Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Slechts 3 procent zegt heel veel vertrouwen te hebben in hun pensioenaanbieder.

Ongeveer 8 procent zegt niet te weten hoe de ouwe dag gaat uitpakken. Vooral laagopgeleide werknemers maken zich zorgen. Ook werknemers tussen de 35 en 45 jaar zeggen vaker weinig vertrouwen te hebben in hun pensioenaanbieder in vergelijking met werknemers uit andere leeftijdscategorieën.

Het vertrouwen in het eigen pensioenfonds loopt ook parallel met zich zorgen maken over het inkomen op latere leeftijd. Bijna een vijfde van de werknemers die geen vertrouwen hebben in hun pensioenfonds of -verzekeraar, vrezen dat hun inkomen later niet genoeg zal zijn. Bij de werknemers die hun pensioenaanbieder wel vertrouwen, is dit 4 procent.

Enkele maanden geleden bleek uit interne berekingen van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken dat de pensioenen van miljoenen Nederlanders de komende twee jaar fors zullen dalen. Voor 12,6 miljoen deelnemers in pensioenfondsen dreigde een achteruitgang van gemiddeld 8,2 procent. De dalende pensioenen hebben vooral te maken met de lage rente waarmee Nederlandse pensioenfondsen moeten rekenen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Slechts 3 procent zegt heel veel vertrouwen te hebben in hun pensioenaanbieder. Ongeveer 8 procent zegt niet te weten hoe de ouwe dag gaat uitpakken. Vooral laagopgeleide werknemers maken zich zorgen. Ook werknemers tussen de 35 en 45 jaar zeggen vaker weinig vertrouwen te hebben in hun pensioenaanbieder in vergelijking met werknemers uit andere leeftijdscategorieën. Het vertrouwen in het eigen pensioenfonds loopt ook parallel met zich zorgen maken over het inkomen op latere leeftijd. Bijna een vijfde van de werknemers die geen vertrouwen hebben in hun pensioenfonds of -verzekeraar, vrezen dat hun inkomen later niet genoeg zal zijn. Bij de werknemers die hun pensioenaanbieder wel vertrouwen, is dit 4 procent. Enkele maanden geleden bleek uit interne berekingen van het Nederlandse ministerie van Sociale Zaken dat de pensioenen van miljoenen Nederlanders de komende twee jaar fors zullen dalen. Voor 12,6 miljoen deelnemers in pensioenfondsen dreigde een achteruitgang van gemiddeld 8,2 procent. De dalende pensioenen hebben vooral te maken met de lage rente waarmee Nederlandse pensioenfondsen moeten rekenen.