In februari en maart 2012 peilde de pensioenverzekeraar Delta Lloyd Life via het onafhankelijke onderzoeksbureau Client Mining bij 1.450 Belgen tussen 18 en 64 jaar hoe zij denken het Belgische pensioensysteem betaalbaar te houden.

"Het pensioentopic staat bovenaan de politieke agenda sinds het aantreden van de nieuwe regering eind 2011", legt Annelore Van Herreweghe, woordvoerder van Delta Lloyd Life, uit. "De aankomende vergrijzingstsunami stelde terecht de betaalbaarheid van het huidige pensioensysteem in vraag. Hervormingen werden door de kersverse Vice-Premier en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne aan een sneltempo doorgevoerd. Pensioenen zijn sindsdien hot in de Wetstraat én in Medialand. Met deze peiling wilden we nagaan in hoeverre het pensioen de Belgische huiskamer is binnengedrongen. Is de Belg vertrouwd met de pensioenuitdaging? Kent hij de issues en ziet hij eventuele oplossingen? Heeft hij zich verzoend met de oplossing die door de Wetstraat wordt voorgesteld, nl. werken tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar? En is die generatieclash met tegenstrijdige pensioenvisies tussen jong en oud wel een realiteit?"

Bijna 3 op 5 Belgen maken zich veel zorgen over hun (toekomstig) pensioen

57% van de ondervraagden maakt zich veel zorgen over zijn financiële situatie tna zijn pensionering, veel meer dan over zijn huidige financiële situatie (40%). "De media-aandacht voor de pensioenen heeft zowel positieve als negatieve effecten", legt Annelore Van Herreweghe verder uit. "De uitdagingen van het pensioensysteem moéten de nodige aandacht krijgen om de bevolking te sensibiliseren en te informeren. Vaak wordt de huidige pensioensituatie als 'dramatisch' benaderd zonder ook de opportuniteiten van een hervorming te belichten. Daardoor wordt de bevolking vaak gealarmeerd in negatieve zin en krijgen ze schrik van wat de toekomst brengt. Laat ons van de nood een deugd maken en ineens een grondige, doordachte en vooral duurzame hervorming doorvoeren van ons pensioensysteem."

Toch wil 1 op 3 Belgen zeker niet tot zijn 65ste werken

33% van de Belgen wil zeker niet tot zijn 65ste werken. Dit percentage is het hoogst bij arbeiders 50+ (52%) en bij ambtenaren 50+ (52%). Daar staat tegenover dat bijna evenveel ondervraagden wél absoluut bereid zijn om tot hun 65ste te werken (31%). Vooral zelfstandigen 50+ (64%) en studenten (52%) willen het liefst doorgaan tot de finish. "Een positieve trend die in stijgende lijn is in vergelijking met vorige jaren", weet Annelore Van Herreweghe. "Een zichtbaar en meetbaar resultaat na de inspanningen om het pensioenonderwerp bespreekbaar te maken. Maar ondanks hun zorgen over hun financiële toekomst is nog lang niet iedereen overtuigd van het nut om langer te werken."

Slechts iets meer dan een vierde van Belgen (28%) gaat akkoord dat iedereen die het fysiek aankan, tot zijn 65ste moet werken. Merkwaardig is dat de helft van de ondervraagden (49%) hier absoluut niet mee akkoord gaat.

Bijna 9 op 10 Belgen die niet tot hun 65ste willen werken, weten dat ze daardoor een lager wettelijk pensioen krijgen. Daarnaast is 74% van de bevolking er van overtuigd dat het wettelijke pensioen meer dan de helft van het (toekomstige) gezinsinkomen na pensionering zal uitmaken.

Pensioenverzekering

Ook bij de keuze tussen een salarisverhoging vandaag of een dubbele investering in een pensioenverzekering voor morgen, kiest slechts de helft (46%) voor morgen. "Dubbel frappant", merkt Annelore Van Herreweghe op, "Want de enquête vroeg een keuze te maken tussen een salarisverhoging van 100 euro enerzijds of het dubbele bedrag (200 euro) jaarlijks opzij te zetten als toekomstig pensioen anderzijds. Ondanks hun grote pensioenzorgen, zijn de Belgen blijkbaar slechts in beperkte mate bereid daar zelf iets aan te doen."

Oplossing om het pensioensysteem betaalbaar te houden

Als top drie van mogelijke oplossingen om het pensioensysteem betaalbaar te houden, denkt de Belg vooral aan activering van jongere werklozen (51%), een aanvullend pensioen via de werkgever (29%) en een basispensioen opgebouwd door de overheid (24%). Opmerkelijk is dat langer werken als minst populaire oplossing naar voren wordt geschoven: voor je 65ste op pensioen gaan onmogelijk maken (5%), de pensioenleeftijd optrekken tot 67 jaar (5%) en de effectieve pensioenleeftijd automatisch herzien in functie van de stijgende levensverwachting (8%), oogsten het minste bijval.

"De bewustwording rond de pensioenuitdagingen is als een langzame stoet die via de Wetstraat, over de Medialaan, nu ook de Dorpstraat bereikt", besluit Annelore Van Herreweghe, woordvoerder van de pensioenverzekeraar. "Maar de Belg zoekt het antwoord nog te veel bij de anderen. De nood aan sensibilisering en informatievoorziening is daarom meer dan ooit actueel. Want de pensioenfanfare mag dan al wel vanuit de Wetstraat in de Dorpsstraat zijn aangekomen, de muziek die ze brengt, wordt voorlopig nog niet gesmaakt. De belangrijkste maatregel opgelegd door de huidige regering - langer werken - oogst (nog) geen bijval in de Belgische huiskamer."

