Enkele tientallen economen schreven mee aan 'The Return of the Deficit. Public Finance in Belgium over 2000-2010'. Het nieuwe werk biedt een overzicht van het begrotingsbeleid in België, het belastingssysteem en de sociale zekerheid, het schuldbeheer... tijdens het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Ook aan de macro-economische en de Europese context wordt aandacht geschonken.

Tijdens de voorstelling viel op dat verschillende toplui (opnieuw) waarschuwen voor de impact van de vergrijzing. "Als we meer intergenerationele solidariteit willen creëren, zullen we meer begrotingsdiscipline aan de dag moeten leggen", zei Etienne de Calataÿ, chief economist bij Bank Degroof en een van de coördinatoren van het boek.

Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, noemde de vergrijzing expliciet een van de twee grote uitdagingen van het lopende decennium. "De vergrijzing komt nu pas echt op gang. Daar moet iets aan gedaan worden of de controle op de publieke financiën gaat verloren."

Daarnaast moeten volgens Coene dringend de uitgaven in de sociale zekerheid aan banden gelegd worden. "Als we daar niets aan doen, wordt het moeilijk om tegen 2015 een evenwicht te halen."

Een andere spreker was Philippe Maystadt. De vroegere minister van Begroting en van Financiën kan zich helemaal vinden in de bijdrage van oud-minister en professor Frank Vandenbroucke. Die schrijft dat de impact van de hervormingen in het pensioen- en werkgelegenheidsbeleid van de regering-Di Rupo "niet te ontkennen" is. "Maar tegelijk toont hij dat we nog maar aan het begin van de noodzakelijke hervormingen staan: nieuwe hervormingsgolven moeten volgen." Zelf oppert Maystadt een koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting.

Enkele tientallen economen schreven mee aan 'The Return of the Deficit. Public Finance in Belgium over 2000-2010'. Het nieuwe werk biedt een overzicht van het begrotingsbeleid in België, het belastingssysteem en de sociale zekerheid, het schuldbeheer... tijdens het eerste decennium van de eenentwintigste eeuw. Ook aan de macro-economische en de Europese context wordt aandacht geschonken. Tijdens de voorstelling viel op dat verschillende toplui (opnieuw) waarschuwen voor de impact van de vergrijzing. "Als we meer intergenerationele solidariteit willen creëren, zullen we meer begrotingsdiscipline aan de dag moeten leggen", zei Etienne de Calataÿ, chief economist bij Bank Degroof en een van de coördinatoren van het boek. Luc Coene, de gouverneur van de Nationale Bank, noemde de vergrijzing expliciet een van de twee grote uitdagingen van het lopende decennium. "De vergrijzing komt nu pas echt op gang. Daar moet iets aan gedaan worden of de controle op de publieke financiën gaat verloren." Daarnaast moeten volgens Coene dringend de uitgaven in de sociale zekerheid aan banden gelegd worden. "Als we daar niets aan doen, wordt het moeilijk om tegen 2015 een evenwicht te halen." Een andere spreker was Philippe Maystadt. De vroegere minister van Begroting en van Financiën kan zich helemaal vinden in de bijdrage van oud-minister en professor Frank Vandenbroucke. Die schrijft dat de impact van de hervormingen in het pensioen- en werkgelegenheidsbeleid van de regering-Di Rupo "niet te ontkennen" is. "Maar tegelijk toont hij dat we nog maar aan het begin van de noodzakelijke hervormingen staan: nieuwe hervormingsgolven moeten volgen." Zelf oppert Maystadt een koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting.