Naast het honorarium van de notaris, dat vastgelegd is bij koninklijk besluit, komen er bij de aankoop van vastgoed nog heel wat andere kosten kijken. De grootste uitgavenpost zijn ongetwijfeld de registratierechten (een gewestelijke belasting), maar er zijn ook nog een aantal andere vaste kosten.

Meer formaliteiten

Bij de aankoop van vastgoed komen alsmaar meer formaliteiten (het opvragen van de nodige attesten zoals het bodemattest bijvoorbeeld) en die kosten allemaal geld.

  • Duurder Het is niet uitzonderlijk dat het opvragen van allerlei documenten en attesten om een authentieke akte op te maken voor een (hypothecair krediet of verkoop) meer dan ? 100 bedraagt.
  • Talrijker De wetgeverwil dat alle betrokkenen bij een verkoop beter geïnformeerd zijn, maar daardoor werden er ook meer formaliteiten opgelegd die de taak van de notaris verzwaren en bijgevolg ook de factuur voor de burger: een uittreksel uit het kadaster, een bodemattest, opzoekingen over fiscale en sociale schulden,...

Hoe bereken je de kosten?

Op de website van de Federatie van de notarissen vind je een aangepaste rekenmodule voor de aktekosten bij de aankoop van vastgoed. Er wordt ook rekening gehouden met verschillende mogelijke abattementen (vrijstellingen).

Je vindt er ook een module om de aktekosten bij het sluiten van een hypothecair krediet te berekenen en om de aktekosten bij een schenking te berekenen.

Meer weten: www. notaris.be

Naast het honorarium van de notaris, dat vastgelegd is bij koninklijk besluit, komen er bij de aankoop van vastgoed nog heel wat andere kosten kijken. De grootste uitgavenpost zijn ongetwijfeld de registratierechten (een gewestelijke belasting), maar er zijn ook nog een aantal andere vaste kosten.Bij de aankoop van vastgoed komen alsmaar meer formaliteiten (het opvragen van de nodige attesten zoals het bodemattest bijvoorbeeld) en die kosten allemaal geld. Op de website van de Federatie van de notarissen vind je een aangepaste rekenmodule voor de aktekosten bij de aankoop van vastgoed. Er wordt ook rekening gehouden met verschillende mogelijke abattementen (vrijstellingen).Je vindt er ook een module om de aktekosten bij het sluiten van een hypothecair krediet te berekenen en om de aktekosten bij een schenking te berekenen.Meer weten: www. notaris.be