Deze woensdag 15 juni werd het ontwerp van wet ter bepaling van de maatregelen tot toewijzing van de 25 miljoen euro voor de laagste pensioenen goedgekeurd door de Commissie Sociale Zaken van de Kamer.

De tekst voorziet dat de minimumpensioenen met 0,7% worden verhoogd voor de gepensioneerden die over een volledige loopbaan beschikken (45 effectieve loopbaanjaren of gelijkgestelde periodes) in het stelsel van de werknemers of de zelfstandigen.

De verhoging zal doorgevoerd worden in de vorm van een inhaalpremie die zal worden gestort in december 2016. Vanaf 2017 zal het maandelijkse pensioenbedrag worden verhoogd.

Deze verhoging van het minimumpensioen geldt als aanvulling voor de verhoging van 2% die reeds is doorgevoerd in september 2015. De totale verhoging in één jaar tijd bedraagt dus 2,7%, wat een verhoging betekent van € 31 per maand voor een alleenstaande gepensioneerde met een volledige loopbaan.

Deze woensdag 15 juni werd het ontwerp van wet ter bepaling van de maatregelen tot toewijzing van de 25 miljoen euro voor de laagste pensioenen goedgekeurd door de Commissie Sociale Zaken van de Kamer. De tekst voorziet dat de minimumpensioenen met 0,7% worden verhoogd voor de gepensioneerden die over een volledige loopbaan beschikken (45 effectieve loopbaanjaren of gelijkgestelde periodes) in het stelsel van de werknemers of de zelfstandigen. De verhoging zal doorgevoerd worden in de vorm van een inhaalpremie die zal worden gestort in december 2016. Vanaf 2017 zal het maandelijkse pensioenbedrag worden verhoogd.Deze verhoging van het minimumpensioen geldt als aanvulling voor de verhoging van 2% die reeds is doorgevoerd in september 2015. De totale verhoging in één jaar tijd bedraagt dus 2,7%, wat een verhoging betekent van € 31 per maand voor een alleenstaande gepensioneerde met een volledige loopbaan.