Er heerst al langer een spanning tussen officiële en 'spontane' activiteiten. Denken we maar aan de discussies over de Amerikaanse taxidienst Uber of het verhuren van je huis, appartement of kamers via Airbnb. Professionelen klagen aan dat al deze 'vriendendiensten' neerkomen op oneerlijke concurrentie en ontduiking van sociale wetten. Maar onduidelijkheid was troef, want niemand kon met zekerheid zeggen of verhuurders via Airbnb nu al of niet een vergunning moesten aanvragen.

Nieuw decreet

Daarom zal tegen het einde van het jaar een vernieuwd Vlaams Logiesdecreet in werking treden, met een aantal nieuwe regels. Het is daarbij de bedoeling dat internetplatformen zoals Airbnb ook steekproefgewijs aan controles zullen onderworpen worden op het vlak van brandveiligheid, netheid en hygiëne. Om die controle mogelijk te maken zullen deze internetplatformen de gegevens van hun verhuurders aan de Vlaamse overheid moeten bezorgen. Van daar is het maar een stap naar een controle door de belastingdiensten.

Anderzijds zullen er een heleboel administratieve verplichtingen vervallen, zodat het allemaal wat gemakkelijker en vlotter kan verlopen. De controleurs zullen ook eerder een rol als coach vervullen.

Er heerst al langer een spanning tussen officiële en 'spontane' activiteiten. Denken we maar aan de discussies over de Amerikaanse taxidienst Uber of het verhuren van je huis, appartement of kamers via Airbnb. Professionelen klagen aan dat al deze 'vriendendiensten' neerkomen op oneerlijke concurrentie en ontduiking van sociale wetten. Maar onduidelijkheid was troef, want niemand kon met zekerheid zeggen of verhuurders via Airbnb nu al of niet een vergunning moesten aanvragen.Nieuw decreetDaarom zal tegen het einde van het jaar een vernieuwd Vlaams Logiesdecreet in werking treden, met een aantal nieuwe regels. Het is daarbij de bedoeling dat internetplatformen zoals Airbnb ook steekproefgewijs aan controles zullen onderworpen worden op het vlak van brandveiligheid, netheid en hygiëne. Om die controle mogelijk te maken zullen deze internetplatformen de gegevens van hun verhuurders aan de Vlaamse overheid moeten bezorgen. Van daar is het maar een stap naar een controle door de belastingdiensten.Anderzijds zullen er een heleboel administratieve verplichtingen vervallen, zodat het allemaal wat gemakkelijker en vlotter kan verlopen. De controleurs zullen ook eerder een rol als coach vervullen.