Nog tot 31 januari tijd voor een tussentijdse rekening!

16/01/14 om 15:19 - Bijgewerkt om 15:19

Sinds 1 januari 2014 moeten advocaten (meestal) BTW aanrekenen. Dat maakt de factuur 21% duurder.

Uw dossier bij uw advocaat loopt misschien al enkele jaren. Denken we bijvoorbeeld aan het geval dat u in 2011 een echtscheiding startte die nog niet is afgerond en waar nog een procedure vereffening-verdeling van het huwelijksvermogensstelsel hangende is bij de notaris. Of dat u in 2013 uw aannemer dagvaardde, maar dat de zaak nog op de rechtbank hangende is. Waarop moet u in dat geval BTW betalen?

Het staat buiten kijf dat u in dit geval BTW moet betalen op de prestaties die uw advocaat leverde sinds 1 januari 2014. Daar kan u dus sowieso niet onderuit.

Op de prestaties die voordien werden geleverd moet u echter ook BTW betalen, tenzij uw advocaat die met u afrekent uiterlijk op 31 januari 2014. Krijgt u niet tijdig een rekening, dan moet u wel BTW betalen.

U hebt er dus alle belang bij uw advocaat nog even aan te sporen een (tussentijdse) rekening te maken.

Meer over dit thema in Plus Magazine van maart.

Onze partners