosten vergoeden.Maaltijd & hotel. Duurt de vertraging meer dan een uur of wordt de reis geannuleerd, dan is de spoorwegmaatschappij verplicht om je, afhankelijk van de wachttijd, voldoende gratis maaltijden en verfrissingen aan te bieden. Vertrekt de trein pas de volgende dag, dan is ze ook verplicht hotelaccommodatie aan te bieden. Die verplichting geldt voor maximaal drie nachten.Uitzonderlijke omstandigheden. Net als in de luchtvaartsector, is de spoorwegmaatschappij niet verplicht om een schadevergoeding te betalen in geval van uitzonderlijke omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden, een natuurramp, een grote gezondheidscrisis, spoorlopers, kabeldiefstal, een noodgeval op de trein, ordehandhaving, sabotage, enz. Bij een staking van het personeel blijft een schadevergoeding echter wel verschuldigd.Terugbetalingstermijn. De spoorwegmaatschappij moet jou terugbetalen binnen 30 dagen na ontvangst van je aanvraag.Zo eis je je rechten op. Elke spoorwegmaatschappij heeft voor de terugbetalingsprocedure een eigen systeem uitgewerkt. In België kan je online een aanvraag indienen via My NMBS. Maar je kan ook een formulier invullen en dit afgeven aan een stationsloket of het versturen met de post.