We naderen het jaareinde en dan wordt, meer dan anders, wel eens een schenking overwogen.

Geregistreerd

Onroerende goederen (een huis, appartement, grond) kan je niet onbelast schenken. Je moet ervoor naar de notaris en er moet schenkbelasting worden betaald.

Roerende goederen (geld, een auto, een schilderij) kan je geregistreerd schenken. Dan betaal je schenkingsrechten aan een vlak tarief. In Vlaanderen is dat 3% in de rechte lijn en tussen echtgenoten, wettelijk samenwonende partners en feitelijk samenwonende partners die minstens een jaar samenwonen of 7% tussen anderen. In Brussel is dat 3% in de rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en 7% tussen anderen. In Wallonië is dat 3,3% in de rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en 5,5% tussen anderen. Is die schenkbelasting betaald, dan wordt het bedrag niet meer belast, ongeacht of de schenker nog 3 jaar leeft of niet.

Niet geregistreerd

Roerende goederen kan je ook onbelast schenken. Dat kan via een handgift of een bankgift (geld storten op een rekening). Maar daar hangt wel een voorwaarde aan vast. De schenker moet nog 3 jaar leven, zo niet wordt het bedrag van de schenking bij de nalatenschap gevoegd en moet er erfbelasting op betaald worden.

De belasting die je op een erfenis of een schenking betaalt is gewestelijke materie. In Vlaanderen is er een paar jaar geleden sprake van geweest om de termijn van 3 jaar op 4 jaar te brengen. Uiteindelijk is de termijn van 3 jaar gebleven omdat intussen een ander fiscaal voordeel werd afgeschaft: de 'kaasroute' (goedkoper schenken via de Nederlandse notaris).

Van 3 naar 5 jaar in Wallonië?

Momenteel ligt in Wallonië een ontwerp op tafel om de termijn van 3 jaar op 5 jaar te brengen. De Waalse regering wil op die manier mensen aansporen om een geregistreerde schenking te doen. Het ontwerp moet nog goedgekeurd worden door het parlement.

We naderen het jaareinde en dan wordt, meer dan anders, wel eens een schenking overwogen.Onroerende goederen (een huis, appartement, grond) kan je niet onbelast schenken. Je moet ervoor naar de notaris en er moet schenkbelasting worden betaald.Roerende goederen (geld, een auto, een schilderij) kan je geregistreerd schenken. Dan betaal je schenkingsrechten aan een vlak tarief. In Vlaanderen is dat 3% in de rechte lijn en tussen echtgenoten, wettelijk samenwonende partners en feitelijk samenwonende partners die minstens een jaar samenwonen of 7% tussen anderen. In Brussel is dat 3% in de rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en 7% tussen anderen. In Wallonië is dat 3,3% in de rechte lijn en tussen echtgenoten en wettelijk samenwonende partners en 5,5% tussen anderen. Is die schenkbelasting betaald, dan wordt het bedrag niet meer belast, ongeacht of de schenker nog 3 jaar leeft of niet. Roerende goederen kan je ook onbelast schenken. Dat kan via een handgift of een bankgift (geld storten op een rekening). Maar daar hangt wel een voorwaarde aan vast. De schenker moet nog 3 jaar leven, zo niet wordt het bedrag van de schenking bij de nalatenschap gevoegd en moet er erfbelasting op betaald worden.De belasting die je op een erfenis of een schenking betaalt is gewestelijke materie. In Vlaanderen is er een paar jaar geleden sprake van geweest om de termijn van 3 jaar op 4 jaar te brengen. Uiteindelijk is de termijn van 3 jaar gebleven omdat intussen een ander fiscaal voordeel werd afgeschaft: de 'kaasroute' (goedkoper schenken via de Nederlandse notaris).Momenteel ligt in Wallonië een ontwerp op tafel om de termijn van 3 jaar op 5 jaar te brengen. De Waalse regering wil op die manier mensen aansporen om een geregistreerde schenking te doen. Het ontwerp moet nog goedgekeurd worden door het parlement.