Voor ondernemers die hun activiteiten voeren via een vennootschap, luidt 1 mei een nieuw tijdperk in. Voor de meeste (kmo-)ondernemers wordt de Besloten Vennootschap (BV) dé vennootschapsvorm bij uitstek. Het is de opvolger van de BVBA doch met enkele belangrijke versoepelingen.

Wie een BV wil oprichten, moet geen minimum kapitaal van 18.550 euro meer volstorten. Startende ondernemers kunnen een BV oprichten en alleen arbeid of knowhow inbrengen.

Verder zijn de oprichters van een BV niet langer verplicht om aan elk aandeel slechts één stem toe te kennen. Dit creëert meer mogelijkheden in het kader van bijvoorbeeld de opvolging in familiebedrijven.

Het wordt voortaan ook makkelijker voor de aandeelhouders van een BV om uit te stappen.

Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele wijzigingen. Wie al met een BVBA werkt, zal de statuten moeten aanpassen om die in lijn te brengen met de nieuwe regels voor de BV.

Beperkt aantal vennootschapsvormen

Naast de BV, blijven er maar drie vennootschapsvormen over: de coöperatieve vennootschap (CV) die wordt voorbehouden voor echte coöperaties, de naamloze vennootschap (NV) voor grote en beursgenoteerde ondernemingen en de maatschap.

Andere vennootschapsvormen zoals de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA) of de landbouwvennootschap verdwijnen.

Wie nu werkt met een vennootschapsvorm die verdwijnt, moet de omslag maken naar één van de vier resterende vennootschapsvormen. De beoefenaars van een vrij beroep, die de activiteiten eerder onderbrachten in een coöperatieve vennootschap, zullen moeten kiezen voor een ander "juridisch jasje". Voor ondernemingen die op termijn een beursgang ambiëren, kan de omvorming tot een NV aangewezen zijn.

Beperkte periode om statuten aan te passen

Vennootschappen krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om de statuten aan te passen of om de huidige vennootschapsvorm te wijzigen. Maar ze kunnen ook al vanaf 1 mei de omslag maken.

Reden waarom de Federatie van het Notariaat een chatbot lanceert, een geautomatiseerde antwoorddienst om de nieuwe regels over vennootschappen te verduidelijken. Open vragen stellen kan voorlopig niet, maar de virtuele assistent biedt in een notendop wel al nuttige informatie.

Deze assistent geeft aan wat de opties zijn als de ondernemer moet kiezen voor een andere vennootschapsvorm. Wie bijvoorbeeld aandeelhouder is van een CVBA, verneemt wat de mogelijke alternatieven zijn en wat dan de gevolgen zijn voor het financieel plan, de aansprakelijkheid, de winstverdeling en de stemrechten.

Zo krijgen de aandeelhouders een eerste indicatie van wat hen te doen staat. Om de statuten aan te passen, dienen de ondernemingen aan te kloppen bij een notaris. Die staat garant voor een correcte aanpassing van de statuten en/of voor de omvorming tot een vennootschapsvorm die het best aanleunt bij de wensen van de aandeelhouders. 'Voor aandeelhouders is dit het moment om na te denken over wat ze willen en in hoeverre de soepeler regels daarop een antwoord kunnen bieden', zegt Jan Sap, directeur-generaal van Fednot. 'De puzzelstukken liggen nu op tafel om statuten op maat van de vennootschap en haar aandeelhouders uit te werken'.

De chatbot is te raadplegen via de website Notaris.be (www.notaris.be/opstarten-ondernemen).

Voor ondernemers die hun activiteiten voeren via een vennootschap, luidt 1 mei een nieuw tijdperk in. Voor de meeste (kmo-)ondernemers wordt de Besloten Vennootschap (BV) dé vennootschapsvorm bij uitstek. Het is de opvolger van de BVBA doch met enkele belangrijke versoepelingen.Wie een BV wil oprichten, moet geen minimum kapitaal van 18.550 euro meer volstorten. Startende ondernemers kunnen een BV oprichten en alleen arbeid of knowhow inbrengen.Verder zijn de oprichters van een BV niet langer verplicht om aan elk aandeel slechts één stem toe te kennen. Dit creëert meer mogelijkheden in het kader van bijvoorbeeld de opvolging in familiebedrijven.Het wordt voortaan ook makkelijker voor de aandeelhouders van een BV om uit te stappen.Het zijn maar enkele voorbeelden van de vele wijzigingen. Wie al met een BVBA werkt, zal de statuten moeten aanpassen om die in lijn te brengen met de nieuwe regels voor de BV.Naast de BV, blijven er maar drie vennootschapsvormen over: de coöperatieve vennootschap (CV) die wordt voorbehouden voor echte coöperaties, de naamloze vennootschap (NV) voor grote en beursgenoteerde ondernemingen en de maatschap.Andere vennootschapsvormen zoals de Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA) of de landbouwvennootschap verdwijnen.Wie nu werkt met een vennootschapsvorm die verdwijnt, moet de omslag maken naar één van de vier resterende vennootschapsvormen. De beoefenaars van een vrij beroep, die de activiteiten eerder onderbrachten in een coöperatieve vennootschap, zullen moeten kiezen voor een ander "juridisch jasje". Voor ondernemingen die op termijn een beursgang ambiëren, kan de omvorming tot een NV aangewezen zijn.Vennootschappen krijgen tot 1 januari 2024 de tijd om de statuten aan te passen of om de huidige vennootschapsvorm te wijzigen. Maar ze kunnen ook al vanaf 1 mei de omslag maken.Reden waarom de Federatie van het Notariaat een chatbot lanceert, een geautomatiseerde antwoorddienst om de nieuwe regels over vennootschappen te verduidelijken. Open vragen stellen kan voorlopig niet, maar de virtuele assistent biedt in een notendop wel al nuttige informatie.Deze assistent geeft aan wat de opties zijn als de ondernemer moet kiezen voor een andere vennootschapsvorm. Wie bijvoorbeeld aandeelhouder is van een CVBA, verneemt wat de mogelijke alternatieven zijn en wat dan de gevolgen zijn voor het financieel plan, de aansprakelijkheid, de winstverdeling en de stemrechten.Zo krijgen de aandeelhouders een eerste indicatie van wat hen te doen staat. Om de statuten aan te passen, dienen de ondernemingen aan te kloppen bij een notaris. Die staat garant voor een correcte aanpassing van de statuten en/of voor de omvorming tot een vennootschapsvorm die het best aanleunt bij de wensen van de aandeelhouders. 'Voor aandeelhouders is dit het moment om na te denken over wat ze willen en in hoeverre de soepeler regels daarop een antwoord kunnen bieden', zegt Jan Sap, directeur-generaal van Fednot. 'De puzzelstukken liggen nu op tafel om statuten op maat van de vennootschap en haar aandeelhouders uit te werken'.De chatbot is te raadplegen via de website Notaris.be (www.notaris.be/opstarten-ondernemen).