Als uw firma een wagen ter beschikking stelt waarmee u ook privékilometers mag doen, vormt dir voor u een voordeel in natura. Dit voordeel wordt sinds begin dit jaar op een andere manier berekend dan voorheen.

Op de website van de FOD Financiën vindt u uitleg over de berekening van het voordeel en een hele reeks veelgestelde vragen (met hun antwoord)

Een voorbeeld:

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stelt, dient er dan naast het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen nog een afzonderlijk voordeel van alle aard te worden belast voor het persoonlijk gebruik van de tankkaart? FAQ nr.11

Antwoord: Wanneer een werkgever zowel een bedrijfswagen als een tankkaart ter beschikking stelt, dient er slechts één belastbaar voordeel van alle aard te worden belast, met name het forfaitair geraamde voordeel van alle aard dat van toepassing is voor bedrijfswagens.

Rode lijn

De nieuwe voorbeelden en nieuwe vragen (met hun antwoorden) zijn aangeduid met een rode lijn in de marge. Zij zijn van toepassing (wat de personenbelasting en de bedrijfsvoorheffing betreft) op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf 1 januari 2012, respectievelijk 1 mei 2012.

Meer info en FAQ's op: www.minfin.fgov.be.

Als uw firma een wagen ter beschikking stelt waarmee u ook privékilometers mag doen, vormt dir voor u een voordeel in natura. Dit voordeel wordt sinds begin dit jaar op een andere manier berekend dan voorheen. Op de website van de FOD Financiën vindt u uitleg over de berekening van het voordeel en een hele reeks veelgestelde vragen (met hun antwoord)Een voorbeeld:Wanneer een werkgever een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stelt, dient er dan naast het belastbaar voordeel van alle aard voor het persoonlijk gebruik van de bedrijfswagen nog een afzonderlijk voordeel van alle aard te worden belast voor het persoonlijk gebruik van de tankkaart? FAQ nr.11Antwoord: Wanneer een werkgever zowel een bedrijfswagen als een tankkaart ter beschikking stelt, dient er slechts één belastbaar voordeel van alle aard te worden belast, met name het forfaitair geraamde voordeel van alle aard dat van toepassing is voor bedrijfswagens.Rode lijnDe nieuwe voorbeelden en nieuwe vragen (met hun antwoorden) zijn aangeduid met een rode lijn in de marge. Zij zijn van toepassing (wat de personenbelasting en de bedrijfsvoorheffing betreft) op de voordelen van alle aard die worden toegekend vanaf 1 januari 2012, respectievelijk 1 mei 2012.Meer info en FAQ's op: www.minfin.fgov.be.