Vandaag kan een verwerping van een erfenis nog gewoon op de griffie van de rechtbank, maar volgens Geens biedt die procedure niet voldoende bescherming. "De verplichte tussenkomst van de notaris laat toe dat de ­betrokkene beter beschermd is en kan handelen met kennis van zaken, aangezien hem raad werd ­verstrekt over de draagwijdte en de gevolgen van de erfkeuze", schrijft hij in zijn wetsontwerp.

De verplichting mag echter geen extra kosten met zich meebrengen, vindt Geens. Wie na tussenkomst van de notaris beslist de erfenis alsnog te verwerpen, moet daarvoor niets betalen.

Financiën telde vorig jaar meer dan 7.000 gevallen waarbij erfgenamen hun erfenis niet ­zomaar wilden aanvaarden, uit vrees een diepe schuldenput te erven. Een groot deel daarvan weigerde zelfs resoluut.

Vandaag kan een verwerping van een erfenis nog gewoon op de griffie van de rechtbank, maar volgens Geens biedt die procedure niet voldoende bescherming. "De verplichte tussenkomst van de notaris laat toe dat de ­betrokkene beter beschermd is en kan handelen met kennis van zaken, aangezien hem raad werd ­verstrekt over de draagwijdte en de gevolgen van de erfkeuze", schrijft hij in zijn wetsontwerp. De verplichting mag echter geen extra kosten met zich meebrengen, vindt Geens. Wie na tussenkomst van de notaris beslist de erfenis alsnog te verwerpen, moet daarvoor niets betalen. Financiën telde vorig jaar meer dan 7.000 gevallen waarbij erfgenamen hun erfenis niet ­zomaar wilden aanvaarden, uit vrees een diepe schuldenput te erven. Een groot deel daarvan weigerde zelfs resoluut.