Via de veilingsite http://eenmaal-andermaal.be kunnen kandidaat-kopers een bod uitbrengen op onroerende goederen. De website werkt samen met vastgoedmakelaars. Na de bieding worden koper en verkoper met elkaar in contact gebracht. Deze manier van werken werd volgens de rechter in eerste aanleg en in beroep als wettig aanvaard omdat het hier gaat om een voorstel van de kandidaat-kopers en niet om een bindend akkoord. De biedingen hebben dus een 'vrijblijvend karakter'. Het Hof van Cassatie heeft deze visie bijgetreden.

De rechterlijke uitspraken kwamen er nadat de Nationale Kamer van Notarissen en het Genootschap van Notarissen van de Provincie Antwerpen hadden aangegeven dat dergelijke verkopen enkel door notarissen georganiseerd mochten worden.

De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat laat weten dat zij het belangrijk vindt dat kandidaat-kopers het verschil zien tussen bindende en niet-bindende online vastgoedveilingen. Als de veilingen niet bindend zijn, kunnen de voorwaarden nog wijzigen.

Zelf hebben de notarissen een eigen website, www.notaclick.be, waar u ook online een bod kunt uitbrengen. Let wel, het bod dat u hier uitbrengt is bindend. Anderzijds engageert de verkoper zich om zijn voorwaarden niet meer te wijzigen.

Overeenkomst en tarieven

Er is enkel een overeenkomst tussen de makelaar en de verkoper. Als koper sluit u geen overeenkomst met de makelaar en betaalt u dus geen commissie. Die wordt enkel gedragen door de verkoper. Verkoopt u via een makelaar, dan moet u weten dat er geen vaste tarieven zijn. Dat is niet zo voor notarissen. Zij hebben wettelijk vastgelegde barema's voor hun ambtsverlening bij verkoop van onroerende goederen.

Een compromis is bindend

Let op met het tekenen van een compromis of voorlopige verkoopovereenkomst. De term 'voorlopig' is hier misleidend. Eenmaal uw handtekening onder het compromis, is de koop definitief. U kunt wel een compromis tekenen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening. Als de makelaar hiertoe bereid is en de verkoper-eigenaar ook akkoord gaat, kunt u ook een aankoopoptie tekenen. Een aankoopoptie betekent dat de verkoper zich ertoe verbindt binnen de overeengekomen termijn (bijvoorbeeld 7 dagen) het onroerend goed niet aan iemand anders te verkopen en het aan u te verkopen tegen de overeengekomen prijs als u de optie licht.

Meer info

- Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, www.biv.be, 02 505 38 50.

- Confederatie Immobiliënberoepen, www.cib.be, 09 222 06 22

- Vlaamse Vastgoedfederatie, www.vvf.be, 013 55 55 50

Via de veilingsite http://eenmaal-andermaal.be kunnen kandidaat-kopers een bod uitbrengen op onroerende goederen. De website werkt samen met vastgoedmakelaars. Na de bieding worden koper en verkoper met elkaar in contact gebracht. Deze manier van werken werd volgens de rechter in eerste aanleg en in beroep als wettig aanvaard omdat het hier gaat om een voorstel van de kandidaat-kopers en niet om een bindend akkoord. De biedingen hebben dus een 'vrijblijvend karakter'. Het Hof van Cassatie heeft deze visie bijgetreden. De rechterlijke uitspraken kwamen er nadat de Nationale Kamer van Notarissen en het Genootschap van Notarissen van de Provincie Antwerpen hadden aangegeven dat dergelijke verkopen enkel door notarissen georganiseerd mochten worden.De Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat laat weten dat zij het belangrijk vindt dat kandidaat-kopers het verschil zien tussen bindende en niet-bindende online vastgoedveilingen. Als de veilingen niet bindend zijn, kunnen de voorwaarden nog wijzigen.Zelf hebben de notarissen een eigen website, www.notaclick.be, waar u ook online een bod kunt uitbrengen. Let wel, het bod dat u hier uitbrengt is bindend. Anderzijds engageert de verkoper zich om zijn voorwaarden niet meer te wijzigen. Overeenkomst en tarievenEr is enkel een overeenkomst tussen de makelaar en de verkoper. Als koper sluit u geen overeenkomst met de makelaar en betaalt u dus geen commissie. Die wordt enkel gedragen door de verkoper. Verkoopt u via een makelaar, dan moet u weten dat er geen vaste tarieven zijn. Dat is niet zo voor notarissen. Zij hebben wettelijk vastgelegde barema's voor hun ambtsverlening bij verkoop van onroerende goederen. Een compromis is bindendLet op met het tekenen van een compromis of voorlopige verkoopovereenkomst. De term 'voorlopig' is hier misleidend. Eenmaal uw handtekening onder het compromis, is de koop definitief. U kunt wel een compromis tekenen onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van een lening. Als de makelaar hiertoe bereid is en de verkoper-eigenaar ook akkoord gaat, kunt u ook een aankoopoptie tekenen. Een aankoopoptie betekent dat de verkoper zich ertoe verbindt binnen de overeengekomen termijn (bijvoorbeeld 7 dagen) het onroerend goed niet aan iemand anders te verkopen en het aan u te verkopen tegen de overeengekomen prijs als u de optie licht. Meer info - Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, www.biv.be, 02 505 38 50.- Confederatie Immobiliënberoepen, www.cib.be, 09 222 06 22- Vlaamse Vastgoedfederatie, www.vvf.be, 013 55 55 50