Sinds 1 januari 2014 hebben alle werknemers hetzelfde statuut. Dit betekent echter niet dat arbeiders en bedienden nu meteen helemaal gelijkgeschakeld zijn. De verschillen inzake vakantiegeld en aanvullend pensioen moeten nog worden weggewerkt. En dat zal niet voor direct zijn. Wat de aanvullende pensioenen betreft, spraken de sociale partners af dat de harmonisering tussen beide statuten er moet zijn tegen 2025. Dat is dus niet voor morgen...

Is wél geregeld:

  • Nieuwe opzegtermijnen (uitgedrukt in weken)
  • Geen proefperiode meer
  • Outplacement op basis van anciënniteit (en niet langer op basis van leeftijd)
  • Geen carensdag meer voor arbeiders (de eerste dag ziekte werd voor arbeiders vroeger niet betaald als het ging om een ziekte van minder dan 14 dagen)
  • Ontslagmotivering voor arbeiders én bedienden .

De details over elk van deze punten leest u in Plus Magazine van april. In het magazine werd een verkorte tabel van de opzegtermijnen gepubliceerd tot 20 jaar anciënniteit. Hieronder vindt u een vollediger tabel. Vanaf 22 jaar anciënniteit komt er telkens 1 week bij per extra jaar anciënniteit als de opzeg uitgaat van de werkgever. Geeft de werknemer zelf ontslag, dan blijft de termijn 13 weken vanaf 8 jaar anciënniteit.

NIEUW Recent werd ook bericht dat er meer belastingen zullen moeten worden betaald op opzegvergoedingen. Dit heeft te maken met een andere manier van berekenen van de gemiddelde aanslagvoet. Wordt vervolgd...

Nieuwe opzegtermijnen (overeenkomst onbepaalde duur)

Anciënniteit

Opzegging door de werkgever

(in weken)

Opzegging door de werknemer

(in weken)

0 tot < maanden

2

1

3 tot < 6 maanden

4

2

6 tot < 9 maanden

6

3

9 tot < 12 maanden

7

3

12 tot < 15 maanden

8

4

15 tot < 18 maanden

9

4

18 tot < 21 maanden

10

5

21 tot < 24 maanden

11

5

2 jaar tot < 3 jaar

12

6

3 tot < 4 jaar

13

6

4 tot < 5 jaar

15

7

5 tot < 6 jaar

18

9

6 tot < 7 jaar

21

10

7 tot < 8 jaar

24

12

8 tot < 9 jaar

27

13

9 tot < 10 jaar

30

13

10 tot < 11 jaar

33

13

11 tot < 12 jaar

36

13

12 tot < 13 jaar

39

13

13 tot < 14 jaar

42

13

14 tot < 15 jaar

45

13

15 tot < 16 jaar

48

13

16 tot < 17 jaar

51

13

17 tot < 18 jaar

54

13

18 tot < 19 jaar

57

13

19 tot < 20 jaar

60

13

20 tot < 21 jaar

62

13

21 tot < 22 jaar

63

13

22 tot < 23 jaar

64

13

23 tot < 24 jaar

65

13

24 tot < 25 jaar

66

13

25 tot < 26 jaar

67

13

Enz...

Sinds 1 januari 2014 hebben alle werknemers hetzelfde statuut. Dit betekent echter niet dat arbeiders en bedienden nu meteen helemaal gelijkgeschakeld zijn. De verschillen inzake vakantiegeld en aanvullend pensioen moeten nog worden weggewerkt. En dat zal niet voor direct zijn. Wat de aanvullende pensioenen betreft, spraken de sociale partners af dat de harmonisering tussen beide statuten er moet zijn tegen 2025. Dat is dus niet voor morgen... Is wél geregeld:De details over elk van deze punten leest u in Plus Magazine van april. In het magazine werd een verkorte tabel van de opzegtermijnen gepubliceerd tot 20 jaar anciënniteit. Hieronder vindt u een vollediger tabel. Vanaf 22 jaar anciënniteit komt er telkens 1 week bij per extra jaar anciënniteit als de opzeg uitgaat van de werkgever. Geeft de werknemer zelf ontslag, dan blijft de termijn 13 weken vanaf 8 jaar anciënniteit. NIEUW Recent werd ook bericht dat er meer belastingen zullen moeten worden betaald op opzegvergoedingen. Dit heeft te maken met een andere manier van berekenen van de gemiddelde aanslagvoet. Wordt vervolgd... Nieuwe opzegtermijnen (overeenkomst onbepaalde duur)Enz...