Wil uw werkgever u ontslaan om dringende reden, dan moet hij eerst een tekortkoming aantonen die dermate ernstig is dat ze elke samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het moet dus gaan om ernstige feiten , die de werkgever ook nog eens moet bewijzen.

In de praktijk blijken rechtbanken vrij terughoudend te zijn om een dringende reden te erkennen. Dat iets in het arbeidsreglement wordt omschreven als dringende reden is zelfs niet noodzakelijk voldoende!

Bovendien moet de werkgever strikte vormvoorwaarden naleven, nl. de dubbele driedagentermijn. Een werkgever die kennis krijgt van feiten die aanleiding kunnen geven tot een ontslag om dringende reden, moet tot ontslag overgaan binnen de drie werkdagen. Ten laatste drie dagen na het ontslag zelf moet de reden worden meegedeeld. In de praktijk gebeurt dit vaak al in de ontslagbrief zelf. Feiten die de werkgever niet vermeldt kan hij nadien niet meer aanvoeren.

U kunt het ontslag om dringende reden voor de arbeidsrechtbank betwisten en een opzegvergoeding en eventueel nog andere vergoedingen vragen. Hou er rekening mee dat u de procedure moet starten binnen het jaar na uw ontslag.

Wil uw werkgever u ontslaan om dringende reden, dan moet hij eerst een tekortkoming aantonen die dermate ernstig is dat ze elke samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Het moet dus gaan om ernstige feiten , die de werkgever ook nog eens moet bewijzen. In de praktijk blijken rechtbanken vrij terughoudend te zijn om een dringende reden te erkennen. Dat iets in het arbeidsreglement wordt omschreven als dringende reden is zelfs niet noodzakelijk voldoende! Bovendien moet de werkgever strikte vormvoorwaarden naleven, nl. de dubbele driedagentermijn. Een werkgever die kennis krijgt van feiten die aanleiding kunnen geven tot een ontslag om dringende reden, moet tot ontslag overgaan binnen de drie werkdagen. Ten laatste drie dagen na het ontslag zelf moet de reden worden meegedeeld. In de praktijk gebeurt dit vaak al in de ontslagbrief zelf. Feiten die de werkgever niet vermeldt kan hij nadien niet meer aanvoeren. U kunt het ontslag om dringende reden voor de arbeidsrechtbank betwisten en een opzegvergoeding en eventueel nog andere vergoedingen vragen. Hou er rekening mee dat u de procedure moet starten binnen het jaar na uw ontslag.