De 50-plussers en de banken : een vertrouwenscrisis

1 op de 2 ondervraagden houdt de banken verantwoordelijk voor de crisis. De andere mogelijke schuldigen scoren heel wat lager: Amerika (16 %), de overheid (11 %), wij allemaal (10 %), de aandeelhouders (8 %), de top van de ondernemingen (7 %).

De 50-plussers blijken nog een hogere vertrouwensscore toe te kennen aan de toekomst (5,6 op 10) dan aan de banken (4,2) of de regering (4).

Een gevolg van deze vertrouwenscrisis is de voorzichtigheid die veel ondervraagden aan de dag leggen. 59 % springt voorzichtiger om met geld, 19 % heeft het over verschillende banken gespreid. Logisch gevolg: 39 % is klant bij twee banken, 21 % bij drie banken. Slechts 1/4de van de respondenten, vooral oudere cliënten, is trouw gebleven aan één enkele bank.
62 % verklaart rekening te houden met de beheers- en transactiekosten van de diverse beleggingsvormen, en dat aantal stijgt met de leeftijd.

De 50-plussers en hun spaargeld: de spaarrekening als superstar

Meer dan de helft (55%) van de ondervraagde personen zegt ook vandaag nog te kunnen sparen. Gepensioneerden en mensen die alleen wonen sparen minder. Het bedrag dat maandelijks opzijgezet wordt, situeert zich voor de meesten (40 %) tussen de 50 en de 200 euro. 32 % spaart 200 tot 500 euro per maand. De helft van de ondervraagden zegt minder gespaard te hebben dan vorig jaar. 41 % heeft evenveel gespaard.

En crisis of niet, de meerderheid is van plan in de toekomst te blijven sparen. Waarom? 45 % van de ondervraagden wil een buffer aanleggen voor slechtere tijden, 35 % spaart voor een extra pensioen, 27 % voor de kinderen en kleinkinderen.

Twee derde van de ondervraagden heeft zijn spaargedrag echter wél gewijzigd en hier komt de spaarrekening als grote overwinnaar uit de bus. Ondanks het feit dat de meeste ondervraagden aangeven ontevreden (47 %) tot zeer ontevreden (18 %) te zijn over de opbrengst van een spaarboekje, is het toch hét populairste spaarproduct. Op de vraag naar wat hij in de toekomst met zijn spaargeld zou doen, antwoordt 49 % van de ondervraagden dat hij het op een spaarrekening zou plaatsen.

De 50-plusser en hun beleggingen : mannen schuwen het risico niet

Franstaligen en Nederlandstaligen zitten op dezelfde golflengte. De antwoorden wijzen meer op een verschil in het gedrag tussen mannen en vrouwen: vrouwen houden meer van zekerheid, mannen schuwen het risico niet.

Dat blijkt onder meer uit de antwoorden op de vraag "In welke producten hebt u het afgelopen jaar (2009) meer belegd of gespaard?" Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen met aandelen en obligaties hebben duidelijk aan populariteit ingeboet. Maar de verschillen tussen de seksen zijn significant:

  • aandelen: mannen: 11,5% - vrouwen: 4,5%
  • obligaties: mannen: 8,8% - vrouwen: 4,2%
  • beleggingsfondsen (aandelen + obligaties): mannen: 8,1% - vrouwen: 2,8%.

Investeren betekent vaak vastgoed kopen. De hypothetische vraag: Als u morgen 100.000 euro zou kunnen sparen of beleggen, hoe zou u dat doen? Het antwoord: Meer dan één vierde zou investeren in een huis. Als we het enkel aan vrouwen hadden gevraagd, zou zelfs 1 op de 3 dit antwoorden, van de mannen 1 op de 5.

In de houding t.o.v. vastgoed merken we overigens niet enkel een verschil tussen mannen en vrouwen, maar ook volgens de leeftijd. Hoe ouder de ondervraagden, hoe minder hun interesse! Van de categorie 50-54 jaar zou 36% hun 100.000 euro in vastgoed beleggen. Bij de 65-plussers valt dit terug op 15%.

Deze opiniepeiling werd per e-mail uitgevoerd van 23/12/2009 tot 06/01/2010. De volledige resultaten vindt u in het aprilnummer van Plus Magazine.

