In het Staatsblad van 13 juni 2014 verscheen de wet die een uniforme berekening invoert om de waarde van het vruchtgebruik te bepalen.

Ze is van toepassing op alle situaties van vruchtgebruik: als de langstlevende partner het vruchtgebruik erft en zijn kinderen de naakte eigendom, maar ook bij de verkoop van een onroerend goed dat was aangekocht met een gesplitste aankoop (de ouder(s) het vruchtgebruik en de kinderen de naakte eigendom) en er een verdeling van de verkoopprijs moet gebeuren.

Enkel voor burgerlijke omzetting

Let op! Zowel de fiscus als notarissen berekenen de waarde van het vruchtgebruik. De fiscus doet dit om te bepalen hoeveel successierechten de vruchtgebruiker moet betalen en hoeveel successierechten de naakte eigenaar verschuldigd is. De fiscus gebruikt een andere methode voor de omzetting dan de notarissen voor het burgerlijke stuk (erfrecht, verdeling bij verkoop). De nieuwe wet met de uniforme berekening slaat enkel op de burgerlijke omzetting! Daar was het immers zo dat er verschillende tabellen gebruikt werden, die tot een verschillend resultaat leidden.

Tabel

Voortaan zal de minister van Justitie elk jaar een tabel publiceren in het Staatsblad, waarmee je de waarde van je vruchtgebruik kan berekenen. De wet verscheen dus al in juni 2014, maar kon pas in werking treden 10 dagen nadat de omzettingstabel bekendgemaakt was in het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurde op 15 januari 2015, zodat de wet nu effectief kan toegepast worden vanaf 25 januari 2015.

Niet verplicht

De nieuwe berekeningsmethode gebruiken is geen verplichting. Als de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker akkoord raken over de omzetting, mogen ze ook afwijken van de wettelijke waardebepaling. Maar raken ze het niet eens, dan komt de zaak voor de rechter, die wel naar de wettelijke bepaling zal teruggrijpen.

Voorbeelden van omzetting van vruchtgebruik vind je in Plus Magazine nr.312 van februari 2015.

In het Staatsblad van 13 juni 2014 verscheen de wet die een uniforme berekening invoert om de waarde van het vruchtgebruik te bepalen. Ze is van toepassing op alle situaties van vruchtgebruik: als de langstlevende partner het vruchtgebruik erft en zijn kinderen de naakte eigendom, maar ook bij de verkoop van een onroerend goed dat was aangekocht met een gesplitste aankoop (de ouder(s) het vruchtgebruik en de kinderen de naakte eigendom) en er een verdeling van de verkoopprijs moet gebeuren.Let op! Zowel de fiscus als notarissen berekenen de waarde van het vruchtgebruik. De fiscus doet dit om te bepalen hoeveel successierechten de vruchtgebruiker moet betalen en hoeveel successierechten de naakte eigenaar verschuldigd is. De fiscus gebruikt een andere methode voor de omzetting dan de notarissen voor het burgerlijke stuk (erfrecht, verdeling bij verkoop). De nieuwe wet met de uniforme berekening slaat enkel op de burgerlijke omzetting! Daar was het immers zo dat er verschillende tabellen gebruikt werden, die tot een verschillend resultaat leidden. Voortaan zal de minister van Justitie elk jaar een tabel publiceren in het Staatsblad, waarmee je de waarde van je vruchtgebruik kan berekenen. De wet verscheen dus al in juni 2014, maar kon pas in werking treden 10 dagen nadat de omzettingstabel bekendgemaakt was in het Belgisch Staatsblad. Dat gebeurde op 15 januari 2015, zodat de wet nu effectief kan toegepast worden vanaf 25 januari 2015. De nieuwe berekeningsmethode gebruiken is geen verplichting. Als de naakte eigenaar en de vruchtgebruiker akkoord raken over de omzetting, mogen ze ook afwijken van de wettelijke waardebepaling. Maar raken ze het niet eens, dan komt de zaak voor de rechter, die wel naar de wettelijke bepaling zal teruggrijpen.Voorbeelden van omzetting van vruchtgebruik vind je in Plus Magazine nr.312 van februari 2015.