In het artikel 'Hoe moet het nu verder met ons pensioen' lieten we een aantal experts aan het woord over hoe we onze pensioenen in de toekomst betaalbaar kunnen houden. Bruno Colmant (Head of Macro Research, Bank Degroof Petercam) pleit vooral voor een individueler pensioensysteem. Macro-econoom Mark Scholliers en prof. emeritus economie Jef Vuchelen (beiden VUB), zien dan weer heil in een louter arbeidsgebonden pensioensysteem met een basis- en een aanvullend pensioen, met dezelfde regels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Maar die toekomstvisie staat natuurlijk ver van de realiteit waarmee gepensioneerden nu worden geconfronteerd. En dat lieten ze ons massaal weten.
...