Rechtzetting

In het artikel dat Plus magazine publiceerde naar aanleiding van de peiling "U, uw geld en de crisis" (PM nr. 259, april 2010), wordt gewezen op het feit dat de garantie van 100.000 euro die geldt wanneer een bank failliet gaat, niet door alle landen gehanteerd wordt. Ongelukkigerwijs werd een verkeerd voorbeeld gegeven. De Nederlandse Rabobank geniet ook van een garantie van 100.000 euro en niet van 50.000 euro zoals we geschreven hadden.
Met onze oprechte excuses voor deze vergissing.

1 op de 2 ondervraagden houdt de banken verantwoordelijk voor de crisis. De andere mogelijke schuldigen scoren heel wat lager: Amerika (16 %), de overheid (11 %), wij allemaal (10 %), de aandeelhouders (8 %), de top van de ondernemingen (7 %). De 50-plussers blijken nog een hogere vertrouwensscore toe te kennen aan de toekomst (5,6 op 10) dan aan de banken (4,2) of de regering (4). Een gevolg van deze vertrouwenscrisis is de voorzichtigheid die veel ondervraagden aan de dag leggen. 59 % springt voorzichtiger om met geld, 19 % heeft het over verschillende banken gespreid. Logisch gevolg: 39 % is klant bij twee banken, 21 % bij drie banken. Slechts 1/4de van de respondenten, vooral oudere cliënten, is trouw gebleven aan één enkele bank.62 % verklaart rekening te houden met de beheers- en transactiekosten van de diverse beleggingsvormen, en dat aantal stijgt met de leeftijd. Meer dan de helft (55%) van de ondervraagde personen zegt ook vandaag nog te kunnen sparen. Gepensioneerden en mensen die alleen wonen sparen minder. Het bedrag dat maandelijks opzijgezet wordt, situeert zich voor de meesten (40 %) tussen de 50 en de 200 euro. 32 % spaart 200 tot 500 euro per maand. De helft van de ondervraagden zegt minder gespaard te hebben dan vorig jaar. 41 % heeft evenveel gespaard. En crisis of niet, de meerderheid is van plan in de toekomst te blijven sparen. Waarom? 45 % van de ondervraagden wil een buffer aanleggen voor slechtere tijden, 35 % spaart voor een extra pensioen, 27 % voor de kinderen en kleinkinderen. Twee derde van de ondervraagden heeft zijn spaargedrag echter wél gewijzigd en hier komt de spaarrekening als grote overwinnaar uit de bus. Ondanks het feit dat de meeste ondervraagden aangeven ontevreden (47 %) tot zeer ontevreden (18 %) te zijn over de opbrengst van een spaarboekje, is het toch hét populairste spaarproduct. Op de vraag naar wat hij in de toekomst met zijn spaargeld zou doen, antwoordt 49 % van de ondervraagden dat hij het op een spaarrekening zou plaatsen. Franstaligen en Nederlandstaligen zitten op dezelfde golflengte. De antwoorden wijzen meer op een verschil in het gedrag tussen mannen en vrouwen: vrouwen houden meer van zekerheid, mannen schuwen het risico niet.Dat blijkt onder meer uit de antwoorden op de vraag "In welke producten hebt u het afgelopen jaar (2009) meer belegd of gespaard?" Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen met aandelen en obligaties hebben duidelijk aan populariteit ingeboet. Maar de verschillen tussen de seksen zijn significant:Investeren betekent vaak vastgoed kopen. De hypothetische vraag: Als u morgen 100.000 euro zou kunnen sparen of beleggen, hoe zou u dat doen? Het antwoord: Meer dan één vierde zou investeren in een huis. Als we het enkel aan vrouwen hadden gevraagd, zou zelfs 1 op de 3 dit antwoorden, van de mannen 1 op de 5.In de houding t.o.v. vastgoed merken we overigens niet enkel een verschil tussen mannen en vrouwen, maar ook volgens de leeftijd. Hoe ouder de ondervraagden, hoe minder hun interesse! Van de categorie 50-54 jaar zou 36% hun 100.000 euro in vastgoed beleggen. Bij de 65-plussers valt dit terug op 15%. Deze opiniepeiling werd per e-mail uitgevoerd van 23/12/2009 tot 06/01/2010. De volledige resultaten vindt u in het aprilnummer van Plus Magazine.