In het artikel 'Hoe moet het nu verder met ons pensioen' lieten we een aantal experts aan het woord over hoe we onze pensioenen in de toekomst betaalbaar kunnen houden. Bruno Colmant (Head of Macro Research, Bank Degroof Petercam) pleit vooral voor een individueler pensioensysteem. Macro-econoom Mark Scholliers en prof. emeritus economie Jef Vuchelen (beiden VUB), zien dan weer heil in een louter arbeidsgebonden pensioensysteem met een basis- en een aanvullend pensioen, met dezelfde regels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Maar die toekomstvisie staat natuurlijk ver van de realiteit waarmee gepensioneerden nu worden geconfronteerd. En dat lieten ze ons massaal weten.
...

In het artikel 'Hoe moet het nu verder met ons pensioen' lieten we een aantal experts aan het woord over hoe we onze pensioenen in de toekomst betaalbaar kunnen houden. Bruno Colmant (Head of Macro Research, Bank Degroof Petercam) pleit vooral voor een individueler pensioensysteem. Macro-econoom Mark Scholliers en prof. emeritus economie Jef Vuchelen (beiden VUB), zien dan weer heil in een louter arbeidsgebonden pensioensysteem met een basis- en een aanvullend pensioen, met dezelfde regels voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Maar die toekomstvisie staat natuurlijk ver van de realiteit waarmee gepensioneerden nu worden geconfronteerd. En dat lieten ze ons massaal weten.Ik ben een ambtenaar met pensioen sedert september 2013. Ik werkte bij de Vlaamse Overheid in niveau C en had de graad C3. Ik heb 43 jaar gewerkt bij de overheid. Mijn pensioen is merkelijk lager dan € 2.300! Ik weet uiteraard dat de wettelijke pensioenen in België te laag zijn. Maar ik weet ook dat een groot deel van de werknemers geniet van een buitenwettelijk pensioen. (...) Ik ken voldoende ambtenaren die maar € 1.400 tot € 1.500 ontvangen. Neen, ik ben niet blind voor de pensioenen van de topambtenaren. In 2013 waren er bij de Vlaamse overheid 450 toppers, en 30.000 anderen.Marie-Louise M.De hele hoge ambtenarenpensioenen (van wel € 6.000 bruto en meer) trekken het gemiddelde ambtenarenpensioen naar boven. Een gemiddelde zegt dus niet zo veel, dat klopt. Niet alle ambtenaren krijgen elke maand zo'n riant bedrag. En het is juist dat veel loontrekkenden ook aan een hoog bedrag komen. Toch zeker zij die het geluk hebben een mooi aanvullend pensioen te hebben. Maar dat geldt bijlange niet voor alle loontrekkenden. Veel werknemers in kmo's hebben geen aanvullend pensioen, of hun werkgever stort maar een lage bijdrage. Ook contractuelen bij de overheid hebben vandaag nog geen aanvullend pensioen, maar evenmin een ambtenarenpensioen.In jullie pensioendossier leggen jullie een aantal pijnpunten bloot: we worden ouder, dus moeten we een langere tijd overbruggen met ons pensioen, onze economie wil niet mee, vijftigplussers vinden geen werk, enz. Maar: is het niet zo dat ook onze behoeften enorm geëvolueerd zijn? Mijn vader heeft gewerkt tot 65 jaar en daarna heeft hij gelukkig nog lang van zijn pensioen genoten. Zonder grote dingen. Mijn ouders gingen wel eens op reis, maar niet peperduur. Ze hadden ook geen dure hobby's en deden het met één auto. Ik moet wel zeggen: ze hadden een eigen huis. Daar heeft Bruno Colmant absoluut een punt: een eigen huis is zeker en vast een pensioenpijler.Caroline L.Helaas vermeldt u de brutobedragen van de gemiddelde pensioenen. Dat geeft de indruk dat de ambtenarenpensioenen heel hoog zijn. Alhoewel mijn bruto hoger is dan € 2.300 ontvang ik netto veel minder dan dat zogezegde gemiddelde! Ik betaal immers belastingen, solidariteitspremie en ziekteverzekering. En gelukkig maar, want veel privépensioenen ontsnappen daaraan omdat ze te laag zijn. En u voegt er terecht aan toe dat de zelfstandigen minder bijdragen, dat wordt al te vaak vergeten! De openbare pensioenen zijn van een niveau dat leefbaar is, de privépensioenen zijn dat eigenlijk niet (...).Jean B.Voor een echte vergelijking moet je inderdaad nettobedragen vergelijken. Om die reden hebben wij een aantal van onze lezers gevraagd om hun echte pensioencijfers door te geven. Wat krijgen ze bruto en wat houden ze daar netto van over? (zie verder: 6 lezers, 6 verschillende pensioenen). Het klopt dat het verschil tussen een gemiddeld privépensioen en een gemiddeld ambtenarenpensioen netto minder groot uitvalt. Dat is ook zo bij hun lonen. Maar het blijft een feit dat er een verschil is, ook in de pensioenberekening. Bij ambtenaren wordt het pensioen berekend over de laatste tien loopbaanjaren, bij loontrekkenden tellen alle gewerkte jaren mee, ook de beginjaren met de laagste lonen.Werkgevers zijn niet verplicht een aanvullend pensioen op te bouwen. Ikzelf heb ook nooit een bedrijfswagen gehad, geen maaltijdcheques... Maar er is nog een punt waarover jullie het niet hebben gehad en dat een enorm verschil maakt tussen de stelsels: vastbenoemde ambtenaren hebben werkzekerheid voor het leven. Zij hoeven zich vandaag geen zorgen te maken of ze morgen nog werk zullen hebben. Zij kennen niet de slapeloze nachten van werknemers zoals die bij ING, Axa, Eram, Caterpillar, enz.Willy D.Interessant om lezen dat experts er andere visies op nahouden, al zijn degenen in jullie artikel het blijkbaar wel eens dat we naar een soort basispensioen en een aanvulling moeten evolueren. Wat me wel wat angst inboezemt is de stelling van de heren Scholliers en Vuchelen dat we beter naar een kapitalisatiesysteem zouden evolueren. Dan wordt het ieder voor zich. Zij rekenen uit dat je vanaf je 20ste elke maand € 97,13 per maand zou moeten sparen. Ik kan hen zeggen: dat is niet voor iedereen mogelijk.Anja D.S.