Dat er bij een beslissing tot afbraak en heropbouw niet over één nacht ijs wordt gegaan, is logisch. De Algemene Vergadering van eigenaars (AV) beslist hierover. Maar of er nu een 4/5 meerderheid nodig is of eenparigheid van stemmen om die beslissing te nemen, dat heeft wel enige tijd geduurd eer die kogel door de kerk was. Het appartementsrecht is de laatste jaren dan ook al meer dan eens aangepast.

Vanaf 1 januari 2019 kon de AV met 4/5 meerderheid beslissen over de afbraak en volledige heropbouw van een gebouw als dat nodig was om hygiëne of veiligheidsredenen, of wanneer de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. De wet van 18 juni 2018 bepaalde ook dat elke mede-eigenaar onder bepaalde voorwaarden afstand kan doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars, die daarvoor een vergoeding betalen.

Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde de bepaling, waardoor er tijdelijk terug een eenparigheid van stemmen nodig was. Maar er kwam een nieuwe wet. Sinds augustus 2020 kan de algemene vergadering terug met 4/5 meerderheid beslissen om het gebouw af te breken. En ook de mogelijkheid om je kavel af te staan aan de andere mede-eigenaars, mits vergoeding, werd behouden.

Naar de vrederechter

Er is wel in een bijkomende procedure voorzien: wordt de 4/5 meerderheid gehaald, maar een mede-eigenaar is niet akkoord, dan zal de vereniging van mede-eigenaars, binnen de 4 maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatshad, naar de vrederechter moeten stappen. Die oordeelt over de wettigheid van de beslissing. Hij/zij bepaalt ook hoeveel de vergoeding bedraagt van de mede-eigenaar die afstand doet van zijn kavel, op basis van de actuele marktwaarde.

De kosten van deze procedure bij de vrederechter zijn voor de vereniging van mede-eigenaars. De mede-eigenaars die de beslissing tot afbraak en heropbouw niet goedkeurden moeten niet bijdragen.

Dat er bij een beslissing tot afbraak en heropbouw niet over één nacht ijs wordt gegaan, is logisch. De Algemene Vergadering van eigenaars (AV) beslist hierover. Maar of er nu een 4/5 meerderheid nodig is of eenparigheid van stemmen om die beslissing te nemen, dat heeft wel enige tijd geduurd eer die kogel door de kerk was. Het appartementsrecht is de laatste jaren dan ook al meer dan eens aangepast. Vanaf 1 januari 2019 kon de AV met 4/5 meerderheid beslissen over de afbraak en volledige heropbouw van een gebouw als dat nodig was om hygiëne of veiligheidsredenen, of wanneer de aanpassing van het gebouw aan de wettelijke bepalingen buitensporig zou zijn. De wet van 18 juni 2018 bepaalde ook dat elke mede-eigenaar onder bepaalde voorwaarden afstand kan doen van zijn kavel ten gunste van de andere mede-eigenaars, die daarvoor een vergoeding betalen. Een arrest van het Grondwettelijk Hof vernietigde de bepaling, waardoor er tijdelijk terug een eenparigheid van stemmen nodig was. Maar er kwam een nieuwe wet. Sinds augustus 2020 kan de algemene vergadering terug met 4/5 meerderheid beslissen om het gebouw af te breken. En ook de mogelijkheid om je kavel af te staan aan de andere mede-eigenaars, mits vergoeding, werd behouden. Er is wel in een bijkomende procedure voorzien: wordt de 4/5 meerderheid gehaald, maar een mede-eigenaar is niet akkoord, dan zal de vereniging van mede-eigenaars, binnen de 4 maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatshad, naar de vrederechter moeten stappen. Die oordeelt over de wettigheid van de beslissing. Hij/zij bepaalt ook hoeveel de vergoeding bedraagt van de mede-eigenaar die afstand doet van zijn kavel, op basis van de actuele marktwaarde.De kosten van deze procedure bij de vrederechter zijn voor de vereniging van mede-eigenaars. De mede-eigenaars die de beslissing tot afbraak en heropbouw niet goedkeurden moeten niet bijdragen.