Elektronische gegevens bewaren én de privacy respecteren, het is een moeilijk evenwicht. De Europese richtlijn 2006/24 (databewaringsrichtlijn) verplichtte telecomoperatoren en internetproviders om verkeers- en locatiegegevens te bewaren zodat die beschikbaar waren voor het onderzoek, de opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit. Ze werd in de meeste Europese landen omgezet in nationale wetgeving. In België werd de richtlijn pas in 2013 van kracht.

Gedurende 12 maanden konden alle gegevens (maar niet de inhoud zelf) in verband met telefonische oproepen, e-mailadressen (zowel van de afzender als van de bestemmeling), internetverbindingen, adressen van websites en de data waarop ze geraadpleegd werden, enz. bijgehouden worden. Een te grote controle dus op alle elektronische verkeer, van werkelijk iedereen, met toegang voor Justitie en de inlichtingendiensten. Het leven van de internetgebruikers werd voor hen op die manier een open boek...

Onaanvaardbaar!

De wet ging duidelijk te ver in het aantasten van ons aller privacy. De Liga van de Mensenrechten en de Orde van de Duitstalige en Franstalige balies spanden een procedure in voor het Grondwettelijk Hof. Het Hof heeft de wet vernietigd, met dezelfde argumenten als het Europese Hof van Justitie.
Voordien had het Europese Hof van Justitie ook al geoordeeld datde richtlijn, door het bewaren van de gegevens verplicht te stellen en de toegang ertoe te verlenen aan de bevoegde nationale autoriteiten, 'zich op bijzonder ernstige wijze inmengt in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van de persoonsgegevens.' (Bron: Liga voor de Mensenrechten).

Naar een nieuwe vorm van gegevensbewaring

Als gevolg van deze nietigverklaring werd een voorontwerp van wet betreffende de bewaring van gegevens in de elektronische-communicatiesector voorbereid.Vroeger werd er geen onderscheid gemaakt naargelang de gegevens. Dat zal in de toekomst wel het geval zijn. Er zal onderscheid worden gemaakt tussen:

  • Identificatiegegevens (bv. aan wie behoort ene telefoonnummer of een e-mailadres?): 12 maanden bewaard
  • Communicatiegegevens (bv type abonnement): 2 maanden bewaard
  • Lokalisatiegegevens: 9 of 12 maand bewaard (moet nog bepaald worden)
  • Persoonlijke communicatiegegevens (wie heeft met wie gebeld of geschreven): 9 of 12 maand bewaard (moet nog bepaald worden)

Wie heeft toegang?

Vroeger was dat Justitie en de inlichtingendiensten, in de toekomst zullen de Cel vermiste personen, de ombudsdienst telecom en de urgentiediensten.

Meer info

Je kan de tekst van het voorontwerp van wet terugvinden op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, www.bipt.be

Elektronische gegevens bewaren én de privacy respecteren, het is een moeilijk evenwicht. De Europese richtlijn 2006/24 (databewaringsrichtlijn) verplichtte telecomoperatoren en internetproviders om verkeers- en locatiegegevens te bewaren zodat die beschikbaar waren voor het onderzoek, de opsporing en vervolging van ernstige criminaliteit. Ze werd in de meeste Europese landen omgezet in nationale wetgeving. In België werd de richtlijn pas in 2013 van kracht.Gedurende 12 maanden konden alle gegevens (maar niet de inhoud zelf) in verband met telefonische oproepen, e-mailadressen (zowel van de afzender als van de bestemmeling), internetverbindingen, adressen van websites en de data waarop ze geraadpleegd werden, enz. bijgehouden worden. Een te grote controle dus op alle elektronische verkeer, van werkelijk iedereen, met toegang voor Justitie en de inlichtingendiensten. Het leven van de internetgebruikers werd voor hen op die manier een open boek...De wet ging duidelijk te ver in het aantasten van ons aller privacy. De Liga van de Mensenrechten en de Orde van de Duitstalige en Franstalige balies spanden een procedure in voor het Grondwettelijk Hof. Het Hof heeft de wet vernietigd, met dezelfde argumenten als het Europese Hof van Justitie.Voordien had het Europese Hof van Justitie ook al geoordeeld datde richtlijn, door het bewaren van de gegevens verplicht te stellen en de toegang ertoe te verlenen aan de bevoegde nationale autoriteiten, 'zich op bijzonder ernstige wijze inmengt in de fundamentele rechten op eerbiediging van het privéleven en op bescherming van de persoonsgegevens.' (Bron: Liga voor de Mensenrechten).Als gevolg van deze nietigverklaring werd een voorontwerp van wet betreffende de bewaring van gegevens in de elektronische-communicatiesector voorbereid.Vroeger werd er geen onderscheid gemaakt naargelang de gegevens. Dat zal in de toekomst wel het geval zijn. Er zal onderscheid worden gemaakt tussen:Vroeger was dat Justitie en de inlichtingendiensten, in de toekomst zullen de Cel vermiste personen, de ombudsdienst telecom en de urgentiediensten.Je kan de tekst van het voorontwerp van wet terugvinden op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie, www.bipt.be