"Bij een technologische ramp, zoals de gasontploffing in Gellingen in 2004, is het vaak moeilijk vast te stellen wie aansprakelijk is en wie recht heeft op een schadevergoeding", luidt het bij Assuralia. "Door het nieuwe vergoedingssysteem kunnen slachtoffers van technologische rampen die aan alle vereisten voldoen, al binnen een termijn van zes tot twaalf maanden een vergoeding krijgen." De verzekeraars prefinancieren het systeem en vereffenen onder elkaar de rekeningen wanneer de kwestie van de aansprakelijkheden uitgeklaard is. "Het systeem geldt bovendien als een aanvulling op andere vergoedingen waarop de betrokkene recht heeft, zoals een vergoeding via een arbeidsongevallenverzekeraar of via een hospitalisatieverzekering", aldus Assuralia.

Een slachtoffer komt in aanmerking voor het nieuwe vergoedingssysteem, indien het ongeval aan een menselijke fout te wijten is of een technische oorzaak heeft die zich voordoet in gebouwen, ruwbouwplaatsen of installaties. Bovendien moeten minstens vijf mensen een ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen door het ongeval en moet het ongeval erkend worden als een uitzonderlijk schadegeval door een Comité van Wijzen, dat nagaat of de vaststelling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid een probleem vormt omdat verschillende partijen aansprakelijk kunnen zijn. Het systeem vergoedt kosten die het het gevolg zijn van lichamelijke letsels, zoals hospitalisatie, prothesekosten en aanpassingen aan de woning.

"Bij een technologische ramp, zoals de gasontploffing in Gellingen in 2004, is het vaak moeilijk vast te stellen wie aansprakelijk is en wie recht heeft op een schadevergoeding", luidt het bij Assuralia. "Door het nieuwe vergoedingssysteem kunnen slachtoffers van technologische rampen die aan alle vereisten voldoen, al binnen een termijn van zes tot twaalf maanden een vergoeding krijgen." De verzekeraars prefinancieren het systeem en vereffenen onder elkaar de rekeningen wanneer de kwestie van de aansprakelijkheden uitgeklaard is. "Het systeem geldt bovendien als een aanvulling op andere vergoedingen waarop de betrokkene recht heeft, zoals een vergoeding via een arbeidsongevallenverzekeraar of via een hospitalisatieverzekering", aldus Assuralia. Een slachtoffer komt in aanmerking voor het nieuwe vergoedingssysteem, indien het ongeval aan een menselijke fout te wijten is of een technische oorzaak heeft die zich voordoet in gebouwen, ruwbouwplaatsen of installaties. Bovendien moeten minstens vijf mensen een ernstig lichamelijk letsel hebben opgelopen door het ongeval en moet het ongeval erkend worden als een uitzonderlijk schadegeval door een Comité van Wijzen, dat nagaat of de vaststelling van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid een probleem vormt omdat verschillende partijen aansprakelijk kunnen zijn. Het systeem vergoedt kosten die het het gevolg zijn van lichamelijke letsels, zoals hospitalisatie, prothesekosten en aanpassingen aan de woning.