Uw dossier bij uw advocaat loopt misschien al enkele jaren. Denken we bijvoorbeeld aan het geval dat u in 2011 een echtscheiding startte die nog niet is afgerond en waar nog een procedure vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel hangende is bij de notaris. Of dat u in 2013 uw aannemer dagvaardde, maar dat de zaak nog op de rechtbank hangende is. Waarop moet u in dat geval BTW betalen?

Het staat buiten kijf dat u in dit geval BTW moet betalen op de prestaties die uw advocaat leverde sinds 1 januari 2014. Daar kan u dus sowieso niet onderuit.

Op de prestaties die voordien werden geleverd moet u echter ook BTW betalen, tenzij uw advocaat die met u afrekent uiterlijk op 31 januari 2014. Krijgt u niet tijdig een rekening, dan moet u wel BTW betalen.

U hebt er dus alle belang bij uw advocaat nog even aan te sporen een (tussentijdse) rekening te maken.

Meer over dit thema in Plus Magazine van maart.

Uw dossier bij uw advocaat loopt misschien al enkele jaren. Denken we bijvoorbeeld aan het geval dat u in 2011 een echtscheiding startte die nog niet is afgerond en waar nog een procedure vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel hangende is bij de notaris. Of dat u in 2013 uw aannemer dagvaardde, maar dat de zaak nog op de rechtbank hangende is. Waarop moet u in dat geval BTW betalen?Het staat buiten kijf dat u in dit geval BTW moet betalen op de prestaties die uw advocaat leverde sinds 1 januari 2014. Daar kan u dus sowieso niet onderuit.Op de prestaties die voordien werden geleverd moet u echter ook BTW betalen, tenzij uw advocaat die met u afrekent uiterlijk op 31 januari 2014. Krijgt u niet tijdig een rekening, dan moet u wel BTW betalen.U hebt er dus alle belang bij uw advocaat nog even aan te sporen een (tussentijdse) rekening te maken.Meer over dit thema in Plus Magazine van maart.