In februari en maart 2012 peilde de pensioenverzekeraar Delta Lloyd Life via het onafhankelijke onderzoeksbureau Client Mining bij 1.450 Belgen tussen 18 en 64 jaar hoe zij denken het Belgische pensioensysteem betaalbaar te houden."Het pensioentopic staat bovenaan de politieke agenda sinds het aantreden van de nieuwe regering eind 2011", legt Annelore Van Herreweghe, woordvoerder van Delta Lloyd Life, uit. "De aankomende vergrijzingstsunami stelde terecht de betaalbaarheid van het huidige pensioensysteem in vraag. Hervormingen werden door de kersverse Vice-Premier en Minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne aan een sneltempo doorgevoerd. Pensioenen zijn sindsdien hot in de Wetstraat én in Medialand. Met deze peiling wilden we nagaan in hoeverre het pensioen de Belgische huiskamer is binnengedrongen. Is de Belg vertrouwd met de pensioenuitdaging? Kent hij de issues en ziet hij eventuele oplossingen? Heeft hij zich verzoend met de oplossing die door de Wetstraat wordt voorgesteld, nl. werken tot de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar? En is die generatieclash met tegenstrijdige pensioenvisies tussen jong en oud wel een realiteit?"57% van de ondervraagden maakt zich veel zorgen over zijn financiële situatie tna zijn pensionering, veel meer dan over zijn huidige financiële situatie (40%). "De media-aandacht voor de pensioenen heeft zowel positieve als negatieve effecten", legt Annelore Van Herreweghe verder uit. "De uitdagingen van het pensioensysteem moéten de nodige aandacht krijgen om de bevolking te sensibiliseren en te informeren. Vaak wordt de huidige pensioensituatie als 'dramatisch' benaderd zonder ook de opportuniteiten van een hervorming te belichten. Daardoor wordt de bevolking vaak gealarmeerd in negatieve zin en krijgen ze schrik van wat de toekomst brengt. Laat ons van de nood een deugd maken en ineens een grondige, doordachte en vooral duurzame hervorming doorvoeren van ons pensioensysteem."33% van de Belgen wil zeker niet tot zijn 65ste werken. Dit percentage is het hoogst bij arbeiders 50+ (52%) en bij ambtenaren 50+ (52%). Daar staat tegenover dat bijna evenveel ondervraagden wél absoluut bereid zijn om tot hun 65ste te werken (31%). Vooral zelfstandigen 50+ (64%) en studenten (52%) willen het liefst doorgaan tot de finish. "Een positieve trend die in stijgende lijn is in vergelijking met vorige jaren", weet Annelore Van Herreweghe. "Een zichtbaar en meetbaar resultaat na de inspanningen om het pensioenonderwerp bespreekbaar te maken. Maar ondanks hun zorgen over hun financiële toekomst is nog lang niet iedereen overtuigd van het nut om langer te werken."Slechts iets meer dan een vierde van Belgen (28%) gaat akkoord dat iedereen die het fysiek aankan, tot zijn 65ste moet werken. Merkwaardig is dat de helft van de ondervraagden (49%) hier absoluut niet mee akkoord gaat. Bijna 9 op 10 Belgen die niet tot hun 65ste willen werken, weten dat ze daardoor een lager wettelijk pensioen krijgen. Daarnaast is 74% van de bevolking er van overtuigd dat het wettelijke pensioen meer dan de helft van het (toekomstige) gezinsinkomen na pensionering zal uitmaken. Ook bij de keuze tussen een salarisverhoging vandaag of een dubbele investering in een pensioenverzekering voor morgen, kiest slechts de helft (46%) voor morgen. "Dubbel frappant", merkt Annelore Van Herreweghe op, "Want de enquête vroeg een keuze te maken tussen een salarisverhoging van 100 euro enerzijds of het dubbele bedrag (200 euro) jaarlijks opzij te zetten als toekomstig pensioen anderzijds. Ondanks hun grote pensioenzorgen, zijn de Belgen blijkbaar slechts in beperkte mate bereid daar zelf iets aan te doen."Als top drie van mogelijke oplossingen om het pensioensysteem betaalbaar te houden, denkt de Belg vooral aan activering van jongere werklozen (51%), een aanvullend pensioen via de werkgever (29%) en een basispensioen opgebouwd door de overheid (24%). Opmerkelijk is dat langer werken als minst populaire oplossing naar voren wordt geschoven: voor je 65ste op pensioen gaan onmogelijk maken (5%), de pensioenleeftijd optrekken tot 67 jaar (5%) en de effectieve pensioenleeftijd automatisch herzien in functie van de stijgende levensverwachting (8%), oogsten het minste bijval."De bewustwording rond de pensioenuitdagingen is als een langzame stoet die via de Wetstraat, over de Medialaan, nu ook de Dorpstraat bereikt", besluit Annelore Van Herreweghe, woordvoerder van de pensioenverzekeraar. "Maar de Belg zoekt het antwoord nog te veel bij de anderen. De nood aan sensibilisering en informatievoorziening is daarom meer dan ooit actueel. Want de pensioenfanfare mag dan al wel vanuit de Wetstraat in de Dorpsstraat zijn aangekomen, de muziek die ze brengt, wordt voorlopig nog niet gesmaakt. De belangrijkste maatregel opgelegd door de huidige regering - langer werken - oogst (nog) geen bijval in de Belgische huiskamer."