In het artikel 'Alimentatie voor kinderen? Nieuwe regeld' wordt de nieuwe wet over de onderhoudsplicht van ouders tegenover hun niet-zelfstandige kinderen van augustus 2010 besproken. Deze nieuwe wet wijzigt het Burgerlijk Wetboek, en dat heeft ook gevolgen op fiscaal vlak.

Buitengewone kosten

De nieuwe wet bepaalt expliciet dat de onderhoudsbijdrage ook buitengewone kosten omvat, zoals bijv. de kosten voor een dure medische behandeling. Gevolg is dat de buitengewone kosten nu ook zonder verdere discussie als onderhoudsuitkering fiscaal aftrekbaar zijn. Tot voor de wetswijziging durfde de controleambtenaren daar al eens moeilijk over te doen. De fiscale wetgeving vereist immers dat de onderhoudsuitkering "regelmatig" moet worden toegekend of betaald om aftrekbaar te zijn.

De fiscus meldt nu in zijn circulaire dat hij aanvaardt dat deze voorwaarde van regelmatigheid niet van toepassing is op onderhoudsuitkeringen die uit hun aard geen periodiek karakter hebben (zoals buitengewone kosten).

Tegelijk steekt de fiscus echter zijn vingertje op: zogenaamde fiscale optimalisatie is uit den boze! Onregelmatige uitkeringen mogen dus niet worden verward met willekeurig verhoogde uitkeringen, die wel eens zouden kunnen geïnspireerd zijn door een toevallig hoog jaarinkomen...

De kindrekening

Ingevolge de wetswijziging kan de rechter opleggen dat (een deel van) de onderhoudsuitkeringen worden gestort op een zogenaamde kindrekening. De FOD Financiën meldt dat dit op fiscaal vlak geen verschil uitmaakt met andere betalingen van onderhoudsbijdragen ten behoeve van het onderhoudsgerechtigde kind. Er is geen enkele invloed op de belastbaarheid of de aftrekbaarheid van deze onderhoudsbijdragen.

Bron: Circulaire nr. Ci. RH. 241/605.665 (AOIF 55/2010) van 05.08.2010.

In het artikel 'Alimentatie voor kinderen? Nieuwe regeld' wordt de nieuwe wet over de onderhoudsplicht van ouders tegenover hun niet-zelfstandige kinderen van augustus 2010 besproken. Deze nieuwe wet wijzigt het Burgerlijk Wetboek, en dat heeft ook gevolgen op fiscaal vlak. De nieuwe wet bepaalt expliciet dat de onderhoudsbijdrage ook buitengewone kosten omvat, zoals bijv. de kosten voor een dure medische behandeling. Gevolg is dat de buitengewone kosten nu ook zonder verdere discussie als onderhoudsuitkering fiscaal aftrekbaar zijn. Tot voor de wetswijziging durfde de controleambtenaren daar al eens moeilijk over te doen. De fiscale wetgeving vereist immers dat de onderhoudsuitkering "regelmatig" moet worden toegekend of betaald om aftrekbaar te zijn. De fiscus meldt nu in zijn circulaire dat hij aanvaardt dat deze voorwaarde van regelmatigheid niet van toepassing is op onderhoudsuitkeringen die uit hun aard geen periodiek karakter hebben (zoals buitengewone kosten). Tegelijk steekt de fiscus echter zijn vingertje op: zogenaamde fiscale optimalisatie is uit den boze! Onregelmatige uitkeringen mogen dus niet worden verward met willekeurig verhoogde uitkeringen, die wel eens zouden kunnen geïnspireerd zijn door een toevallig hoog jaarinkomen... Ingevolge de wetswijziging kan de rechter opleggen dat (een deel van) de onderhoudsuitkeringen worden gestort op een zogenaamde kindrekening. De FOD Financiën meldt dat dit op fiscaal vlak geen verschil uitmaakt met andere betalingen van onderhoudsbijdragen ten behoeve van het onderhoudsgerechtigde kind. Er is geen enkele invloed op de belastbaarheid of de aftrekbaarheid van deze onderhoudsbijdragen. Bron: Circulaire nr. Ci. RH. 241/605.665 (AOIF 55/2010) van 05.08.2010.