De nieuwe regels van het erfrecht treden in werking op 1 september 2018. Op die dag zullen ook de nieuwe regels van de Vlaamse erfbelasting in voege gaan.

Extra vrijstelling voor langstlevende partner

Als er kinderen zijn (en geen huwelijkscontract dat iets anders voorziet), dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de nalatenschap en de kinderen de naakte eigendom. De langstlevende partner geniet vandaag al van een vrijstelling van zijn geërfde deel in de gezinswoning, dus van het vruchtgebruik van de woning. Erft de langstlevende daarnaast ook geld of nog een ander onroerend goed, dat is niet vrijgesteld.

Vanaf september 2018 komt er een extra vrijstelling van € 50.000. De vrijstelling geldt voor wie gehuwd is, maar ook voor wie wettelijk of feitelijk samenwoont.

Verlaging tarieven in de zijlijn

Wie geen kinderen heeft, laat vaak na aan een broer, zus, neefje of nichtje of een vriend. Maar erven in de zijlijn (dus niet tussen ouders - kinderen- kleinkinderen) is een dure zaak. Het hoogste tarief bedraagt 65%! Vanaf 1 september 2018 wordt dit hoogste tarief in de zijlijn teruggebracht tot 55% (wat nog steeds niet weinig is...). Er komt ook een lager tarief voor erfenissen tot € 35.000 tussen broers en zussen. Momenteel betaalt een broer of zus 30% op de eerste schijf van € 75.000. Vanaf 1 september 2018 betaalt hij/zij 25% op de eerste schijf van € 35.000.

Een flexibele erfenissprong

Het is niet de eerste keer dat we het woord 'erfenissprong' horen. Een deel naar je rechtstreeks naar je kleinkinderen laten gaan kon al veel langer, voor zover je de reserve van je eigen kinderen respecteerde. Een paar jaar geleden kwam er een andere mogelijkheid bij: als de tussengeneratie (de kinderen) zijn erfenis weigert, dan gaat ze naar de kleinkinderen. Probleem hiermee was dat je als grootouders niet zeker wist of jouw kinderen wel degelijk hun erfenis zouden weigeren. En het was ook alles of niets. Iemand kon niet 'gedeeltelijk weigeren'.

Er komt nu een nieuwe mogelijkheid bij: wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder, grootouder), kan die volledig of voor een deel kosteloos doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen. Voor die kosteloze erfenissprong heb je een jaar de tijd.

De nieuwe regels van het erfrecht treden in werking op 1 september 2018. Op die dag zullen ook de nieuwe regels van de Vlaamse erfbelasting in voege gaan.Als er kinderen zijn (en geen huwelijkscontract dat iets anders voorziet), dan erft de langstlevende partner het vruchtgebruik van de nalatenschap en de kinderen de naakte eigendom. De langstlevende partner geniet vandaag al van een vrijstelling van zijn geërfde deel in de gezinswoning, dus van het vruchtgebruik van de woning. Erft de langstlevende daarnaast ook geld of nog een ander onroerend goed, dat is niet vrijgesteld.Vanaf september 2018 komt er een extra vrijstelling van € 50.000. De vrijstelling geldt voor wie gehuwd is, maar ook voor wie wettelijk of feitelijk samenwoont. Wie geen kinderen heeft, laat vaak na aan een broer, zus, neefje of nichtje of een vriend. Maar erven in de zijlijn (dus niet tussen ouders - kinderen- kleinkinderen) is een dure zaak. Het hoogste tarief bedraagt 65%! Vanaf 1 september 2018 wordt dit hoogste tarief in de zijlijn teruggebracht tot 55% (wat nog steeds niet weinig is...). Er komt ook een lager tarief voor erfenissen tot € 35.000 tussen broers en zussen. Momenteel betaalt een broer of zus 30% op de eerste schijf van € 75.000. Vanaf 1 september 2018 betaalt hij/zij 25% op de eerste schijf van € 35.000. Het is niet de eerste keer dat we het woord 'erfenissprong' horen. Een deel naar je rechtstreeks naar je kleinkinderen laten gaan kon al veel langer, voor zover je de reserve van je eigen kinderen respecteerde. Een paar jaar geleden kwam er een andere mogelijkheid bij: als de tussengeneratie (de kinderen) zijn erfenis weigert, dan gaat ze naar de kleinkinderen. Probleem hiermee was dat je als grootouders niet zeker wist of jouw kinderen wel degelijk hun erfenis zouden weigeren. En het was ook alles of niets. Iemand kon niet 'gedeeltelijk weigeren'.Er komt nu een nieuwe mogelijkheid bij: wie een erfenis krijgt in de rechte lijn (van een partner, ouder, grootouder), kan die volledig of voor een deel kosteloos doorgeven aan zijn of haar eigen kinderen. Voor die kosteloze erfenissprong heb je een jaar de tijd.