Zolang uw keuken niet volledig afgewerkt is, kan de installateur (behalve als anders zou zijn overeengekomen) niet verlangen dat u die volledig betaalt. Krijgt u al een factuur voor het totale bedrag, stuur dan een aangetekende brief waarin u uitlegt waarom u de factuur nog niet volledig betaalt en maan de installateur aan om binnen een welbepaalde termijn de keuken te komen afwerken (bijv. binnen de 14 dagen). U betaalt wel al het deel waarover geen betwisting is. Blijft de installateur ook nadien nog zonder goede reden weigeren de keuken af te werken, dan kunt u naar de rechtbank (vrederechter tot ?1860, daarboven de rechtbank van eerste aanleg) stappen om daar de overeenkomst te laten ontbinden en eventueel een schadevergoeding te vragen. Niet naar de rechtbank stappen en de werken laten uitvoeren door iemand anders, is niet zonder gevaar!

Om zulke problemen in de toekomst te vermijden, kunt u vragen om een clausule in te lassen in de koopovereenkomst waarin staat dat de verkoper of installateur zich ertoe verbindt de keuken te leveren en te plaatsen tegen een bepaalde datum en dat hij u bij gebreke daaraan 'van rechtswege en zonder ingebrekestelling' een schadevergoeding per dag vertraging verschuldigd is.

Zolang uw keuken niet volledig afgewerkt is, kan de installateur (behalve als anders zou zijn overeengekomen) niet verlangen dat u die volledig betaalt. Krijgt u al een factuur voor het totale bedrag, stuur dan een aangetekende brief waarin u uitlegt waarom u de factuur nog niet volledig betaalt en maan de installateur aan om binnen een welbepaalde termijn de keuken te komen afwerken (bijv. binnen de 14 dagen). U betaalt wel al het deel waarover geen betwisting is. Blijft de installateur ook nadien nog zonder goede reden weigeren de keuken af te werken, dan kunt u naar de rechtbank (vrederechter tot ?1860, daarboven de rechtbank van eerste aanleg) stappen om daar de overeenkomst te laten ontbinden en eventueel een schadevergoeding te vragen. Niet naar de rechtbank stappen en de werken laten uitvoeren door iemand anders, is niet zonder gevaar! Om zulke problemen in de toekomst te vermijden, kunt u vragen om een clausule in te lassen in de koopovereenkomst waarin staat dat de verkoper of installateur zich ertoe verbindt de keuken te leveren en te plaatsen tegen een bepaalde datum en dat hij u bij gebreke daaraan 'van rechtswege en zonder ingebrekestelling' een schadevergoeding per dag vertraging verschuldigd is.