Een lezer schreef ons het volgende:

"Ik ben 57 jaar en zou graag een 1/5de tijdskrediet nemen gedurende 2 jaar. Mag mijn werkgever mij ontslaan tijdens mijn tijdskrediet? En zo ja, zal mijn opzegvergoeding dan berekend worden op mijn 4/5de of op mijn voltijdse loon?"

We legden de vraag voor aan advocaat Gaultier Pollet. Zijn antwoord:

"Wie een tijdskrediet neemt, geniet in principe een ontslagbescherming. Uw werkgever kan u enkel ontslaan wegens een "ernstige of voldoende" reden. Anders gezegd: uw werkgever kan u enkel ontslaan als hij een reden kan aanvoeren die niets met uw tijdskrediet te maken heeft en die de rechter als voldoende zou beschouwen. Voor een ontslag wegens elke andere reden die noch ernstig noch voldoende is, geniet u een bescherming. Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord met uw werkgever (of bij werknemers van minstens 55 jaar die sowieso recht hebben op tijdskrediet: vanaf de schriftelijke kennisgeving aan hun werkgever) en ze loopt tot 3 maanden na het tijdskrediet.

Ontslaat uw werkgever u toch tijdens deze periode, dan moet hij de gewone opzegregels respecteren en u bovendien een vergoeding betalen. De gewone opzegregels zijn:

  • ofwel betekent hij u een opzegtermijn. Die kan beginnen te lopen tijdens het 1/5de-tijdskrediet (maar moest u een volledig tijdskrediet nemen, dan zou de opzegtermijn pas kunnen ingaan nadat het tijdskrediet afgelopen was).
  • ofwel verbreekt hij de arbeidsovereenkomst onmiddellijk en betaalt hij u een verbrekingsvergoeding gelijk aan de duur van de opzegtermijn. Er wordt rekening gehouden met het deeltijdse loon.

De vergoeding wegens ontslag zonder ernstige of voldoende reden tijdens de beschermingsperiode bedraagt 6 maanden loon, in dit geval het loon voor 4/5de-prestaties.

Vergeet niet dat wie ontslagen wordt tijdens de beschermingsperiode onmiddellijk zijn RVA-kantoor moet verwittigen!

Een lezer schreef ons het volgende:"Ik ben 57 jaar en zou graag een 1/5de tijdskrediet nemen gedurende 2 jaar. Mag mijn werkgever mij ontslaan tijdens mijn tijdskrediet? En zo ja, zal mijn opzegvergoeding dan berekend worden op mijn 4/5de of op mijn voltijdse loon?"We legden de vraag voor aan advocaat Gaultier Pollet. Zijn antwoord: "Wie een tijdskrediet neemt, geniet in principe een ontslagbescherming. Uw werkgever kan u enkel ontslaan wegens een "ernstige of voldoende" reden. Anders gezegd: uw werkgever kan u enkel ontslaan als hij een reden kan aanvoeren die niets met uw tijdskrediet te maken heeft en die de rechter als voldoende zou beschouwen. Voor een ontslag wegens elke andere reden die noch ernstig noch voldoende is, geniet u een bescherming. Deze bescherming gaat in op de dag van het akkoord met uw werkgever (of bij werknemers van minstens 55 jaar die sowieso recht hebben op tijdskrediet: vanaf de schriftelijke kennisgeving aan hun werkgever) en ze loopt tot 3 maanden na het tijdskrediet. Ontslaat uw werkgever u toch tijdens deze periode, dan moet hij de gewone opzegregels respecteren en u bovendien een vergoeding betalen. De gewone opzegregels zijn: De vergoeding wegens ontslag zonder ernstige of voldoende reden tijdens de beschermingsperiode bedraagt 6 maanden loon, in dit geval het loon voor 4/5de-prestaties. Vergeet niet dat wie ontslagen wordt tijdens de beschermingsperiode onmiddellijk zijn RVA-kantoor moet verwittigen!